Waluta - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Waluta - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (138 KB)
1 strona
427Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów: waluta; dewizy, obrót dewizowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Waluta – (system pieniężny) całokształt zasad funkcjonowania pieniądza ustanowionych w drodze prawodawczej i obowiązujący na obszarze danego kraju. Dewizy – pełniące funkcję płatniczą weksla, czeki, czeki podróżnicze, akredytywy, polecenie wypłaty, przekazy oraz inne dokumenty bankowe i finansowe płatne w walutach obcych Obrót dewizowy

– czynność prawna lub zdarzenie stanowiące , powodujące lub mogące powodować:

 płatność środkami stanowiącymi wartości dewizowe, przeniesione własnasności takich środków, przeniesienie prawa majątkowego, przejęcie lub przystąpienie do długu, których przedmiotem świadczenia są wartości dewizowe  płatności krajowymi środkami płatniczymi przeniesione własności takich środków przeniesienia prawa majątkowego, przejęcie lub przystąpienie do długu, którego przedmiotem świadczenia są krajowe środki płatnicze, o ile zdarzenia te mają miejsce w stosunkach miedzy rezydentem i nierezydentem - transfer wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Instrumenty dostępne na rynku walutowym proste do zamiany dwóch walut albo takie transakcje, którym jest wykorzystanie różnic kursowych

- pozycja walutowa – krótko lub długo terminowa, kiedy zamieniliśmy im dłuższa tym lepsza.

- SPOT – transakcje gotówkowe, gdzie termin określenia waluty i termin zwrotu w dniu transakcji

- FORWARD – późniejszy termin realizacji, ale kurs z chwili ,a termin późniejszy, zabezpieczenie przyszłych płatności walutowych, określenie daty waluty – nazywa się dzień dostarczenia faktyczny waluty

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument