Zależności w analizie przepływów międzygałęziowych dla gospodarki zamkniętej - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria
hermiona80
hermiona8031 maja 2013

Zależności w analizie przepływów międzygałęziowych dla gospodarki zamkniętej - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria

PDF (252 KB)
9 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu ekonometrii dotyczące zależności w analizie przepływów międzygałęziowych dla gospodarki zamkniętej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument
ZALEŻNOŚCI ELEMENTÓW TABLICY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH

Wojciech Ożdżeński

ZALEŻNOŚCI W ANALIZIE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA

GOSPODARKI ZAMKNIĘTEJ

popyt pośredni (zużycie pośrednie) xij j

n

1

popyt końcowy (równanie podziału) Y X xi i ij j

n

1

koszt materiałowy KM xj ij i

n

1

koszt materialny KMA KM Aj j j

całkowity koszt produkcji K KMA xj j j0

zysk Z X Kj j j

wartość dodana D X KMA Z xj j j j j0

równanie kosztów X KM A x Zj j j j j0

równanie równowagi ogólnej Z x A Yj j j j

n

i

i

n

0

1 1

Wojciech Ożdżeński

TABLICA PM DLA GOSPODARKI ZAMKNIĘTEJ

i Xi 1 2 ... n Yi

1 X1 x11 x12 ... x1n Y1

2 X2 x21 x22 ... x2n Y2

... ... ... ... ... ...

n Xn xn1 xn2 ... xnn Yn

amortyzacja xn+2,1 xn+2,2 ... xn+2,n

xoj x01 x02 ... x0n

Zj Z1 Z2 ... Zn

Xj X1 X2 ... Xn

PRZYKŁADOWA TABLICA PM

i Xi 1 2 3 Yi

1 500 50 195 0 255

2 300 100 0 90 110

3 150 80 45 15 10

amortyzacja 15 30 10

x0j 200 30 15

Zj 55 0 20

Xj 500 300 150

Wojciech Ożdżeński

TABLICA PM DLA GOSPODARKI OTWARTEJ

i Xi 1 2 ... n Yi (1)

Yi (2)

Yi (3)

Yi (4)

1 X1 x11 x12 ... x1n Y1 (1)

Y1 (2)

Y1 (3)

Y1 (4)

2 X2 x21 x22 ... x2n Y2 (1)

Y2 (2)

Y2 (3)

Y2 (4)

... ... ... ... ... ... ... ... ...

n Xn xn1 xn2 ... xnn Yn (1)

Yn (2)

Yn (3)

Yn (4)

n + 1 import xn+1,1 xn+1,2 ... xn+1,n xn+1 (1)

xn+1 (2)

xn+1 (3)

xn+1 (4)

n + 2 amort. xn+2,1 xn+2,2 ... xn+2,n

x0j x01 x02 ... x0n

Zj Z1 Z2 ... Zn

Xj X1 X2 ... Xn

Oznaczenia:

xn+j,j - koszt materiałów importowanych zużytych w j-tej gałęzi,

Yi (1)

- wartość spożycia produktów i-tej gałęzi,

Yi (2)

- wartość produktów i-tej gałęzi przeznaczonych na

inwestycje,

Yi (3)

- wartość produktów i-tej gałęzi przeznaczonych na zapasy,

Yi (4)

- wartość eksportu produktów i-tej gałęzi,

xn+1 (1)

- wartość spożycia produktów z importu,

xn+1 (2)

- wartość produktów z importu przeznaczonych na

inwestycje,

xn+1 (3)

- wartość produktów z importu przeznaczonych na zapasy,

xn+1 (4)

- a co to oznacza?

Wojciech Ożdżeński

Wojciech Ożdżeński

ZALEŻNOŚCI W ANALIZIE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA

GOSPODARKI OTWARTEJ

koszt materiałowy KM xj ij i

n

1

1

koszt materialny KMA KM x xj j n j ij i

n

2 1

2

,

całkowity koszt produkcji K xj ij i

n

0

2

zysk Z X Kj j j

wartość dodana D X KMA Z xj j j j j0

równanie kosztów X x Zj ij i

n

j

0

2

równanie podziału X x Yi ij j

n

i

k

k1 1

4

równanie równowagi ogólnej

Z x x x Yj j n j j

n

n j

j

n

i

k

ki

n

0 2

1

1

1 1

4

1

, ,

Wojciech Ożdżeński

RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

amortyzacja

AM xn j j

n

2

1

,

saldo handlu zagranicznego

SHZ Y x xi i

n

n j

j

n

n

k

k

4

1

1

1

1

1

3

,

dochód narodowy wytworzony brutto

DNWB x Z xj j n j j

n

0 2

1

,

dochód narodowy wytworzony netto

DNW DNWB AM x Zj j j

n

0 1

dochód narodowy podzielony brutto

DNPB DNWB SHZ

dochód narodowy podzielony netto

DNP DNPB AM

Wojciech Ożdżeński

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI

Oznaczenia:

Lj - liczba pracowników zatrudnionych w j-tej gałęzi,

STj - wartość produkcyjnych środków trwałych w gałęzi j-tej.

materiałochłonność m KM

X j

J

j

materiałochłonność gospodarki m

KM

X

j

j

n

j

j

n

1

1

importochłonność imp x

X j

n j

j

1,

rentowność r Z

K j

j

j

pracochłonność produkcji L

X

j

j

wydajność pracy X

L

j

j

majątkochłonność produkcji ST

X

j

j

produktywność majątku trwałego X

ST

j

j

Wojciech Ożdżeński

techniczne uzbrojenie pracy ST

L

j

j

Wojciech Ożdżeński

MODEL LEONTIEWA

współczynniki kosztów a x

X ij

ij

j

macierz struktury kosztów A aij n n

macierz Leontiewa L I A

model Leontiewa Y I A X

prognoza I rodzaju Y I A X lub Y I A X

prognoza II rodzaju X I A Y 1

lub X I A Y 1

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument