Pasożyty w zakresie od fagizmu - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Pasożyty w zakresie od fagizmu - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (165 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin przedstawiające pasożyty w zakresie od fagizmu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Nadpasożytnictwo- pasożytnictwo I, II, III... gdy pasożyt żyje w innym pasożycie

korzysta z żywiciela który jest sam pasożytem SA nimi larwy lub poczwarki

spasożytowanych muchówek lub błonkówek.

Pasożyty w zakresie od fagizmu: -wybitnie wyspecjalizowane- monofagi, gat. żywiące

się jednym gat. żywiciela. -oligofagi-pasożytują na gat. należących do jednego rodzaju

lub rodziny -pleofagi-pasożytują na różnych lub pokrewnych rodzinach np. z 1 rzędu. -

polifagi- gat. występujące na różnch rzędach, rodzin -pantofagi -wszystkożerne Dla

pasożytów mniej lub bardziej wyspecj. odgrywa dużą rolę synchronizowanie pojawienia

się żywiciela w czasie i w przestrzeni. To zjawisko zależy od wpływu różnych

czynników klimatycznych. Dla mniej wyspecj. gat. i mających więcej niż 1 pok.

pasożytów na rok, mogą się rozwijać na różnych żywicielach bowiem jeden żywiciel nie

może dać możliwości rozwoju wszystkim pokoleniom bowiem może się znajdować w

nie odpowiednich warunkach. Polifagi mniejsze znaczenie w ograniczaniu populacji

swoich żywicieli. Trudno ustalic zsynchronizowanie w czasie. Np. pasożyty smietek

burakowych nie są w stanie utrzymywać ich populacji na określonym poziomie.

Bzygowate-ograniczają larwy- rozwój jeden z gat. nie jest w stanie utrzymać popul. na

określonym poziomie. Żywiciel wykazuje jakies reak. na pasożyta. Np. mucha Corcelia

gnavo pasożytuje w gąsienicach pierścienicy nadrzewki oraz niedźwiedziówki.

Rakcje żywiciela:

Odporność bierna żywiciela na pasożyta polega na budowie, na zmianach

morfologicznych. Np. kruszynek- pasożytuje w jajach różnych gat. motyli. Pasożyt nie

jest w stanie złożyc jaj pokładełkiem .

Odporność aktywna/ czynna unikanie pasożyta, wyszukiwanie kryjówek przebywanie

w ukryciu gdy lot pasożyta, żerowanie na roś. będące trujące dla pasożyta. Samice

pasożytów są b. ruchliwe od swoich żywicielów. Zwłaszcza tych gat. których samice

składają jaja parokrotnie. One dorastają stopniowo wpływa na to tepm. Bodźce

optyczne, chem. Np. samice gąsienicznikowate nie składają jaj dopóki nie znajdą

odpowiedniego miejsca Gąsieniczniki.

*omacnica peasowianka- poszukiwanie musi być elementem wyuczonym.2 rzeczy

odgrywaja role, które zwabiaja zapach gąsienicy która żeruje, gdy żeruje to roś.

wydziela substancje lotne. Te 2 elementy przyciągają dorosłe błonkówki. Stosowano

docsity.com

różne kombinacje: gąsienica nacinała roś. wypuszczane pasożyty. W warunkach

sztucznych- nacinano kawałek liścia i wpuszczano błonkówki, one nie reagowały. Jeśli

na taką nacięta roślinę dano fragmenty części gębowej szkod. to one leciały do tej

rośliny. Niektóre gat. polifagiczne zarówno wyspecjal. i mniej wyspecjal. są związane z

określonym biotypem.

*wybór żywiciela zależy od biotypu np. kruszynek- Trichoderma, wystep. w lasach lub

sadach o sembcidis- na polach uprawnych lub mokrych to zależy od wysokości roślin.

Roślina- na niej można znaleźć rożnych żywicieli, o podobnym cyklu życiowym. Np.

rodz. męczelkowatych-pasożyt …pasożytuje na owadach znajdujących się koszyczkach

rośl. złożonych(oset) tam występ. Larwy ryjkowców, muchówek (nasionnicowate) i

motyle. Rośl. decyduje o wyborze miejsca. *wybór łańcuchów, pokarmowych pasożyt.

Atakuja tylko te gat. żywicielów. Np. zespół wrogów naturalnych mszyc, mszyce

atakowane przez wiele gat. drapieżnych, ale błonkowatych mogą rozwijać się

nadpasożyty.

*Pierwotne pasożyty mszyc Aphelinus, Aphidius Drapieżcy-bzygowate,

pryszczarkowate, złotooki, biedronki. Asaphes- może być nadpasożytem larw

pryszczarkowatych i bzygowatych.

Reguła wyboru żywiciela(HOPKINSA) dorosłe polifagi jak i oligofagi zwierzęta

preferuja ten pokarm który w poprzednim czasie swojego rozwoju. Zasada wyboru

żywiciela owad. Polifagicznego często do złożenia jaj wybiera żywiciela tego samego

gat. w którym sam się rozwijał. Odniósł się do żyw. Zw i szkodnikaodżywiających się

rośl. Przejście pasożyta przez jakiegoś żywiciela wpływa na wybór następnego

żywiciela w związku z tym podział na żywicieli głównych i pobocznych nie jest słuszny

i obowiazuje tylko w obrębie określonego ekosystemu i może się zmieniac w czasie i w

przestrzeni. Przyjęcie lub wyłaczenie jakiego żywiciela zależy od jego właściwości

mechanicznych i chem. Te właściwości nie roztrzygaja czy żywiciel jest odpow.

pokarmem do rozwoju pasożyta.

Zespoły wrogów naturalnych w przyrodzie każdy gat. pozostaje pod wpływem całych

zespołow wrogów naturalnych, parazytoidy, drapieżcy. W zmieniających się warunkach

środowiska wieksza plastycznością ekologiczną odznaczaj się kompleksy wrogów

docsity.com

naturalnych. Mogą się one nawzajem uzupełniać i wymieniać się miedzy sobą np.

Lednica- jaja atakowane przez bleskotkowate(2-3 gat.) a larwy przez nicienie i rączyce.

*mszyce- wrog. natur.:pajaki, roztocza, omiłkowate, niektóre pluskwieki różnoskrzydłe

Tasznikowate *obligatoryjne- złotooki, biedronki *pasożyty-mszycowate

Tropobioza- związek mrówek z mszycami.mrówki korzystaja ze spadzi bronią

mszyce,odstraszajążuwaczakami i czółkami nadlatujące pasożyty.

Populacja i jej cechy –populacja-wszystkie osobniki danego gatunku; biologiczne

cechy-stróktura i skład są stałe:onogeniczność:dziedziczność(scalają je czynniki

genetyczne i ekologiczne); opór ze strony środowiska Zagęszczenie populacji-liczba

osobników danego gat.przypadająca na na jakąś jednostkę w określ. Czasie,różnice

zależą od miejsca biotopu;

Zagęszczenie globalne- gęstość przeciętna biotopy zamieszkałe i niezamieszkałe przez

dany gatunek;

Zagęszczenie optymalne liczebność przy której dany gat. może egzystować be z

żadnych czynników normujących czy ograniczających jego liczebność;

Poziomy nasilenia ocena stopnia zagrożenia przyjmuje się zagęszczenie populacji i

liczba osobników 1 gat. Na jedn. pow.:

1] przeciętny poziom nasilenia- zagęszczenie populacji utrzymujący się przez określony

czasprzy braku stałych zmian w środowisku

2]tymczasowy poziom nasilenia zagęszczenie populacji czasowo

zmienione(obniżone)działaniami podjętymi przy zwal. lub gwałtowną zmianą

czynników środowiskowych.

3]próg szkodliwości zagrożenia- zageszczenie przy którym zabiegi zwalczania muszą

być podjęte aby zapobiec wzrastaniu pop.szkodnika w osiągnięciu poziomu

gospodarczej szkodliwości

4]poziom gospodarczej szkodliwości największe zageszczenie pop szkodnika przy

którym wyżadzaja one szkody gospodarcze jest to stan uszkodzeń przy którym strata

przewyższa koszt zabiegów zwalczania.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument