Literatura do testu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce - Notatki - Ekonomia - Część 1, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 March 2013

Literatura do testu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce - Notatki - Ekonomia - Część 1, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (54 KB)
Pagina
3Numero di download
1000+Numero di visite
100%su 1 votiNumero di voti
Description
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z dziedziny ekonomii: literatura do testu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce.
20points
Punti download necessari per scaricare
questo documento
Pobierz dokument
AnteprimaPagina / 1
Pobierz dokument
literatura wiedza o gospodarce

1

Literatura do testu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce

1. A. Budnikowski, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE 2006. 2. A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text,

Warszawa 1997. 3. E. Czarny, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006. 4. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, Instytut Koniunktur

i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, tom 1 (rozdziały: 1-5, 9, 10, 13). 5. J. Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2004. 6. K. Kuciński (red.), Geografia – kompendium w zarysie i zadaniach, Difin, Warszawa

2007. 7. M. Burda, C. Wyplosz, Makroekonomia: podręcznik europejski, wyd. II, PWE,

Warszawa 2000. 8. M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

2008. 9. N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2002. 10. P.Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE 2003. 11. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 2,

Warszawa 2006. 12. S. Ładyka, Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji

gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001. 13. T.Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, 2006 . 14. Rocznik statystyczny.

docsity.com

comments (0)
non sono stati rilasciati commenti
scrivi tu il primo!
Pobierz dokument