Badanie szeregowego i równoległego obwodu z elementami RL i RC, ćwiczenie - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Eugen89
Eugen8926 marca 2013

Badanie szeregowego i równoległego obwodu z elementami RL i RC, ćwiczenie - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (140 KB)
3 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z elektrochniki - zagadnienia odnoszące się do ćwiczeń związanych z badaniami szeregowego i równoległego obwodu z elementami RL i RC.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

BADANIE SZEREGOWEGO I RÓWNOLEGŁEGO OBWODU Z ELEMENTAMI RL i RC

Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu Pracownia Elektroniczna 1. Rok szk. Ćwiczenie 8

2. 2007/08 Temat: BADANIE SZEREGOWEGO I RÓWNOLEGŁEGO OBWODU Z ELEMENTAMI RL i RC

3. kl. II TE sem.I

Ćwiczenie wykonano dn.

Sprawozdanie oddano dn.

Ocena

Dla danego tematu obowiązuje znajomość następujących zagadnień : 1. Wykresy czasowe napięć i prądów na dwójniku szeregowym RL i RC.

2. Wykresy wektorowe napięć i prądów dwójnika szeregowego RL i RC

3. Pojęcie impedancji zespolonej ( wzory oraz składniki wzoru )

4. Wykresy czasowe napięć i prądów dwójnika równoległego RL i RC

5. Wykresy wektorowe napięć i prądów dwójnika równoległego RL i Rc

6. Pojęcie admitancji zespolonej ( wzory oraz składniki wzoru

7. Pojęcie reaktancji indukcyjnej , reaktancji pojemnościowej ( wzory )

8. Pojęcie przesunięcia fazowego

Ćwiczenie Celem przeprowadzanego ćwiczenia było wyznaczenie wartości prądu w

funkcji częstotliwości szeregowego dwójnika RL częstotliwości Dla pięciu różnych wartości rezystora .

Następnie została wykonana parametryzacja układu

Po wykonaniu parametryzacji charakterystyka zależności prądu do częstotliwości wyglądała następująco

Wnioski. Wraz że wzrostem częstotliwości prąd maleje nie prostoliniowo. Wraz że wzrostem rezystancji prąd w obwodzie maleje. Przy dużych częstotliwościach rzędu 300Hz charakterystyki nakładają się na siebie mimo różnych wartości rezystancji.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument