Badanie w edometrze - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University
piasek
piasek7 marca 2013

Badanie w edometrze - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University

PDF (193 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmujące zagadnienia z zakresu mechaniki gruntów: badanie w edometrze; pytania i odpowiedzi.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

16. Co to jest wskaźnik ściśliwości, w jakim badaniu jest określany

Zachowanie się gruntu pod obciążeniem lub po odciążeni

bada się w laboratorium edometrem lub konsolidometrem.

17.Opisać badanie w edometrze.

Badania ściśliwości gruntów w edometrach przeprowadza się obciążając próbkę stopniowo,

tj. zwiększając obciążenie za każdym razem dwukrotnie w stosunku do poprzedniego (np.

12.5 kPa, 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa). Odczyty osiadania notuje się po upływie czasów: 30˝, 1´,

2´, 4´, 6´, 8´, 30´ oraz po 1, 2, 4, 19 i ewentualnie po 24 h.

Bardzo duży wpływ na przebieg ściśliwości ma wartość stopni obciążeń. Im większy stosuje się

skok obciążeń, tym większą otrzymuje się ściśliwość.

18. W jaki sposób można wyznaczyć krzywe ściśliwości.

Mając wartości osiadań przy każdym stopniu obciążenia sporządza się wykres ściśliwości

(lub odprężenia) gruntu. Badając w edometrze ściśliwość pasty gruntowej uzyskujemy

krzywą ściśliwości pierwotnej. Przerywając przy pewnym nacisku dalsze obciążenie

uzyskujemy krzywą odprężenia. Przechodzi ona znacznie poniżej krzywej ściśliwości

pierwotnej. Po powtórnym obciążeniu krzywa ściśliwości wtórnej początkowo przebiega

ponadkrzywą odprężenia, potem przecina ją tworząc pętlę histerezy i następnie wpisuje się w

kierunek pierwotnej krzywej ściśliwości. Nachylenie krzywej ściśliwości wtórnej jest

znacznie mniejsze niż nachylenie krzywej ściśliwości pierwotnej, co oznacza, że grunt po

obciążeniu wtórnym jest mniej ściśliwy niż po obciążeniu po raz pierwszy.

19. Co to jest naprężenie prekonsolidujące, jak można je określić w badaniu w

edometrze?

Naprężenie prekonsolidacyjne (pierwotne) jest to największe naprężenie, które było

kiedykolwiek wcześniej przyłożone do elementu gruntu (oznaczenia σ’zc, σ’c)

20. Co to jest moduł ściśliwości? Miarą ściśliwości jest edometryczny moduł ściśliwości, rozumiany jako współczynnik

proporcjonalności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem:

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument