Reklama - Notatki - Informatyk, Notatki'z Informatyka
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna17 czerwca 2013

Reklama - Notatki - Informatyk, Notatki'z Informatyka

PDF (42 KB)
2 strony
731Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu informatyka dotyczące reklamy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Na arkuszu Emisje zarejestrowano reklamy, które zgłoszono do emisji na pewien dzień Na arkuszu info znajdziesz informacje dotyczące zasad płacenia za emisje reklam. na żółtym tle są polecenia i informacje dodatkowe, możesz je wykonać, jeśli chcesz

0 W katalogu A:\GrupaX utwórz podkatalog o nazwie ZAL plus 5 znaków swojego nazwiska 1 W komórce A1 na bieżącym arkuszu wpisz swoje imię i nazwisko 2 Dopisz zgodnie z uporządkowaniem wg dat zgłoszenie w dniu 7 maja 2002 reklamy firmy

BigBang emitowanej o godz. 14:23 trwającej 115 sekund jest to reklama 3 Na arkuszu Emisje oblicz opłatę za każdą reklamę

Policz całkowity przychód z wyemitowanych reklam oraz średni czas trwania i średnią opłatę za reklamę 4 Daty podaj w formacie daty, czas trwania reklamy w postaci liczby całkowitej (bez cyfr po przecinku),

a pieniądze walutowo 5 Na arkusz udziały skopiuj z arkusza Emisje: datę zgłoszenia, reklamodawcę i opłatę za emisję

a) Oblicz ile reklam zamówili poszczególni reklamodawcy i ile za nie zapłacili (arkusz udziały) b) Przedstaw na wykresie procentowe udziały ilości reklam zamówionych przez poszczególnych reklamodawców w całkowitej ilości wyemitowanych reklam (arkusz udziały) c) Porównaj na wykresie wpływy z reklam uzyskane w poszczególne dni Korzystając z listy na arkuszu Emisje: d) Porównaj na wykresie ilości reklam wyemitowanych w poszczególne dni z uwzględnieniem udziału reklam komercyjnych i edukacyjnych (arkusz dniami)

6 Zapisz zeszyt w swoim katalogu pod nazwą RECLAM

E dukacyjna

ę

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument