Analiza porównawcza serwisów aukcyjnych - Notatki - Zarządzanie jakością - Część 3, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Analiza porównawcza serwisów aukcyjnych - Notatki - Zarządzanie jakością - Część 3, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (423 KB)
21 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania jakością odnoszące się do analizy porównawczej serwisów aukcyjnych. Część 3.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 21

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument

43

aktualnie znajduje, są po prostu całkowicie nieczytelne. „Unikajmy stosowania tła, które nie

kontrastuje z tekstem, lub jeszcze gorzej animowanego gifa jako obrazek na tle. Strona taka

jest zupełnie nieczytelna i wygląda tragicznie. Powinniśmy zastosować stonowane kolory,

które będą dobrze ze sobą kontrastowały, ale nie będą rzucać się w oczy”24. Przez złe

dobranie kolorów poruszanie się w interfejsie u użytkownika serwisu aukcyjnego „Wszystko”

jest bardzo niewygodne i męczące.

Najlepiej zbudowany interfejs użytkownika posiadają serwisy „Świstak” oraz

„Allegro”. Oba są intuicyjne, dlatego użytkownik może szybko dotrzeć do informacji oraz

ustawień, którymi jest w danym momencie zainteresowany. Po za dobrze zbudowanym

interfejsem użytkownika posiadają najwięcej funkcji. W przypadku platformy „eBay”

interfejs jest zbudowany poprawnie, aczkolwiek można mieć, co do niego parę zastrzeżeń

takich jak: konieczność przewijania strony w celu obejrzenia wszystkich funkcji (monitor 15

cali, rozdzielczość 1024x768, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox bez dodatkowych

pasków narzędzi) oraz brak możliwości konfigurowania wysyłanych informacji na e-mail

użytkownika. Interfejs użytkownika na platformie aukcyjnej „Wszystko” otrzymał najniższą

ocenę ze względu na błąd kolorów oraz małą liczbę dostępnych funkcji. Tabela 3.7.

przedstawia punktacje w kategorii interfejsu użytkownika.

Tabela 3.7. Punktacja w kategorii interfejs użytkownika.

Platforma aukcyjna Punkty przyznane za interfejs użytkownika

Allegro 10

Świstak 10

eBay.pl 7

Wszystko 1

24 http://www.webhelp.pl/artykuly/index.php?id=88&ac=read&roz=jek Michał Husakiewicz, Najczęstsze błędy Webmastera. Stan na 24-04-2006

44

3.2.7. Podział na kategorie i subkategorie

Precyzyjny podział na kategorie z punktu widzenia użytkownika jest bardzo istotny.

Łatwiej jest przy większej ilości kategorii oraz pod kategorii dopasować miejsce, w której ma

znaleźć się aukcja tak aby jak najwięcej zainteresowanych osób mogło do niej dotrzeć.

Z perspektywy kupującego duża ilość kategorii jest istotna, ponieważ łatwiej może odnaleźć

towary, które go interesują. Oczywiście przy wyszukiwaniu towaru można skorzystać

z wbudowanych, wyszukiwarek, aczkolwiek dotarcie do odpowiedniej subkategorii

umożliwia użytkownikowi otrzymanie większej ilości informacji na temat tego samego

towaru różnych producentów. Punkty otrzymane przy tym kryterium porównawczym

przyznawane będą za ilość dostępnych kategorii oraz pod kategorii. Im dokładniejszy podział

tym więcej punktów otrzyma platforma aukcyjna. Dodatkowe punkty przyznawane będą za

informacje o tym, ile aukcji znajduje się w podkategorii.

Tabela 3.8. Punktacja w kategorii ilości kategorii.

Platforma aukcyjna

Ilość kategorii

głównych

Ilość

subkategorii

Informacje o ilości

towarów Punkty przyznane za ilość

kategorii i subkategorii

Allegro 16 Bardzo duża Tak 9

Świstak 13 Przeciętna Tak 5

EBay.Pl 22 Bardzo duża Tak 10

Wszystko 19 Mała Tak 2

3.2.8. Ilość użytkowników

Liczba użytkowników, która jest zarejestrowana na serwisach aukcyjnych, informuje

o tym, ilu aktywnych użytkowników może korzystać z serwisu. Każdy zarejestrowany

użytkownik jest potencjalnym nabywcą na towar wystawiany na aukcji. Dlatego wybierając

serwis znaczna ilość internautów sugeruje się danymi na temat zarejestrowanych oraz

trwających aukcji. Tabela 3.9. przedstawia przybliżoną liczbę zarejestrowanych

użytkowników na porównywanych platformach aukcyjnych oraz punktację w kategorii liczba

użytkowników.

45

Tabela 3.9 Punktacja w kategorii ilość użytkowników.

Allegro Świstak eBay Wszystko Liczba użytkowników 3 500 000 300 000 450 000 2 500

Punktacja 10 4 5 1

3.2.9. Ilość trwających aukcji

Wiele osób sugeruje się ilością aukcji w serwisach i wyłącznie na podstawie tych

danych orzeka o kondycji i udziale w rynku. Jest to błąd. Mówiąc wprost - jeśli autorami

takich stwierdzeń są administratorzy serwisów aukcyjnych, to możemy być pewni, że

manipulują naszą opinią. Prawdopodobnie osoby wyrażające takie opinie rozczaruje fakt, że

np. średniej wielkości sklep wędkarski posiadający „na składzie” około 10-20 tyś. unikalnych

przedmiotów plus dobre oprogramowanie do wystawiania aukcji jest wstanie wygenerować

kilkadziesiąt tysięcy aukcji.

To, co powoduje, że serwis zaczyna ”żyć” w sensie ekonomicznym - to nie ilość

aukcji, a obroty. A te są pochodną wielu czynników - począwszy od atrakcyjności ekspozycji,

samych przedmiotów i ich cen, ilości odwiedzin itd. Są one ze sobą ściśle związane25.

Tak, więc pozornie najistotniejszym faktem podczas wyboru platformy aukcyjnej jest

ilość trwających aukcji. Faktem jest, iż mimo sklepów, które są w stanie wygenerować bardzo

dużą ilość aukcji, duża liczba trwających aukcji przyciąga nowych użytkowników oraz

powstrzymuje już zarejestrowanych od poszukiwań nowych platform. Wykres 3.1

przedstawia ilość aukcji wystawionych na polskojęzycznych platformach aukcyjnych.

Źródłem danych jest witryna http://www.aukcjepl.info/, która zajmuje się monitorowaniem

polskich serwisów aukcyjnych. (Dane z dnia 2006-04-24 godzina 19:30:16.) Jako, że

platforma „kiermasz.pl” wystawia te same aukcje, co serwis „Wszystko” można uznać, iż

liczba trwających aukcji w obu serwisach jest taka sama. Tabela 3.10. Przedstawia punktację

przyznaną w kategorii liczby trwających aukcji.

25 http://www.aukcje.org/archives/2005/04/14/pocig-za-allegro.htm fragment artykułu Marcina Wabika, „Allegro.pl najpopularniejszym serwisem aukcyjnym w Polsce”, 2005, stan na 10-04-2006

46

Liczba trwających aukcji

1515387

153106 119358 50971 52201 9976 2006 0

500000 1000000 1500000 2000000

Allegro Św istak eBay Kiermasz Aukcje24 Vatera Polano

Nazwa platformy

Ilo śc

tr w

aj ąc

yc h

au kc

ji

Wykres 3.1. Przedstawia liczbę trwających aukcji, Dane z dnia 2006-04-24 godzina 19:30.

Tabela 3.10. Punktacja w kategorii liczby trwających aukcji.

Platforma aukcyjna Punkty przyznane za ilość trwających aukcji

Allegro 10

Świstak 4

eBay.pl 3

Wszystko 1

3.2.10. Dostępne rodzaje aukcji

Rodzaje aukcji na których użycie decydują się użytkownicy serwisu zależy

w znacznym stopniu od tego, jaki efekt końcowy chcą osiągnąć. Poza wybraniem, jak ma

przebiegać aukcja serwisy udostępniają również dodatkowe funkcje jak np. dodawanie zdjęć,

możliwość budowania opisów aukcji w kodzie HTML oraz decydowanie o tym ile trwać ma

aukcja. Przy przygotowywaniu aukcji do wystawienia użytkownik ma możliwość wybrania

wielu specyficznych funkcji, które sprawią, iż wystawiana aukcja będzie spełniała jego

potrzeby.

Początkową fazą przy wystawianiu aukcji jest wybranie kategorii oraz subkategorii,

w której aukcja ma zostać wystawiona. Dobranie odpowiedniej kategorii ma na celu

zwiększenie ilości osób, które zobaczą aukcję. Kolejnym krokiem jest wpisanie tytułu aukcji.

Tytuł aukcji jest krótkim opisem towaru, który użytkownik chce poddać licytacji. Pełny opis

towaru powinien znaleźć się w polu „Opis”. Następną procedurą przy wystawianiu jest

określenie ile czasu ma trwać aukcja. W zależności od platformy aukcyjnej użytkownik może

wybrać od 1 do 30 dni. W tym określonym czasie aukcja będzie dostępna w systemie

47

aukcyjnym jako trwająca. Kolejnym etapem wystawiania aukcji jest określenie czy aukcja ma

być typu: „Kup teraz”, licytacja lub licytacja + opcja „Kup teraz”. Inne opcje to dodawanie

fotografii sprzedawanych towarów. Funkcja ta nie jest niestety dostępna w serwisie

„Wszystko”. Dobrej jakości fotografie pozwalają zainteresowanym aukcjom użytkownikom

na lepsze zapoznanie się z wystawianym towarem. Kupując na aukcjach z dodanymi

zdjęciami istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, iż użytkownik kupi przysłowiowego „kota

w worku”.

Ważnym krokiem jest ustawienie ceny minimalnej za wystawiany przedmiot. Cena

minimalna jest ceną, którą towar musi osiągnąć, aby aukcja zakończyła się wygraną

kupującego. Cena minimalna widoczna jest jedynie dla osoby, która wystawia przedmiot,

a zainteresowani aukcją nie mają możliwości jej poznania. Kolejną czynnością, którą trzeba

ustalić przed wystawieniem przedmiotu jest cena wywoławcza. Cena wywoławcza jest ceną,

od której rozpocznie się licytacja. Z doświadczeń wynika, iż ustalenie ceny wywoławczej na

symboliczną złotówkę przyciąga znacznie więcej osób obserwujących aukcje. Ostatnimi

czynnościami, które należy wypełnić w formularzu są pola, w których zaznaczyć trzeba, kto

pokrywa koszty transportu oraz jakiego rodzaju można wybrać formy płatności.

Najpopularniejszą forma płatności jest płatność przy odbiorze. Ta forma płatności oznacza, iż

osoba, która wygrała płaci za przedmiot przy dostawie. Całkowitą ceną jest najczęściej koszt

towaru + koszt transportu. Czynnością finalizująca wystawienie aukcji jest weryfikacja oraz

zatwierdzenie danych wpisywanych w wypełnionych formularzach.

Funkcje dostępne przy wystawianiu aukcji dają możliwość dopasowania rodzaju

i formy aukcji do wymagań użytkownika. Podobnie jak w przypadku kryterium

porównawczego „Interfejs użytkownika” platformy aukcyjne „Świstak” oraz „Allegro” mają

najlepiej rozwiązane formularze do wystawiania aukcji. Są przejrzyste, a wszelkiego rodzaju

pytania, które mogą się pojawić ich wypełnianiu, posiadają odpowiedzi umieszczone pod lub

obok pola, które należy wypełnić. Serwis aukcyjny „Wszystko” za brak możliwości

dodawania zdjęć oraz za małą liczbę dostępnych funkcji otrzymuje najniższą liczbę punktów.

„Ebay” oferuje ciekawą funkcję, dzięki której towar można wystawić w dwóch kategoriach na

jednocześnie. Funkcja ta jest bardzo użyteczna, ponieważ w dwóch kategoriach mamy

większe szanse na sprzedanie towaru za satysfakcjonującą cenę. Używanie tej opcji wiąże się

niestety z dodatkowymi opłatami. Tabela 3.11. Przedstawia liczby punktów przyznane w tej

kategorii.

48

Tabela 3.11. Punktacja w kategorii „Dostępne rodzaje aukcji”.

Platforma aukcyjna Punkty za dostępne rodzaje aukcji

Allegro 10

Świstak 10

eBay.pl 8

Wszystko 3

49

3.2.11. Opłaty za wystawiane aukcje i prowizje od sprzedaży

Opłatami objęci są ci użytkownicy, którzy chcą wystawiać przedmioty na aukcjach.

Wszelkiego rodzaju dodatkowe funkcje promocyjne sprawiające, że aukcją może się

zainteresować większa liczba użytkowników. Mogą również być objęte dodatkowymi

opłatami. Część serwisów aukcyjnych jest jednak całkowicie bezpłatna jak np. „Wszystko”.

Najwyższe opłaty za wystawione aukcje obowiązują na platformie aukcyjnej „Allegro”.

Pomimo tego aktywnych użytkowników „Allegro” ciągle przybywa. Tabela 3.12. przedstawia

wyciąg opłat i prowizji z serwisu „Allegro”.

Tabela 3.12. Tabela opłat i prowizji obowiązujących na Allegro z dnia 15-04-2006. Opłata za wystawienie przedmiotu

Wartość początkowa Opłata za wystawienie 1,00-9,99 zł 15 gr.

10,00-24,99 zł 25 gr. 25,00-49,99 zł 50 gr.

50,00-249,99 zł 1 zł 250 zł więcej 2 zł

Opłaty za wystawianie pojazdów w ramach serwisu motoAllegro Kategoria Opłata za wystawienie

Samochody 15 zł Motocykle lub Inne pojazdy i łodzie 5 zł

Prowizja od sprzedaży Cena końcowa za 1 sztukę Prowizja od sprzedaży

Do 50 zł 4% ceny końcowej 50,01-1000zł 2 zł plus 3% kwoty powyżej 50 zł

1000,01-5000 zł 30,50 zł plus 1,5% kwoty powyżej 1000 zł Powyżej 5000 zł 90,50 zł plus 0,5% kwoty powyżej 5000 zł

Prowizja od sprzedaży dla pojazdów w ramach serwisu motoAllegro Kategoria Prowizja od sprzedaży

Samochody 79 zł Motocykle lub Inne pojazdy i łodzie 29 zł

Opcje dodatkowe Opcja dodatkowa Opłata

Kup Teraz! (opłata tylko dla formatu Aukcja z licytacją) 5 gr. Planowane wystawienie 5 gr.

Pierwsze zdjęcie do 50 kB Gratis Dodatkowe zdjęcie (za drugie i każde następne) do 50 kB 10 gr.

Dopłata za każde zdjęcie powyżej 50 kB 10 gr. Miniaturka 15 gr.

Czas trwania 14 dni 20 gr. Cena minimalna ( opłata zwracana w przypadku sprzedaży przedmiotu) 1% ceny minimalnej (min 2 zł, max 50 zł)

Pogrubienie 2 zł Podświetlenie 6 zł Wyróżnienie 12 zł

Strona kategorii 29 zł Strona motoAllegro 49 zł

Strona główna Allegro 99 zł Pakiet: Strona kategorii + Strona główna 119 zł

50

Ciekawe rozwiązanie opłat i prowizji oferuje „Świstak”. W momencie założenia konta

w serwisie użytkownik otrzymuje 5000 tzw. „Srebrnych”. „Srebrne” są formą wirtualnej

waluty, wykorzystywanej w płatnościach za poszczególne usługi promocyjne w ramach

serwisu „Świstak”26.

„Świstak” jest serwisem darmowym i nie pobiera opłat. Ilość „Srebrnych” przyznawanych

w momencie rejestracji została tak dobrana, aby przy racjonalnym korzystaniu z serwisu,

starczyło ich na około rok czasu. W chwili obecnej, aby doładować konto „Srebrnymi”,

należy:

 uczestniczyć w Programie Partnerskim – Program ten służy zwiększeniu popularności

serwisu „Świstak”. Za każdą zarejestrowaną osobę, która otrzyma pierwszy

pozytywny komentarz użytkownik otrzyma 100 „Srebrnych” oraz dodatkowe, 400

jeśli ta osoba dokona pełnej weryfikacji. Osoby zakładające konto można pozyskać

np. przez umieszczenie linku promującego platformę „Świstak” na swojej stronie

domowej WWW,

 dokonać pełnej weryfikacji swojego konta,

 zgłaszać aukcje niezgodne z regulaminem do weryfikacji.

Platforma aukcyjna „Wszystko” w chwili obecnej jest całkowicie bezpłatna, czyli

użytkownicy, którzy z niej korzystają nie ponoszą żadnych opłat związanych z wystawianiem

aukcji oraz prowizjami. Podobnie jest w przypadku serwisu eBay. Aktualnie wszelkiego

rodzaju działania w tej platformie zwolnione są z opłat. Widać jednak, iż system jest już

przygotowany pod zaimplementowanie opłat i prowizji. Przypuszczam, że działania takie są

spowodowane tym, iż eBay jest młodym serwisem na Polskim rynku i chce zyskać dużą

liczbę użytkowników przez początkowy brak opłat za prowadzenie działalności na ich

serwisie. Tabela 3.12 przedstawia ilość punktów przyznanych serwisom w kategorii opłat

i prowizji.

26 http://www.swistak.pl/pomoc.html?id=123&lang= informacje na temat waluty „srebrne” dostępne w systemie pomocy platformy Świstak, stan z dnia 26-04-2006

51

Tabela 3.13. Punktacja w kategorii opłat i prowizji.

Platforma aukcyjna Punkty przyznane za opłaty i prowizje

Allegro 0

Świstak 8

eBay.pl 10

Wszystko 10

3.2.12. System punktowy za dokonane transakcje (System komentarzy)

Przed przystąpieniem do transakcji można sprawdzić informacje na temat

zakończonych już transakcji przez użytkownika, u którego chcemy licytować towar.

Sprawdzanie komentarzy użytkownika ma na celu zebranie informacji na temat potencjalnego

kontrahenta. Komentarze na wszystkich platformach aukcyjnych dzielą się na: pozytywne,

negatywne oraz neutralne. Za komentarz pozytywny użytkownik otrzymuje +1 punkt.

Komentarz pozytywny można uzyskać w przypadku, gdy nasz kontrahent zadowolony jest

z przeprowadzonej z nami transakcji. Rysunek 3.8. przedstawia przykładowy komentarz

pozytywny. Czynniki składające się na zadowolenie kontrahenta są zależne od formy aukcji,

w której brali udział jako sprzedający i kupujący. Pierwszą istotną czynnością, którą trzeba

wykonać po zakończeniu aukcji, to szybkie skontaktowanie się z kontrahentem w celu

ustalenia formy zapłaty oraz przesyłki za wylicytowany towar. Długi czas oczekiwania na

odpowiedz sprawia, iż osoba jest zdezorientowana i nie wie czy przypadkiem nie trafiła na

nieuczciwego kupującego lub sprzedającego. Kolejnym czynnikiem podczas wystawiania

opinii o kontrahencie jest czas przesyłki towaru, w tym przypadku ważne jest by był on jak

najkrótszy, ponieważ osoba, która wygrała dany przedmiot zazwyczaj pragnie mieć go jak

najszybciej. Ostatnim istotnym krokiem jest porównanie towaru z opisem na aukcji a stanem

rzeczywistym. Jednym z ważniejszym czynników, które odstraszają potencjalnych

użytkowników tej formy kupowania w Internecie jest otrzymanie przedmiotu niezgodnego

z opisem

52

Rysunek 3.8. Przykładowy komentarz pozytywny na platformie aukcyjnej „Allegro”.

Komentarze negatywne wystawiane są w przypadku, gdy któraś ze stron nie

wywiązała się z pewnej części transakcji. Najczęściej spotykane opinie negatywne

o użytkownikach, to opinie wystawione za niezgodność towaru z opisem. Rysunek 3.9.

przedstawia przykładowy komentarz negatywny. Z komentarz negatywny użytkownik

otrzymuje –1 punkt,

Rysunek 3.9. Przykładowy komentarz negatywny na platformie aukcyjnej „Allegro”.

Neutralne komentarze wystawiane są w sytuacji, kiedy osoba, która brała udział

w transakcji ma wątpliwości, co do jej przebiegu. Komentarz neutralny może być wystawiony

np. za zbyt długi okres oczekiwania na przesyłkę. Rysunek 3.10. przedstawia przykładowy

komentarz neutralny. W przypadku otrzymania komentarza neutralnego stan punktowy opinii

nie zmienia się.

Rysunek 3.10. Przykładowy komentarz neutralny na platformie aukcyjnej „Allegro”.

Przeprowadzając transakcje w serwisach aukcyjnych użytkownicy zbierają punkty za

przeprowadzone transakcje. Im większa liczba pozytywnych komentarzy (punktów) tym

większe zaufanie wzbudza potencjalny kontrahent. Negatywne komentarze, które mogą

pojawić się u uczciwego użytkownika w przypadku, gdy ma on dużo „pozytywów”, nie mają

tak dużego wpływu na ocenę użytkownika. Inaczej jest w przypadku znacznej przewagi

komentarzy negatywnych. Istotną sprawą podczas sprawdzania wiarygodności użytkownika

jest sprawdzenie, od jakiego czasu użytkownik jest zarejestrowany w serwisie aukcyjnym. Im

starsze konto, im więcej komentarzy, tym większa szansa, że sprzedawca jest uczciwy. Ważne jest także, co dany użytkownik sprzedawał. Częstym sposobem przygotowania

konta do oszustwa jest nabicie komentarzy przez bezwartościowe transakcje (np. sprzedaż

53

linków do stron pornograficznych). Użytkownik ma możliwość sprawdzenia jedynie

najnowszych aukcji. W przypadku starszych, mimo iż nie da się sprawdzić, co było

przedmiotem transakcji, można zobaczyć, kto wystawił komentarze. Jeśli wystawiane były

z kont również budzących wątpliwości, należy również podejść ostrożnie do transakcji.

Kolejnym wyznacznikiem uczciwości jest to, iż dopuszcza możliwość odbioru osobistego

towaru. Jeśli w opisie aukcji nie ma takiej możliwości dobrym rozwiązaniem jest napisanie

wiadomości e-mail, w której zaproponujemy spotkanie osobiste. Jeśli osoba ta będzie

próbowała się wykręcić ze spotkania za wszelka cenę lepiej jest zrezygnować z niej jako

kontrahenta27. Pierwszą informację o liczbie komentarzy użytkownika można uzyskać wchodząc na

aukcje, którą wystawia. Przy nick-u znajdują się „ikonki” oraz liczba, która mówi o ilości

komentarzy osoby wystawiającej aukcje. Systemy „ikonek” są bardzo podobne we wszystkich

testowanych platformach aukcyjnych, różnią się nieco kształtami oraz kolorami. „Ikonki”,

które pojawią się przy nicku użytkownika przez zebranie odpowiedniej liczby punktów

w systemie eBay-a wyglądają w następujący sposób:

Żółta gwiazdka ( ) = 10 do 49 punktów

Niebieska gwiazdka ( ) = 50 do 99 punktów

Turkusowa gwiazdka ( ) = 100 do 499 punktów

Fioletowa gwiazdka ( ) = 500 do 999 punktów

Czerwona gwiazdka ( ) = 1000 do 4999 punktów

Zielona gwiazdka ( ) = 5000 do 9999 punktów

Żółta supergwiazda ( ) = 10 000 do 24 999 punktów

Turkusowa supergwiazda ( ) = 25 000 do 49 999 punktów

Fioletowa supergwiazda ( ) = 50 000 do 99 999 punktów

Czerwona supergwiazda ( ) = 100 000 lub więcej punktów

27 Fragment wywiadu zamieszczonego w czasopiśmie ENTER, Niedrogie Zakupy w Internecie, wypowiedz Komisarza Zbigniewa Urbańskiego

54

Dodatkowa „ikonką”, która może się jeszcze pojawić przy nicku użytkownika

informuje o tym, iż osoba, która jest właścicielem konta, wystawia dużo aukcji oraz ma

znaczną część pozytywnych komentarzy. W systemie komentarzy serwisu „Wszystko”

wygląda ona w ten sposób: . W przypadku użytkownika posiadającego taki

znaczek szanse na to, iż transakcja może zakończyć się niepomyślnie są bardzo niewielkie lub

wręcz zerowe. Wynika to z tego, iż aby otrzymać tego typu status należy najczęściej spełnić

bardzo rygorystyczne warunki narzucone przez regulamin platformy aukcyjnej.

Ponieważ systemy komentarzy w wybranych do analizy platformach są bardzo do

siebie podobne punktacja w tej kategorii będzie bardzo zbliżona. Dodatkowe punkty

otrzymają jedynie platformy „Świstak” za możliwość importowania komentarzy z „Allegro”

oraz serwis „Allegro” za bardzo dobre zróżnicowanie ikonek w zależności od posiadanej

liczby punktów. Jednak nie osiągną one najwyższej liczby punktów, ponieważ na wszystkich

serwisach brakuje informacji o tym, jaki jest stosunek komentarzy pozytywnych do

negatywnych. Tego typu proste narzędzie, które przeliczało by na bieżąco ten stosunek

mogłoby informować przy nickach o stanie procentowym pozytywnych komentarzy. Dzięki

niemu można by uniknąć odwiedzania stron z komentarzami, ponieważ informacja o tym czy

użytkownik ma jakieś negatywne komentarze była by dostępna już na „pierwszej stronie”

aukcji. Tabela 3.13. przedstawia liczbę punktów które otrzymały serwisy w tej kategorii.

Tabela 3.14. punktacja w kategorii „systemy komentarzy”.

Platforma aukcyjna Punkty przyznane za systemy komentarzy

Allegro 8

Świstak 8

eBay.pl 7

Wszystko 7

55

3.3. Analiza wyników

Tabela 3.15. Podsumowanie wyników analizy porównawczej

Kryterium/Platforma aukcyjna Allegro Świstak EBay.pl Wszystko 1. Czas połączenia z serwerem aukcyjnym 7 10 3 5

2. Zakładanie konta (rejestracja) 8 10 7 1 3. Systemy pomocy 8 10 7 3

4. Bezpieczeństwo transferów danych 6 10 9 0 5. Ilość reklam 2 5 8 6

6. Interfejs użytkownika 10 10 7 1 7. Podział na kategorie i pod kategorie 9 5 10 2

8. Ilość użytkowników 10 4 5 1 9. Ilość trwających aukcji 10 4 3 1

10. Dostępne rodzaje aukcji 10 10 8 3 11. Opłaty za wystawiane aukcje i prowizje od sprzedaży 0 8 10 10

12. System punktowy za dokonane transakcje 8 8 7 7 Suma punktów (max.120) 88 94 84 40

Miejsce w porównaniu 2. 1. 3. 4.

Tabela 3.14. przedstawia podsumowanie wyników analizy porównawczej. Wynika

z niej, że najbardziej przyjaznym użytkownikowi serwisem aukcyjnym jest „Świstak”. Bardzo

dobrze rozbudowany system pomocy oraz interfejs użytkownika tego serwisu sprawia, iż

używanie tej platformy jest bardzo łatwe oraz niemalże intuicyjne. Szybki serwer, na którym

umieszczony jest system aukcyjny umożliwia szybkie przemieszczanie się pomiędzy

aukcjami i zakładkami w interfejsie użytkownika. Stosunkowo niewielka popularność tego

serwisu spowodowana jest tym, iż nadal ma on niewielu użytkowników oraz małą liczbę

trwających aukcji. Jak widać mocne zaplecze systemowe nie wystarcza, aby przyciągnąć

wielu nowych użytkowników, którzy będą generować nowe aukcje. Na wykresie (2.1.) widać

tendencję zwyżkową liczby trwających aukcji, lecz nie wygląda ona tak „agresywnie” jak

w przypadku „Allegro” będącego liderem w ilości przeprowadzanych aukcji. Liczba aukcji

w „Świstaku” wzrasta regularnie aczkolwiek nie w taki sposób, w jaki mogli by sobie tego

życzyć potencjalni użytkownicy serwisu. Kolejną pozytywna cecha tej platformy aukcyjnej

jest weryfikacja konta z użyciem numeru PESEL. Tego typu rozwiązanie połączone ze

sprawdzeniem danych przez administratorów systemu sprawia, iż można mieć praktycznie stu

procentową pewność, że osoba zakładająca konto jest osobą pełnoletnią oraz, że dane

podawane przez nią podczas rejestracji są w pełni wiarygodne.

56

„Allegro” Jako największy polski serwis aukcyjnych, posiada największą liczbę

prowadzonych aukcji oraz użytkowników. Jest to największą zaletą tego serwisu. Z kolei za

wady można uznać bardzo duże koszty wystawiania aukcji oraz duże koszty prowizji. Jednak

patrząc na nie z drugiej strony (poza dofinansowywaniem serwisu) spełniają dość ważną rolę,

zmuszając do zastanowienia nad celowością wystawiania danego towaru lub usługi na aukcje,

które mogą mieć niewielką szansę na zakończenie się sukcesem. Dość istotną wadą tego

serwisu jest duża ilość reklam typu „wyskakujące okienka”. Tego typu reklamy są bardzo

irytujące dla użytkowników, ponieważ w znacznym stopniu utrudniają przeglądanie stron

serwisu.

Logowanie się do serwisu „Allegro” bez (domyślnie wyłączonego) szyfrowania

danych, SSL naraża użytkowników na utracenie kontroli nad swoim kontem. Moim zdaniem

administratorzy serwisu powinni upodobnić system logowania do systemu opracowanego

przez administratorów „Świstaka” oraz „eBay-a”, czyli zaimplementować tę formę

szyfrowania na stałe bez możliwości wyboru „standardowego logowania” bądź na początek

zmienić ustawienia domyślne logowania na szyfrowanie SLL. Tego typu rozwiązanie

podniosło by poziom bezpieczeństwa na tej platformie aukcyjnej. Pomysłodawcy byli

pionierami w dziedzinie aukcji internetowych. Zapewnili użytkownikom wysoki poziom

bezpieczeństwa, co z pewnością miało znaczący wpływ na bardzo szybki wzrost liczby

zarejestrowanych. Siłą Allegro jest prostota, intuicyjna obsługa lecz chyba głównym

czynnikiem popularności tego serwisu jest długi czas istnienia na rynku.

„EBay” jako najmłodszy, uwzględniony w analizie porównawczej serwis aukcyjny

otrzymał trzecie miejsce. Najbardziej zachęcającym faktem do wyboru tej platformy jest to, iż

zbudowana on jest podobnie do swojego brata „eBay.com”. Ponieważ „eBay.com” jest

największym portalem aukcyjnym na świecie, wielu polskich użytkowników używających już

wcześniej amerykańskiego odpowiednika, szybko założyło konto na polskim eBay-u. Jednak

luki, w które początkowo znajdowały się w systemie bezpieczeństwa, zostały szybko

wykorzystane przez internetowych oszustów. Duża liczba negatywnych opinii osób, które

zostały oszukane, sprawiły, iż niesmak po tamtych wydarzeniach pozostał do dnia

dzisiejszego.

Najsłabszym punktem platformy „eBay” podczas wykonywanego testu okazała się

prędkość przesyłania danych. Czas oczekiwania na otwieranie się kolejnych stron jest

57

stanowczo za długi. Użytkownik, który ma zamiar obejrzeć kilkadziesiąt aukcji, spędzi dużo

czasu na oczekiwaniu na otwarcie strony HTML z aukcją. Kolejne zastrzeżenia mam

odnośnie czytelności oraz rozmieszczenia odnośników do kolejnych podstron. Czcionka,

którą napisane są linki jest bardzo mała, co sprawia, iż linki są trudne do odczytania.

Rozmieszczenie istotnych elementów informacyjnych w systemie aukcyjnym jest

nieuporządkowane, co może niedoświadczonych użytkowników zdezorientować. W tym

systemie aukcyjnym brakuje przejrzystości oraz intuicyjności, którą oferują konkurencyjne

platformy „Świstak” oraz „Allegro”.

Serwis aukcyjny „Wszystko”, najmniejszy z porównywanych otrzymał czwarte

miejsce. Nie jest to spowodowane jedynie małą liczbą użytkowników oraz trwających aukcji.

Błędy popełnione podczas projektowania tego systemu sprawiają, iż używanie go nie jest miłe

ani efektywne. Rejestracja przebiega w sposób prosty, lecz brak jakiegokolwiek systemu

weryfikacji danych osoby zakładającej konto sprawia, iż bezpieczeństwo handlujących na tej

platformie aukcyjnej, stoi na bardzo niskim poziomie. Największą zaletą tego serwisu

aukcyjnego jest to, iż używanie go jest całkowicie bezpłatne. Jak jednak widać po ilości

zarejestrowanych użytkowników, to nie wystarcza, aby w krótkim czasie serwis ten stał się

bardziej popularny.

3.4. Podsumowanie

Ponieważ e-commerce cały czas przeżywa swój gwałtowny rozwój faktem

oczywistym jest, iż liczba transakcji przeprowadzanych przez Internet będzie ciągle rosła.

Wartość rynku e-commerce rośnie w tempie kilkudziesięciu procent rocznie nic nie

zapowiada jego spowolnienia w najbliższych latach. Mały i średni biznes coraz odważniej

inwestuje w systemy do obsługi handlu elektronicznego, upatrując w nim szansy na rozwój

i łatwe powiększenie zasięgu działania, bez konieczności kosztownej budowy tradycyjnej

sieci sprzedaży. Wielu przedsiębiorców upatruje też w Internecie szansy na konkurencję

z większymi firmami28.

Platformy aukcyjne zawdzięczają swoją popularność dając przede wszystkim

możliwość kupienia towarów niedostępnych w tradycyjnych sklepach np. przedmiotów

28 A. Sznajder, Internet czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, 2000, nr 9

58

używanych o cenie dużo niższej w porównaniu z ceną w klasycznych sklepach lub sklepach

internetowych, antyków, numizmatyki, rękodzieła, itp. Różnice pomiędzy klasycznymi

formami zakupów a zakupami na aukcjach internetowych mogą sięgać nawet 40%. Tak duża

oszczędność związana jest głównie z redukcją kosztów, na jakie mogą pozwolić sobie

sprzedający. Ogromne znaczenie ma również ma również zgromadzenie ogromnej ilości

towarów i usług w jednym miejscu (platformie aukcyjnej). Nie bez znaczenia jest również

możliwość błyskawicznego porównania cen tego samego lub podobnego towaru lub usługi

oferowanych przez różnych sprzedawców. Istotne jest również to, że zakupów dokonać

można nie wychodząc z domu.

Pewne ograniczone zaufanie do zakupów przez Internet spowodowane jest tym, iż

część osób korzystających z tej, formy handlu zostało oszukanych. Pojawiające się prasie

i innych mediach informacje na temat nowych przypadków oszustw, zniechęcają wielu

nowych potencjalnych użytkowników. Moim zdaniem, aby nie zostać oszukanym oraz być

usatysfakcjonowanym z transakcji należy zastosować się do kilku prostych rad:

 dokładnie czytać opis przedmiotu, a w razie wątpliwości korzystać z opcji „zadaj

pytanie sprzedającemu”

 sprawdzić cenę tego samego towaru u innych sprzedających - różnica może być

znaczna, szczególnie przy aukcjach reklamowanych na stronie głównej.

 obliczyć dokładnie koszt całkowity transakcji, czyli cenę przedmiotu plus koszt

wysyłki – niektórzy sprzedający obniżają cenę przedmiotu, ale podwyższają koszty

transportu

 należy również czytać dokładnie wizytówki potencjalnych kontrahentów, ponieważ

czasami znajdują się tam bardzo ważne informacje na temat np. terminu dostarczenia

przesyłki

 jeśli osoba zaczyna swoją działalność na aukcjach, internetowych i ma mało lub nie

ma żadnych komentarzy pozytywnych, powinna po zalicytowaniu przesłać wiadomość

e-mail z potwierdzeniem chęci zakupu.

 jeśli sprzedający długo nie odpowiada na maile należy skontaktować się z nim w inny

sposób np. telefonicznie.

 na przesyłkę pocztową również trzeba czekać cierpliwie, jeśli nie dotrze, należy

poprosić sprzedającego o skan dowodu wysłania paczki lub o ewentualne wyjaśnienia.

59

 jeśli sprzedającego uważa się za uczciwego, można wykonać przedpłatę na konto co

w wielu wypadkach związane jest z obniżeniem kosztów transportu.

Podobny test do przeprowadzonego powyżej został opublikowany w Komputer Świecie

w marcu 2000 roku. Brało w nim wówczas udział pięć platform aukcyjnych: „Internetowy

Dom Aukcyjnych”, „Inter-Aukcja”, „Allegro”, „Eurobazar”, oraz serwis „Sprzedane”. W

porównaniu przeprowadzonym w Komputer Świecie wygrał serwis „Internetowy Dom

Aukcyjny”. Pierwsze miejsce otrzymał, dlatego iż aukcje, które tam się odbywały trwały

15 minut i przedłużane były o kolejne 5 minut w momencie, gdy ktoś zalicytował. Tego typu

forma licytacji na pewno dawała licytującym dużą dawkę emocji jednak z punktu widzenia

sprzedającego, krótka licytacja nie dawała możliwość znalezienia dużej ilości potencjalnych

klientów29.

W początkowym etapie rozwoju serwisów aukcyjnych można było zaobserwować, że

twórcy tych serwisów szukali optymalnych rozwiązań licytacji. Jedynym serwisem

aukcyjnym porównywanym przez czasopismo Komputer Świat, który przetrwał do dziś jest

„Allegro”. Twórcy platformy aukcyjnej „Allegro” poprzez znalezienie optymalnych

rozwiązań oraz przeprowadzeniu dużych akcji promocyjnych w Internecie posiadają dziś lwią

część rynku polskich aukcji internetowych. Pozostałe serwisy biorące udział w tym

porównaniu już dzisiaj nie istnieją.

29 Marcin Kaczmarczyk, Internetowe aukcje ,Komputer Świat 10/2000.

60

ZAKOŃCZENIE

Na podstawie doświadczeń, jakie zebrałem podczas korzystania z usług serwisów

aukcyjnych oraz przeprowadzonej analizy porównawczej, można z całą pewnością stwierdzić,

iż „Świstak” jest najbardziej przyjaznym dla użytkownika serwisem aukcyjnym. Aby jednak

skutecznie kupować oraz sprzedawać nie wystarczy jedynie wybranie dobrego serwisu.

Istotne jest także dokładne sprawdzanie potencjalnych kontrahentów, tak aby zminimalizować

ryzyko zawarcia transakcji z kontrahentem nieuczciwym. Dlatego pierwszą rzeczą jaką należy

zrobić po wybraniu aukcji w której chce się licytować, to dokładnie sprawdzić sprzedawcę.

Bezpieczeństwo w Internecie jest dalej sprawą kontrowersyjną, uważam jednak, że przy

zachowaniu odpowiednich środków ostrożności można bez żadnego problemu kończyć

transakcje z skutkiem pozytywnym.

Jeśli natomiast chcemy skutecznie sprzedawać towary, wystawiając je na licytacje,

należy skupić się na jak najdokładniejszych opisach przedmiotów. Dobrze sfotografowany

i opisany towar sprawia, iż potencjalny kupujący może zapoznać się dokładnie z oferowanym

towarem. Małe defekty jakie mogą posiadać używane przedmioty często stanowią kwestię

sporną pomiędzy osobami biorącymi udział w transakcji, dlatego ważne jest to by umieścić

naprawdę bardzo szczegółowy opis, zwłaszcza wad. Ważne jest również utrzymywanie

dobrego kontaktu z kontrahentami, odpowiedzi na zadawane pytania powinny być szybkie

oraz dokładne. Nie można również zapomnieć o kulturze języka w trakcie korespondencji

z kontrahentami.

Moim zdaniem tym, co przyciąga użytkowników do aukcji jest nie tylko możliwość

zakupu poszukiwanego towaru po atrakcyjnej cenie, ale również szeroka gama produktów.

Być może w najbliższym czasie pojawią się nowe platformy aukcyjne, wydaje się jednak, że

pozycja trzech liderów tej części polskiego e-commerce, jest jak na razie niezagrożona.

Użytkownicy platform aukcyjnych powinni liczyć na działania podjęte ze strony

administratorów poprawiające bezpieczeństwo zawieranych transakcji oraz poprawę

funkcjonalności serwisów.

61

BIBLIOGRAFIA

Książki

1. Szumilak Jan, Handel detaliczny, Kraków, Oficyna ekonomiczna, 2004. 2. Peter Kuo i John Pence, Sieci komputerowe, Giwice, 2000, Helion. 3. John R. Levine Carol, Baroudi Margaret, Levine Young, Internet dla opornych,

Warszawa, 1997, Oficyna wydawnicza READ ME.

4. Laura Lemay, HTML 4 vademecum profesjonalisty, Gliwice, 1998, Helion. 5. Simson Garfinkel I Gene Spafford. Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Gliwice. 6. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Sejm, Rozdział I art. 20. 7. Jonathan Price i Lisa Price, Profesjonalny serwis – WWW, Gliwice, Helion, 2002. 8. Ryan Russell, Tim Mullen (Thor), FX, Dan "Effugas" Kaminsky, Joe Grand,

Ken Pfeil, Ido Durbrawsky, Mark Burnett, Paul Craig, Hakerzy atakują. Jak

przejąć kontrolę nad siecią, Tłumaczenie: Radosław Meryk.

9. Turban E., Lee J., King D., Electronic Commerce, A Managerial Perspective, Prentice Hall, 2000

10. Mickey Williams, David Bennett, Visual C++6. Programowanie dla Internetu i ActiveX, Gliwice, Helion, 2001

Artykuły

11. Bartłomiej Mrożewski, Wyszukiwanie Informacji w sieci, ENTER, 01/2006. 12. A. Sznajder, Internet czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw,

Gospodarka Narodowa”, 2000.

13. Ł. Macheta , Internet po polsku, Artykuł opublikowany na stronie www.mediarun.pl

14. Marcin Kuśmierz, W sklepach internetowych przybywa klientów, Gazeta prawna: dodatek firma innowacyjna, 2006.

15. Artykuł Marcina Wabika, „Allegro.pl najpopularniejszym serwisem aukcyjnym w Polsce” zamieszczonego w witrynie http://aukcje.org/.

16. http://webhelp.pl/ Artykuł Michała Husakiewicza, Najczęstsze błędy Webmastera, zamieszczonego na witrynie www.webhelp.pl.

17. Artykuł zamieszczony w czasopiśmie ENTER, Niedrogie Zakupy w Internecie, wypowiedz Komisarza Zbigniewa Urbańskiego.

18. Marcin Kaczmarczyk, Internetowe aukcje ,Komputer Świat 10/2000.

62

Odnośniki do stron internetowych

19. http://www.swistak.pl/pomoc.html - strona pomocnicza platformy aukcyjnej „Świstak”.

20. http://pages.ebay.pl/help/index.html - strona pomocnicza platformy aukcyjnej „eBay.pl”

21. http://www.pl.wikipedia.org/- Wikipedia (wolna encyklopedia) – encyklopedia internetowa.

22. http://www.statystyki.certus.com.pl/ - niezależna strona internetowa, zajmująca się badaniem statystyk polskich serwisów aukcyjnych.

23. www.ws-webstyle.com - strona informacyjna na temat e-commerce

63

Rysunki: Rysunek 1.1. Przykładowy zrzut ekranu (printscreen) z aukcją internetową. Strona 14

Rysunek 3.1. Wyniki badania dla serwera platformy aukcyjnej „Świstak” z godziny 11.15. Strona 29

Rysunek 3.2. Wyniki badania dla serwera aukcyjnego „Allegro” z godziny 11.15. Strona 30

Rysunek 3.3. Wyniki badania dla serwera platformy aukcyjnej „Wszystko” z godziny 11.15. Strona 30

Rysunek 3.4. Wyniki badania dla serwera aukcyjnego „eBay” z godziny 11.15. Strona 30

Rysunek 3.5. Zakładka „Kupuję” w systemie aukcyjnym „Świstak”. Strona 39

Rysunek 3.6. Zakładka „Sprzedaję” w systemie aukcyjnym „Świstak”. Strona 40

Rysunek 3.7. Zakładka „Komentarze” w systemie aukcyjnym „Świstak”. Strona 42

Rysunek 3.8. Przykładowy komentarz pozytywny na platformie aukcyjnej „Allegro”. Strona 53

Rysunek 3.9. Przykładowy komentarz negatywny na platformie aukcyjnej „Allegro”. Strona 53

Rysunek 3.10. Przykładowy komentarz neutralny na platformie aukcyjnej „Allegro”. Strona 53

Tabele: Tabela 2.1. Polskojęzyczne serwisy aukcyjne. Strona 17

Tabela 3.1. Kryteria porównawcze. Strona 28

Tabela 3.2. Pomiary czasów połączeń oraz punktacja w kategorii szybkość połączenia. Strona 31

Tabela 3.3. Punktacja w kategorii procedury rejestracji. Strona 34

Tabela 3.4. Punktacja w kategorii systemy pomocy. Strona 35

Tabela 3.5. Punktacja w kategorii bezpieczeństwo danych. Strona 37

Tabela 3.6. Punktacja w kategorii ilości reklam. Strona 38

Tabela 3.7. Punktacja w kategorii interfejs użytkownika. Strona 44

Tabela 3.8. Punktacja w kategorii ilości kategorii. Strona 45

Tabela 3.9 Punktacja w kategorii ilość użytkowników. Strona 46

Tabela 3.10. Punktacja w kategorii liczby trwających aukcji. Strona 47

Tabela 3.11. Punktacja w kategorii „Dostępne rodzaje aukcji”. Strona 49

Tabela 3.12. Tabela opłat i prowizji obowiązujących na Allegro z dnia 15-04-2006. Strona 50

Tabela 3.13. Punktacja w kategorii opłat i prowizji. Strona 52

Tabela 3.14. Punktacja w kategorii „systemy komentarzy”. Strona 55

Tabela 3.15. Podsumowanie wyników analizy porównawczej. Strona 56

Wykresy : Wykres 1.1 Zakupy w Internecie. Strona 12

Wykres 2.1. Liczba trwających aukcji w czasie ostatnich 18 miesięcy. Strona 16

Wykres 3.1. Przedstawia liczbę trwających aukcji, Dane z dnia 2006-04-24 godzina 19:30. Strona 47

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 21 pages

Pobierz dokument