System badania wielkości audytorium radia - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Pisanie dziennikarskie. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_9015 kwietnia 2013

System badania wielkości audytorium radia - Notatki - Dziennikarstwo, Notatki'z Pisanie dziennikarskie. University of Warsaw

DOC (30 KB)
3 strony
811Liczba odwiedzin
Opis
Literatura i komunikacja: notatki z dziedziny dziennikarstwa dotyczące systemu badania wielkości audytorium radia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

System badania wielkości audytorium radia

W badaniach prowadzonych nad słuchalnością radia istotne jest to, że stacje są często

zmieniane, ale również wielość miejsc, w których są słuchane. Często pozostają

drugorzędnym źródłem reklamy. Można wyróżnić dwie podstawowe metody badania

słuchalności radia, DAR (Day after recall) oraz metoda dzienniczkowa.1 Najbardziej znanym

badaniem jest Radio Track prowadzone przez firmę SMG/KRC. W jego strukturze mieszą się

wyżej wymienione. Nie są oczywiście jedyne. Poza tym można wskazywać różnego rodzaju parametry.

Metoda DAR sprowadza się do pytania respondentów jakich stacji radiowych słuchali

poprzedniego dnia. Ustala się godziny słuchania oraz konkretne stacje. Może być realizowana

metodą CATI, czyli poprzez wywiady telefoniczne, wspomagane komputerowo. Pozwala ona

na prowadzenie stałego i bezpośredniego nadzoru nad gromadzeniem danych. Metoda

dzienniczkowa natomiast polega na zapisywaniu przez respondentów informacji o stacjach,

które były przez nich słuchane w poszczególnych dniach i godzinach. Takie zapisy

prowadzone są przynajmniej przez tydzień, aby mogły oddać w kompetentny sposób dane na

temat zwyczajów słuchania radia.

Każdy wywiad z respondentem rozpoczyna się od zapowiedzi, ze będzie on dotyczył

słuchania radia, po czym ankieter przeprowadza spis członków gospodarstwa domowego,

który ma wyłonić osobę, z którą dany wywiad będzie przeprowadzony. Ankieter musi ustalić

przebieg dnia osoby odpowiadającej, aby jak najdokładniej odtworzyć fakt słuchania radia.

Zostaje również ustalone miejsce słuchania stacji radiowej, a pytania są zależne od tego

w jaki sposób respondent spędzał poprzedni dzień (metoda DAR). Kwestionariusz ma to do

siebie, że pozwala na zarejestrowanie także nietypowych sytuacji słuchania. Ankieter ma

zawsze przy sobie pełna listę stacji. Po pytaniach radiowych, respondenci odpowiadają na

pytania tzw. metryczki (opisuje ona sytuacje społeczno-demograficzną).2

W odniesieniu do parametrów zaliczyć do nich można zasięgi mediów, czyli liczbę osób, do

których można dotrzeć. Uszczególniając są to: zasięg techniczny – obszar, na którym można

1 A. Benedikt; Radio jako proces komunikacji; Wrocław 2004 2 www.chikwadrat.pl/konferencja/materialy/radiotrack_smgkrc.html

mieć kontakt z danym nośnikiem. Zasięg tygodniowy – wskazuje, jaki procent danej grupy

miał kontakt z danym nośnikiem przynajmniej raz w tygodniu. Zasięg dzienny – wskazuje

procent danej grupy mającej kontakt z odbiornikiem w ciągu jednego dnia. A parametrem

o najwyższej rozdzielczości jest zasięg kwadransowy, analogiczny do dwóch poprzednich

Inne parametry, odnoszące się stricte do reklamy, to TRP – faktyczny zasięg emisji reklamy,

GRP – nasilenie kampanii reklamowej, częstotliwość kontaktu z reklamą (frequency), OTS i

OTH – zasięg całej kampanii reklamowej, preferencje odbiorców (affinity index), CPP i CPT

– faktyczne koszty emisji reklamy.3

Parametry te, a właściwie ich znajomość, są dużym ułatwieniem. Pozwalają na

posługiwanie się fachowym językiem, np. w kontaktach z innymi firmami z branży.

Pozwalają także porównać poszczególne nośniki reklamy oraz określić efektywność kampanii

reklamowych. Jeśli chodzi o metody prowadzenia badań to obecnie łączy się DAR

i dzienniczkową. Pozwala to uzyskać takie informacje jak: znajomość stacji, średni czas

słuchania (dla doby), udziały w rynku, strukturę społeczno-demograficzną słuchaczy,

zachowania audytorium i zwyczaje słuchania w dłuższych okresach czasu czy też jego

przepływ z jednej stacji do drugiej.4

3A. Benedikt; Radio jako proces komunikacji; Wrocław 2004 4 www.chikwadrat.pl/konferencja/materialy/radiotrack_smgkrc.html

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument