Funkcja translokacyjna - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Funkcja translokacyjna - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (254 KB)
3 strony
953Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: funkcja translokacyjna; translokacja oznacza przemieszczanie określonych dóbr i usług które są zasilane przez międzynarodowe stosunki kredytowe; współczynnik...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Funkcja translokacyjna.

Translokacja oznacza przemieszczanie określonych dóbr i usług które są zasilane przez międzynarodowe

stosunki kredytowe.

Przyjmujemy że bilans handlu zagranicznego jest zrównoważony. Eksport = Importowi czyli handel zrównoważony. W praktyce rzadko się to zdarza. Regułą jest że:

- nadwyżka na eksportu nad importem ( bilans dodatki HZ ) - nadwyżka importu nad eksportem ( ujemny bilans HZ )

Bilans HZ a dokładnie jego saldo – jest różnicą między importem a eksportem. HZ – handel zagraniczny S – saldo bilansu HZ Ex- eksport M – import S = Ex – M 1200 - 1000 = + 200 ( S ) 1000 - 1200 = - 200 ( S ) Ponieważ międzynarodowe kredyty posiadają ścisły związek z eksportem ( E ) i importem ( M ) – mogą np. służyć do sfinansowania importu – to ich konkretnym wyrazem jest saldo ( S ) bilansu handlowego ( S= E-M ) Przez funkcję translokacyjną handlu zagranicznego będziemy rozumieli jego zdolność do oddziaływania na inwestycje za pośrednictwem salda bilansu handlowego będącego przejawem międzynarodowych powiązań kredytowych. Tak więc ujemne saldo bilansu handlowego powiększa masę wytworzonego PKB a saldo dodatnie odpowiednia zmniejsza PKB. W Polsce obecnie mamy ujemne saldo HZ tj. 18 mld dol. Saldo ujemne z HZ jest finansowane z kredytów. Do analizy musimy zatem wprowadzić kredyt międzynarodowy. Jak saldo HZ wpływa na wielkość produktu krajowego do podziału. Czy saldo bilansu HZ wywiera wpływ na wielkość dzielonego PKB. Jeśli mamy saldo HZ + to do podziału mamy mniej Jeśli mamy saldo HZ - to do podziału mamy więcej Rozróżniamy więc dzielony produkt krajowy i wytwarzany produkt krajowy. Yp – PKB do podziału Y - PKB wytwarzany Yp = Y - S 4800 = 5000 - (+ 200 ) 5200 = 5000 - ( - 200 ) 1 spostrzeżenie: aby w roku następnym był przyrost produktu to w roku wyjściowym musimy ten produkt podzielić na dwie części , na konsumowaną i inwestowaną ( bo inwestycje pracują na przyrost produktu ). Jeśli ujemne saldo pozwala nam zwiększyć PKB jako całość to te dwie części też mogą być powiększane. 2 spostrzeżenie nadwyżka ( to saldo ) może składać się wyłącznie z dóbr inwestycyjnych zakupionych za granicą po to aby powiększyć dobra inwestycyjne krajowego pochodzenia o dobra inwestycyjne zagranicznego pochodzenia, które będą pracowały na dodatkowe przyśpieszenie PKB. Jeśli nadwyżka importu nad eksportem składa się wyłącznie z dóbr inwestycyjnych to mamy szansę zwiększyć masę i stopę inwestycji , które będą pracowały na przyrost PKB. Wtedy zamiast 6 % ( informacja z poprzednich lekcji ) przyrostu PKB można uzyskać 7% a nawet 8% . Przy rozpatrywaniu funkcji transformacyjnej tej wielkości Y odpowiadało:

docsity.com

Yp = Y - S I”’ I” S 800 = 1000 - (+ 200) 1200 = 1000 - (- 200 ) Jeśli więc pojawia się saldo to rozpatrujemy je w dwóch wersjach, „ +” i „ –‘’. Saldo dodatnie sprawia że wielkość inwestycji jest mniejsza. Saldo ujemne sprawia że inwestycje są większe. Udało się udowodnić logicznie że saldo bilansu handlowego może zwiększać nie tylko cały produkt krajowy brutto do podziału ( PKB ) ale może również pracować na zwiększenie te części inwestowanej pod warunkiem że kredyt osiągnięty za granicą był wykorzystany wyłącznie na zakup dóbr inwestycyjnych. W tych warunkach masa inwestycji zwiększa się w stosunku do tej masy która była w funkcji transformacyjnej o 200 jednostek. A zatem jeśli zwiększ się masa inwestycji to zwiększa się również stopa inwestycji. Stopa inwestycji to udział masy inwestycji w dzielonym PKB. Jeśli podzielimy prawą i lewą stronę równania to otrzymamy: I’’’ I’’ S = - Y Y Y i3 = i2 - s s – współczynnik translokacyjny S/Y = s - gdzie (s) to współczynnik translokacji Współczynnik ten odpowiada na pytanie jaka część PKB związana jest z saldem bilansu handlowego. Ponieważ saldo bilansu handlowego powstaje na podstawie kredytu międzynarodowego to współczynnik ten jest nośnikiem międzynarodowych stosunków kredytowych. Poprzez funkcję translokacyjną handel zagraniczny staje się stymulatorem wzrostu gospodarczego. i 3 = stopa inwestycji w gospodarce otwartej gdzie bilans handlu zagranicznego nie jest zrównoważony i 2 = a to jest stopa inwestycji w gospodarce otwartej gdzie bilans handlowy jest zrównoważony Jeśli powiemy że w Polsce saldo jest ujemne i wynosi 18 mld dol to niewiele nam to powie, ale jeśli odniesiemy to do PKB to otrzymamy 8% ( oznaczymy literką s – współczynnik translokacji ). Nasze i 2 = 1000 podzielone przez 5000 = 0,20 ( stopa inwestycji 20%) Jeśli weźmiemy 1200 podzielone na 5000 = 0,24 ( stopa inwestycji zwiększona z 20 do 24 % ).

e

r r3 r2 r1 i1 i2 i3 i 0,16 0,20 0,24

docsity.com

prosta e – efektywność inwestycji W Polsce więcej wydaliśmy na dobra konsumpcyjne i wzrost gospodarczy jest niski. Swoją nadwyżkę importu przejadamy. Kredyt ma to do siebie że należy go oddać i to z nadwyżką. Kredyt z reguły otrzymujemy na jakiś określony czas. Jeśli podzielimy ten okres na dwie części i w pierwszej części będziemy intensywnie go wykorzystywać na nowe inwestycje które przyczyniać się będą w latach następnych do zwiększenia PKB, to jeśli przyjdzie nam spłacać kredyt w drugiej połowie to jego ciężar nie będzie już tak duży jak gdybyśmy go porównali do okresu w którym był zaciągany kredyt ( w tamtym okresie porównanie go z PKB jest dużo wyższe niż obecnie ). Spłacać kredyt możemy z dodatniego salda bilansu handlowego, należy więc przyspieszyć eksport tak aby otrzymać dodatnie saldo HZ. Przejście z ujemnego salda do dodatniego powoduje zmniejszenie masy i stopy inwestycji. Następuje zwolnienie PKB. Jeśli to zwolnienie jest mniejsze od tempa przyspieszania ( siła ujemna jest mniejsza od pozytywnej ) to persaldo w tym naszym dziesięcioleciu nasz kredyt odgrywa rolę pozytywną , bo średnioroczny przyrost PKB z kredytem będzie większy niż bez kredytu, mimo tego że w pierwszym okresie jest przyśpieszenie a zwolnienie w drugim okresie. Gdyby okazało się że kredyt jest za duży w stosunku do możliwości spłat ( spłaty nie powinny przekraczać 25 % uzysku dewizowego z eksportu) to zakłócimy naszą gospodarkę i musimy gwałtownie ograniczać import co z kolei powoduje komplikacje. Kredyt więc nie powinien być za duży. Kredyt powinien być długookresowy, bo mamy wtedy lepsze szanse właściwego wykorzystania go w całej gospodarce dla wzrostu PKB. Powinien być zawarty na najbardziej opłacalnych warunkach tj. niskim oprocentowaniu. Kredyt powinien być inwestycyjny bo tylko wtedy mamy dodatkowy impuls dla gospodarki. Kredyt powinien być dobrze zagospodarowany. Inwestycje powinny być trafione i w miarę szybko realizowane. Obecnie jest ogólny kryzys światowego zadłużenia ( w Polsce zadłużenie było zbyt duże, nie możemy go spłacić , był to kredyt nie tylko inwestycyjny a nawet ten inwestycyjny był źle zagospodarowany ) Kredyt i ujemne saldo nie spełniło pozytywnej roli ani w Polsce ani w innych krajach zadłużonych. Kredyt nie jest jednak zjawiskiem złym. Należy tylko spełnić określone warunki aby wywarł pozytywny wpływ na gospodarkę. Tak więc dowiedliśmy że pod wpływem HZ może zwiększać się masa i stopa inwestycji i jeśli się ona zwiększa to wywiera korzystny wpływ na wskaźnik przyrostu ( r ).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument