Książeczka kodowa - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz21 marca 2013

Książeczka kodowa - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (70 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
738Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z geografii: książeczka kodowa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

KSIĄŻECZKA KODOWA DO ANKIETY

Nr pytania Nazwa pytania Poziom pomiaru Liczba kodowa

1. Plany na przyszłość? nominalny 1 - praca w wyuczonym zawodzie 2 - nie koniecznie w wyuczonym

zawodzie 4 - praca i równocześnie dalsza nauka 8 - kontynuacja studiów 16 - studia doktoranckie 32 - inne

2. Szanse na znalezienie zatrudnienia? porządkowy 1 - wiem, jestem dobrze zorientowany/ana

2 - wiem, interesowałem/am się tym 3 - nie wiem, ale próbowałem/am

zdobyć na ten temat informacje 4 - nie wiem, jeszcze się nie

interesowałem/am 3. Ocena szans na znalezienie

zatrudnienia - na rynku lokalnym - na rynku krajowym - na rynku

międzynarodowym?

nominalny 1 - bez trudu 2 - nie znajdę pracy 3 - będę jej długo poszukiwać 9 - brak odpowiedzi 1 - bez trudu 2 - nie znajdę pracy 3 - będę jej długo poszukiwać 9 - brak odpowiedzi 1 - bez trudu 2 - nie znajdę pracy 3 - będę jej długo poszukiwać 9 - brak odpowiedzi

4. Przyczyna możliwości nie znalezienia pracy?

nominalny 1 - nieatrakcyjny dla pracodawców 2 - są lepsi ode mnie 4 - problemy w nawiązywaniu

kontaktów 8 - niskie kwalifikacje zawodowe 16 - słaba znajomość języków obcych 32 - wysokie bezrobocie 64 - inne 1 - praca nie spełnia oczekiwań 99 - brak odpowiedzi

5. Czy mogą liczyć na wsparcie rodziny w razie braku pracy?

nominalny 1 - tak długo jak będzie to potrzebne 2 - przez pewien okres 3 - nie chcę pomocy rodziny 4 - nie mogę liczyć na pomoc rodziny 9 - brak odpowiedzi

6. Co myślą o rejestracji w UP? porządkowy 1 - to fiasko na początku kariery 2 - smutna konieczność 3 - lenistwo ze strony młodych

bezrobotnych 4 - w innych krajach jest podobnie 5 - nie widzi w tym nic złego

7. Ocena przygotowania do zawodu? porządkowy 1 - b. dobre 2 - zadowalające 3 - trudno powiedzieć 4 - słabe

8. Jakie są ich atuty? nominalny 1 - znajomość języków obcych 2 - obsługa komputera 4 - nawiązywanie kontaktów 8 - szybkie podejmowanie decyzji 16 - inne 1 - błyskotliwość

9. Dodatkowe kwalifikacje. nominalny 1 - tak 2 - nie 9 - brak odpowiedzi

10. Czy działali w kole? nominalny 1 - tak 2 - nie

11. Dlaczego działali w kole? nominalny 1 - lubi się uczyć i pogłębiać wiedzę 2 - sugestia osób trzecich 3 - brak możliwości rozwijania

swoich umiejętności 4 - nie wiadomo jakie umiejętności się

przydadzą w pracy 5 - inne 9 - brak odpowiedzi

12. Czy byli na - stażu studenckim - praktyce zawodowej - stypendium zagranicznym?

nominalny 1 - tak 2 - nie 9 - brak odpowiedzi 1 - tak 2 - nie 9 - brak odpowiedzi 1 - tak 2 - nie 9 - brak odpowiedzi

13. Ocena zawodu zgodnego z kierunkiem studiów?

porządkowy 1 - atrakcyjne 2 - atrakcyjne obecnie 3 - w przyszłości atrakcyjne 4 - nieatrakcyjne 5 - trudno powiedzieć

14. Czy studenci powinni mieć względy na rynku pracy?

nominalny 1 - tak 1 - możliwość pracy i studiowania 2 - większe możliwości ze strony

uczelni 3 - większe podatki 4 - wysokie wykształcenie 5 - lepiej płatne 2 - nie 3 - trudno powiedzieć 9 - brak odpowiedzi

15. Czy wyjadą za granicę w poszukiwaniu pracy?

porządkowy 1 - zdecydowany/a na wyjazd 2 - możliwość szukania pracy za

granicą 3 - nie bierze pod uwagę takiej

możliwości 16. Czy pracują obecnie? nominalny 1 - tak

2 - nie 17. Przyczyny podjęcia pracy po

studiach? nominalny 1 - wykształcenie uważa za

wystarczający 2 - kwalifikacje pozwalają znaleźć

pracę 3 - musi podjąć pracę, by zarabiać na

siebie 4 - musi podjąć pracę, by utrzymać

rodzinę 5 - inne 9 - brak odpowiedzi

18. Płeć ankietowanego. nominalny 1 - Kobieta 2 - Mężczyzna

19. Rok urodzenia. porządkowy 1 - 1981 2 - 1982 3 - 1983 4 - 1984 5 - 1985 6 - 1986 9 - brak odpowiedzi

20. Miejsce zamieszkania. przedziałowy 1 - Wieś 2 - Miasto do 5 tys. 3 - Miasto od 5 tys. do 20 tys. 4 - Miasto od 20 do 100 tys. 5 - Miasto powyżej 100 tys.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument