Adm-prawny status obywatela - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Adm-prawny status obywatela - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (137 KB)
2 strony
854Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające adm-prawny status obywatela
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1. Adm-prawny status obywatela.

Posiadane dokumenty.

Dowód osobisty: co najmniej od 18 roku życia, jeżeli żyje samodzielnie to wcześniej wydane z urzędu każdemu. Paszport – dokument urzędowy

stwierdzający naszą tożsamość. Do wydania paszportu nie potrzebna jest

decyzja, wydaje się każdemu od 1988. Wyjątek: o ile przeciw komuś toczy

się postępowanie karne lub gdy ciążą na kimś obowiązki alimentacyjne.

Nabycie obywatelstwa

1. Może nastąpić na zasadzie krwi lub ziemi. W Polsce krwi. Każdy jest

obywatelem Polski, jeśli rodzice są lub byli Polakami bez względu na

miejsce urodzenia. Wyjątek: dziecko znalezione w Polsce, którego rodzice są nieznani będzie uważane za obywatela polskiego.

2. Jeśli rodzice nie są obywatelami polskimi – zwrócić się do prezydenta

RP o nadanie obywatelstwa (mieszkanie w Polsce przez 5 lat i inne

warunki). 3. Oświadczenie woli. Np: kobieta, która wychodzi za cudzoziemca może

przyjąć obywatelstwo cudzoziemca lub pozostać obywatelką Polski, jeśli

rodzice zrzekają się obywatelstwa to małoletnie dzieci zrzekają się go

automatyczne (w wieku 16 lat mają prawo wyboru).

Pozbawianie obywatelstwa O ile ktoś mieszka za granicą i wyrządza Polsce poważne szkody

Konstytucja przewiduje, że można pozbawić obywatelstwa na wniosek

prezydenta RP.

Uznanie za obywatela polskiego – wojewoda się tym zajmuje,

prezydent jeżeli jest do niego prośba.

Cudzoziemiec w Polsce – każdy kto nie jest polskim obywatelem. Aby

przebywać na terenie polski wymagana jest wiza przy przekraczaniu granicy. Może uzyskać prawo pobytu, do pracy, do zatrudnienia, status

uchodźcy. Może uzyskać prawo azylu (wydaje MSZ działaczom

politycznym prześladowanym w ich krajach.

Działania adm. w stosunkach z obcokrajowcami Adm. musi

przestrzegać praw człowieka. Skąd się wzięły? XVIII i XIX w. Dopiero po II

wojnie światowej nastąpiła uniwersalizacja praw człowieka. Państwa, które

utworzyły ONZ by zapobiec wojnom na świecie. Rada Europy już w 50 r.

podjęła, zobowiązania członków RE do przestrzegania europejskiej konwencji ochrony praw człowieka i podstawą wolności. Polska zawiera

różne umowy i powinna dotrzymać, nawet jeśli bezpośrednio jej nie

dotyczą.

docsity.com

Konwencja – szczególna umowa międzynarodowa, zobowiązuje władze

państwowe wobec obywateli w obrocie międzynarodowym i wewnętrznym.

Ma doniosłe znaczenie dlatego, że ustanawiając prawa powołała

Międzynarodowy Trybunał Praw Człowiek (każdy obywatel może wnieść skargę). W Polsce od 93 r.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument