Grupa społeczna - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Grupa społeczna - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (118 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: grupa społeczna – pojęcie, typy, charakterystyka.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

30. Grupa społeczna – pojęcie, typy, charakterystyka.

Grupa społeczna – to minimum 2-3 osoby, pomiędzy którymi zachodzą

bezpośrednie stosunki (face to face). Ma ona swojego lidera – przywódcę i strukturę oraz własne grupowe cele, wartości i normy zachowań, a także

wzorce postępowania, system nagród i kar stosowany wobec swoich

członków. Typy grup społecznych to:

- Grupa nieformalna – grupy, w które ludzie łączą się spontanicznie w miejscu pracy. Kierunek human relations uważał, że trzeba z nimi

współpracować. Między jej uczestnikami istnieją więzi nieformalne np.

wspólnota interesów, zainteresowań, podzielanie tych samych

wartości. Istnienia tego typu grup nie przewidują i nie regulują żadne dokumenty organizacyjne. Typy grup nieformalnych to:

Grupy apatyczne – w nich jest najmniejsza tendencja do

skoordynowanej presji na kierownika, mała zawartość i

rozproszenie przywództwa, niewykwalifikowani pracownicy.  Grupy kapryśne – są tu niekonsekwentne zachowania wobec

kierownika, brak związku między powagą problemu a

intensywnością protestu, emocjonalne reakcje na frustracje,

autokratyczni przywódzcy w fazie tworzenia grupy, potem

demokratyczni, pracownicy są od siebie zależni.  Grupy strategiczne – to grupy wyrachowane, ciągle

naciskające, wymagające ciągłej uwagi, potrafią wzmocnić

żądania akcjami grupowymi, silnie zwarte, przywództwo to

niewielki trzon aktywny, wyspecjalizowane funkcje.  Grupy konserwatywne – to potężna elita, pewni siebie,

wysokowykwalifikowani rzemieślnicy i operatorzy.

- Grupa formalna – jednostka wyodrębniona przez strukturę formalną

organizacji np. wydział, brygada, wyodrębniona celowo do realizacji określonych zadań lub funkcji organizacyjnych, powiązana więzami

formalnymi, poporządkowana formalnemu kierownikowi

posiadającemu określone uprawnienia nadane mu przez organizację.

Istnienie tych grup przewidziane jest w dokumentach

organizacyjnych. Typy grup formalnych:  Grupy stałe – hierarchiczne.

Grupy tymczasowe – zadaniowe, komitety.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument