Podział organizacji międzynarodowych - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Podział organizacji międzynarodowych - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe

RTF (49 KB)
3 strony
827Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu stosunków międzynarodowych opisujące podział organizacji międzynarodowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Podział organizacji międzynarodowych

Organizacje międzynarodowe dzielą się wg kryterium podmiotowego (czyli członkostwa) na: - powszechne, które obejmują wszystkie państwa świata np. ONZ, - regionalne lub partykularne, które obejmują tylko niektóre państwa, określonego regionu geograficznego, np. UE.Dzieli się także organizacje międzynarodowe według kryterium przedmiotowego (zakresu celów): - ogólne, zajmujące się całym kompleksem spraw środowiska międzynarodowego, np. ONZ, - specjalne lub funkcjonalne, których kompetencje ograniczone są do określonych dziedzin stosunków międzynarodowych, np. NATO.Zwykle organizacje regionalne i specjalne podejmują działania bardziej ambitne i efektywne ze względu na swą spoistość. Rozwój ich datuje się od 2. poł. XIX w., a ich liczba pod koniec XX w. przekroczyła 200. Ocenia się, że obecnie działa prawie 3 tys. takich organizacji i obejmują swym zasięgiem bardzo wiele dziedzin współpracy międzynarodowej. Współpraca z tymi organizacjami jest zadaniem Rady Gospodarczo- Społecznej ONZ, która może przeprowadzać z nimi konsultacje za pomocą powołanego przez siebie organu pomocniczego, Komitetu do spraw Organizacji Pozarządowych. Mają one wtedy status konsultatywny, a ich przedstawiciele mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady w charakterze obserwatorów, przedkładać pisemne oświadczenia i przemawiać.Charakter konsultatywny mogą one uzyskać także w innych organizacjach rządowych, np. w organizacjach wyspecjalizowanych. Każda z organizacji pozarządowych ma takie same prawa, a w celu utrzymywania łączności z ONZ powołują stałe organy wykonawcze, biura w Nowym Jorku i Genewie. Powstają też komisje do przeprowadzenia doraźnych akcji, np. obchodów Międzynarodowego Roku Praw Człowieka. Ważniejsze organizacje międzynarodowe (W nawiasie data powołania, ewentualnie także rozwiązania organizacji) Organizacje rządowe o Liga Narodów (1919-1946) o Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (1945) Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury, UNESCO Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, IAEA Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywlinego, ICAO (2006) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF) Międzynarodowa Organizacja Pracy, ILO Bank Światowy (World Bank) oRada Europy, (Council of Europe, CoE) (1949) Organizacje Gospodarcze: o Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG (1949-1991) o Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG (1958-1993, zobacz: UE)

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, EFTA (1960)

O Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu, GATT o Światowa Organizacja Handlu, (World Trade Organization, WTO) o Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową, OPEC (1960) o Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD (1961) o Unia Celna i Gospodarcza Afryki Środkowej, UDEAC (1964)

o Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN (1967)o Andyjski Wspólny Rynek, AMC (1969) o Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej, COMESA (1993) o Wspólny Rynek Karaibski, CARICOM (1973) o Latynoamerykański System Gospodarczy, SELA (1975) o Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, ECOWAS (1975) o Wspólnota Gospodarcza Krajów Wielkich Jezior, CEPGL (1976) o Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, APEC (1989) o Wspólnota Niepodległych Państw, WNP (1991) o Unia Europejska, UE (1993): Europejska Wspólnota Węgla i Stali, EWWiS (1952 - 2002) Europejska Wspólnota Energii Atomowej, Euratom, Euratom (1958) Wspólnota Europejska, WE, dawniej EWG (1958) o Unia Afrykańska, AU (2002) o Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, NAFTA (1994) o Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, CEFTA (1993) o Środkowoamerykański Wspólny Rynek, CACM o Południowoafrykańska Konferencja Koordynacji Rozwoju, SADCC o Mercosur Organizacje wojskowo-polityczne: o Wspólnota Narodów (1929-1949 jako Brytyjska Wspólnota Narodów) o Liga Państw Arabskich, LPA (1945) o Organizacja Państw Amerykańskich, OPA (1948) o Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, NATO (1949) o Rada Europy (1949) o Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku, ANZUS (1951) o Rada Nordycka (1952) o Unia Zachodnioeuropejska, WEU (1954) o Pakt Azji Południowo-Wschodniej, SEATO (1954-1977) o Pakt Antarktyczny (1959)o Układ Warszawski (1955 - 1991) o Organizacja Jedności Afrykańskiej, OJA (1963 - 2002) o Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (1973 jako KBWE) o Szanghajska Organizacja Współpracy, SCO Organizacje pozarządowe: AIESEC Amnesty International BEST Europejskie Forum Studentów (AEGEE) Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA EGS Greenpeace Internet Engineering Task Force (IETF) Internet Society ISO Lekarze bez Granic Międzynarodowa

Federacja Piłkarska (FIFA) Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (IHO) Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP) Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Oxfam Transparency International World Watch World Wide Web Consortium

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument