Hotelarstwo - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Hotelarstwo - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (119 KB)
8 strona
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające hotelarstwo; podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

HOTEL: to obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w

pokojach 1 i 2 osobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem

gościa.

USŁUGI HOTELARSKIE: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów,

mieszkań, pokoi, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych

oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych.

ISTOTĄ HOTELARSTWA jest świadczenie usług, gościnność za odpłatnością. Istotą

działalności hotelarskiej jest jakość świadczenia tych usług, dobrze zorganizowana praca

na poszczególnych stanowiskach. Hotel jest placówką działającą 24 godziny na dobę,

dlatego też powinien być technicznie i funkcjonalnie przygotowany do przyjmowania

gości i świadczenia usług. Wiąże się to bezpośrednio z pracownikami hotelu, którzy

powinni pozostawać na swoich stanowiskach pracy i być gotowi do obsługi gości w

każdej chwili. Oczywiście praca na stanowiskach nie powinna przekraczać 12 godzin na

dobę, zmiany pracowników powinny odbywać się co 8 godzin. Istnieją określone

konsekwencje i zobowiązania hotelu w stosunku do gościa. W szczególności chodzi tu o

zapewnienie bezpieczeństwa pobytu, również wygodę deklarowanego standardu obiektu

oraz poziom oferowanych usług. Bardzo ważne jest też to, aby zapewnić dobrą, miłą

atmosferę pobytu, do której zaliczamy budynek czyli dobre rozwiązania

architektoniczno-funkcjonalne, wyposażenie, ład, porządek, wysoką kwalifikację

zawodową i poziom etyczno-moralny zatrudnionych pracowników. We współczesnym

świecie następuje bardzo szybkie tempo zmian. Dlatego też wymaga się od hotelarza

ogromnej elastyczności. Zmiany takie wymuszają konieczność stałego wprowadzania

innowacji techniczno-organizacyjnych, ciągłego doszkalania pracowników. Z tego

względu istotą hotelarstwa jest również badanie jakich nowych usług i udogodnień

oczekuje gość, a co z proponowanych już go nie interesuje.

CZĘŚCI SKŁADOWE HOTELU:

1. otoczenie: jest to teren bezpośrednio przyległy do hotelu, na którym znajdują się

podstawowe urządzenia konieczne do sprawnego funkcjonowania hotelu. Na I wrażenie

o hotelu największy wpływ ma wygląd budynku, stan zagospodarowania otoczenia,

wejście do hotelu, holl recepcyjny i recepcja. Idealny hotel w otoczeniu powinien mieć

podjazdy, dojazdy, drogi dostaw, drogi ewakuacyjne, zieleń, oświetlenie, parkingi,

kawiarnię letnią, miejsce na grilla, ognisko, przystań, stajnię, lądowisko helikopterów,

wypożyczalnię rowerów, boiska. Ale to nie wszystko. Na otoczenie składa się również

sąsiedztwo, coś co wiąże się ze środowiskiem naturalnym.

2. budynek bądź zespół budynków: powinny być ładne, dobrze usytuowany, wejście do

hotelu(powinno być oddzielone od pozostałych zespołów), szyldy, reklamy,

oznakowania, wejścia przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ułatwienia przy

transporcie bagaży gości

3. recepcja:to „serce hotelu”, to najważniejsza komórka organizacyjna w hotelu .

Podstawowym zadaniem recepcji jest *przyjęcie gości do hotelu, ale ta czynność trwa

najczęściej tylko kilka minut i nie daje zbyt wielkiej palety możliwości wyrobienia

pozytywnego wizerunku. Dużo ważniejsza jest *opieka nad gościem w trakcie jego

całego pobytu i *służenie pomocą w każdej sytuacji. Recepcja powinna być tak

usytuowana, by umożliwić recepcjoniście wzrokowe objęcie przestrzeni od drzwi

wejściowych do wind, schodów, gastronomii i innych części i hotelu. Całość parteru

powinna być dobrana kolorystycznie i nowocześnie, ale bez specjalnego przepychu, który

może niektórych gości wprawiać w pewne zakłopotanie. Recepcja powinna być wyraźnie

oznakowana i widoczna już od drzwi wejściowych. Nie elegancko jest przystrajać

recepcję sztucznymi kwiatami, a przy jakiś specjalnych okazjach balonami i innymi

zbytecznymi ozdobami. Recepcja pozbawiona zazwyczaj światła dziennego musi być

dobrze oświetlona. Zarówno system oświetlenia jak i kolory ścian muszą tworzyć ciepłą

atmosferę

4. komunikacja(niezmiernie istotny element): dzielimy na pionową, do której zaliczamy

drzwi, schody ruchome, podnośniki, zsypy śmieci, zrzuty bielizny, windy, schody oraz

poziomą do której możemy zaliczyć podesty, korytarze, hole. Od komunikacji zależy

sprawność wejścia, wyjścia, bezpieczeństwa gości, dostarczania bagażu itp.

5. część mieszkalna i służba pięter: dzielimy na jednostki mieszkalne – to

pomieszczenia bądź zespół pomieszczeń składający się z przedpokoju, pokoju lub pokoi

(apartament) mieszkalnych, węzła higieniczno-sanitarnego i innych takich jak salon,

gabinet, aneks kuchenny lub kuchnia, garderoba, balkony itp. Wielkość jednostki

mieszkalnej zależy od kategorii hotelu, im wyższa kategoria tym powierzchnia jednostek

mieszkalnych będzie większa. Jednostka mieszkalna musi spełniać określone funkcje

takie jak wypoczynek dzienny, nocny, funkcje higieniczno-sanitarne, pracy, nauki,

gastronomiczne (żywienia), integracyjne (życie rodzinne, towarzyskie), oraz określony

komfort: wypoczynkowy, pracy, sanitarny (dobre wyposażenie sanitarne), termiczny

(przyjemna temperatura w lecie i w zimie), akustyczny(izolacja przed hałasem),

oświetleniowy(naturalne i sztuczne), bezpieczeństwa.

Wyróżnia się następujące jednostki mieszkalne: 1-osobowe (pojedyncze, jednołóżkowe);

studia (jednołóżkowe z dostawką); 2-osobowe (dwułóżkowe); wieloosobowe

(wielołóżkowe-hotele niższej kategorii); apartamenty (2 i więcej pokojowe, z aneksami,

wieloma węzłami higieniczno-sanitarnymi); specjalne (np. przystosowane do obsługi

osób niepełnosprawnych). Co najważniejsze wszystkie jednostki mieszkalne powinny

być czyste, zadbane, powinien panować w nich ład, porządek, powinna być dobrana

odpowiednia kolorystyka, aranżacja wnętrz, wysoka jakość wyposażenia.

Służba pięter: stan liczebny służby, wielkość i wyposażenie węzłów obsługi są zależne

od liczby i struktury jednostek mieszkalnych, kategorii hotelu, przyjętej organizacji

pracy, uzbrojenia technicznego czyli windy, zsypy, zrzuty, wyposażenia samej służby w

nowoczesne maszyny i urządzenia do utrzymania czystości, zakres usług przypisanych

służbie pięter. Głównymi zadaniami służby pięter jest utrzymanie czystości, nadzór nad

bezpieczeństwem, wykonywanie zleceń gości w określonym zakresie

6. zespół gastronomiczny: jest różny w zależności od charakteru obiektu, jego wielkości

i kategorii. Skromne śniadanie czy bufet w małych obiektach niskiej kategorii do

potężnie rozwiniętego zespołu restauracji, kawiarni, barów i innych lokali w wyższych i

wysokich kategoriach. Rozbudowany zespół gastronomiczny dzielimy na: część

ogólnodostępną-obsługową (lokale gastronomiczne); rozdzielnie kelnerską i bufety jako

łącznik części produkcyjnej z częścią ogólnodostępną; część produkcyjną; część

administracyjną-zaplecze magazynowe, zaopatrzenie, kalkulacja itp.

7. zespół funkcjonalny: zespół wielofunkcyjny odgrywa we współczesnym hotelarstwie

znaczną rolę. Obsługa kongresów, zjazdów, imprez okolicznościowych itp. stała się

ważną i coraz bardziej opłacalną działalnością związaną z hotelarstwem. Zespół

wielofunkcyjny powinien składać się z kilku sal o zróżnicowanej powierzchni,

oddzielonych ściankami przesuwanymi lub innymi mobilnymi przegrodami. Każde

wydzielone pomieszczenie powinno mieć możliwość indywidualnego i wspólnego

użytkowania oraz powinno mieć bezpośrednie powiązanie z zapleczem

gastronomicznym. Połączone sale powinny tworzyć zespoloną jednostkę, pozwalającą na

organizowanie i obsługę wspólnych dużych imprez. W niektórych rozwiązaniach dąży

się do włączenia wszystkich sąsiadujących ze sobą pomieszczeń ogólnego użytkowania,

takich jak lokale gastronomiczne, kuluary i tworzenia w ten sposób zespołu

pozwalającego na organizowanie imprez w wyjątkowo dużej skali. W skład zespołu

wielofunkcyjnego wchodzą: *sale o różnej powierzchni oddzielone ruchomymi

(przesuwnymi) elementami ściennymi; *kuluary - wydzielona powierzchnia

bezpośrednio przylegająca do sal wielofunkcyjnych; *wydzielony podjazd, węzeł

wejściowy z szatnią, sanitariatami, minirecepcją, pomieszczeniami recepcyjnymi dla VIP

i personelu towarzyszącego. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze bazy kongresowej

dużą rolę odgrywają oferowane warunki, do których należą między innymi: pojemność

zespołu wielofunkcyjnego, urządzenia i wyposażenie specjalistyczne, możliwości

sprawnej obsługi grup, szybki przekaz materiałów wyjściowych i końcowych, dodatkowy

atrakcyjny program dla osób towarzyszących.

8. zespół usługowo handlowy: liczba jest zależna od wielkości obiektu; zaliczamy do

niego: kioski z alkoholem, biżuterią, salony piękności, przedstawicielstwa banków, biura

podróży, wypożyczalnie samochodów, biura lotnicze, galerie sztuki, kluby, biznes centra,

kasyna w hotelach najwyższej klasy

9. zespół rekreacyjno-wypoczynkowy: bilard, kręgielnie, baseny, stadnina koni, boiska,

korty tenisowe, wyciągi narciarskie, odnowa biologiczna, sauny, siłownie, zespół zabaw

dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu

10. zaplecze techniczne: zalicza się tu służby techniczno-konserwatorskie, warsztaty i

magazyny z nimi związane

11. zaplecze socjalne pracowników

12. dyrekcja

HOTEL A ŚRODOWISKO

Każdy hotel prowadzi swoją działalność, funkcjonuje w fizycznie określonym miejscu,

środowisku i otoczeniu. Dla prawidłowego działania każdego obiektu hotelarskiego

bardzo ważne jest rozpoznanie i zrozumienie otoczenia oraz możliwości i ograniczeń

jakie ono stwarza. Dlatego też szczególnej uwagi wymaga problem ochrony środowiska.

Do możliwości możemy zaliczyć atrakcyjność regionów (miejscowości, obszarów)

ekologicznych, nie zdegradowanego środowiska naturalnego dla turystów. Natomiast

ograniczenia to poszanowanie środowiska przy wyborze konkretnej lokalizacji na

wybudowanie obiektu, a zarazem projektowaniu i samej budowie jak również w trakcie

eksploatacji obiektu.

Bardzo łatwo dostrzec, zauważyć, że hotel jest szkodliwy dla środowiska. Po pierwsze

występuje duża koncentracja ludności i środków transportu, po drugie jest znaczne

zużycie energii, szczególnie cieplnej, często wytwarzana jest przez własne źródła

(kotłownie), po trzecie mają miejsce intensywne dostawy zaopatrzeniowe środków

spożywczych i wyposażenia z czego wynika duże gromadzenie się odpadów i opakowań,

po czwarte obiekt poprzez gromadzenie ludności, turystów „zrzuca” znaczne ilości

ścieków. Z tego wszystkiego wynika że utrzymanie otoczenia i poszanowanie środowiska

jest dosyć drogie, ale należy zauważyć, że zadbane, czyste otoczenie, środowisko to

doskonały atut marketingowy, który przyciąga gości. Aby hotel dobrze, sprawnie

funkcjonował musi ułożyć sobie poprawne, przyjazne stosunki z najbliższym otoczeniem

czyli z bliskim sąsiedztwem. Nieuwaga, zła wola, lekceważenie utrudnia codzienną

pracę. Bardzo często może skomplikować najprostsze sprawy takie jak dojazd,

ustawianie tablic itp.

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI I JEGO MIENIA

Hotel to obiekt, w którym bez przerwy przebywają goście. Każdy hotelarz ma obowiązek

zapewnić dobrą atmosferę pobytu, wygodę co najmniej deklarowanego standardu

obiektu, a co najważniejsze, pierwszorzędnym zadaniem hotelarza, co płynie z istoty

hotelarstwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo dotyczy tu nie tylko

samej osoby gościa, ale również mienia, własności wniesionej przez gościa na teren

hotelu. System kamer monitorujących parking i recepcję, wizjery i łańcuszki

bezpieczeństwa w drzwiach wejściowych pokojów przyczyniają się do tego, że pobyt

wszystkich Gości jest spokojny i beztroski. Cenne przedmioty można oddać do sejfu w

hotelowej recepcji. Zakresem odpowiedzialności hotelarza jest odpowiedzialność

etyczno-moralna z tytułu obowiązku starannego wykonywania zawodu,

odpowiedzialność cywilno-materialna za szkody wyrządzone gościom przez hotel, oraz

odpowiedzialność karna za udowodnioną winę. Na terenie hotelu przestępstwo popełnić

może po I osoba nie będąca gościem czyli tzw. „szczur hotelowy”, po II sami goście

(gość okrada drugiego gościa, bądź hotel), po III pracodawcy, po IV pracownicy,

wykonując niedbale bądź nie wykonując swoich obowiązków. Szczególnym elementem

bezpieczeństwa jest: *bezpieczeństwo pożarowe, *nadzór sanitarny dotyczący kart i

książeczek zdrowia pracowników, dot. dezynfekcji, wymiany bielizny pościelowej itp.,

*zespół nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

Środki zabezpieczenia hotelu dzielimy na:

1. prawne: to ogół przepisów, które nas obowiązują, zawierające zakazy, nakazy i

zobowiązania;

2. organizacyjne: to określone ilości rozwiązań organizacyjnych-regulaminy, instrukcje

obsługi, szkolenia;

3. architektoniczno-budowlane: to właściwie dobrane materiały do budowy i

konstrukcja obiektu;

4. mechaniczne: to wszelkiego rodzaju urządzenia mające utrudnić dostęp złodzieja-

kłódki, zamki, kraty, szafy, skarbce, sejfy, kasy;

5. elektroniczne: to wytwór współczesnej techniki-alarmy, czujki, grodzie, podglądy,

automatyczne oddymianie itp.;

6. fizyczne: czyli ochrona, policja

Odpowiedzialność za rzeczy gościa hotel ponosi od momentu wejścia gościa do hotelu do

momentu opuszczenia hotelu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności wtedy, gdy gość sam

sobie wyrządzi krzywdę, bądź szkodę uczyni gość gościa hotelowego.

PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH DO OBSŁUGI OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aby zacząć omawiać to bardzo ważne zagadnienie na początku należy dokonać podziału

osób fizycznie niepełnosprawnych. Z punktu widzenia przystosowania obiektów

hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych dzielimy ich na 4 grupy. Do I grupy

zalicza się osoby poruszające się samodzielnie lub przy pomocy osób towarzyszących-

wyłącznie na wózkach inwalidzkich. II grupa to osoby samodzielnie się poruszające z

dysfunkcją kończyn dolnych lub górnych. Następna grupa III to osoby z wadą wzroku i

ostatnia IV to osoby z wadą słuchu i ewentualnie mowy. Cały problem należy dostrzegać

w wielu płaszczyznach: 1) społecznej: to rozmiar zjawiska i sprawa równych szans dla

tej grupy społeczeństwa; 2) technicznej: znalezienie właściwych rozwiązań

architektonicznych i technicznych dla wszystkich grup i rodzajów inwalidztwa; 3)

prawnej: obowiązujące w kraju uregulowania legislacyjne 4) ekonomicznej skala

nakładów, szczególnie na prace adaptacyjne-dostosowane w obiektach istniejących.

Udostępnienie obiektów hotelarskich dla osób niepełnosprawnych polega na

odpowiednim przystosowaniu otaczającego hotel terenu, budynku i wnętrza hotelu oraz

wyposażenie do wymagań osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się

(na wózkach inwalidzkich) jak też osób niewidomych i niedosłyszących lub głuchych.

Dotychczas wydano przepisy i zaczęto realizować proces przystosowywania obiektów

hotelarskich w odniesieniu do I i II grupy (osoby poruszające się samodzielnie lub przy

pomocy osób towarzyszących – wyłącznie na wózkach inwalidzkich oraz osoby

samodzielnie się poruszające z dysfunkcją kończyn dolnych lub górnych). W odniesieniu

do pozostałych grup prace są raczej na etapie studiów i koncepcji. Dla osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich bariery występują w wielu miejscach, a

przede wszystkim na parkingu i rejonie podjazdu przy wejściu, przy przejściu przez

otwory drzwiowe i przy wejściu do wind, na trasie dojazdu do jednostek mieszkalnych i

korzystaniu z urządzeń sanitarnych, przy korzystaniu z niektórych urządzeń w hotelu np.

automaty telefoniczne. Przystosowanie hotelu do obsługi osób niepełnosprawnych z

dysfunkcją ruchu, poruszających się na wózkach, polega przede wszystkim na

*wydzieleniu na parkingu socjalnych miejsc zlokalizowanych możliwie najbliżej wejścia

głównego (szerszych); *ułatwieniu dojazdów i wejścia czyli likwidacji różnic poziomów,

montowanie pochylni, podnośników, szersze drzwi; *projektowaniu i budowaniu ciągów

komunikacyjnych poziomych i pionowych oraz dźwigów osobowych, aby przejścia,

wejścia, otwory drzwiowe, dźwigi osobowe itd. uwzględniały rozmiary wózków;

*specjalnej aranżacji jednostek mieszkalnych , aby umożliwić poruszanie się na wózkach

i korzystanie z urządzeń osobom niepełnosprawnym, chodzi tu o wymiary, ustawienie

mebli oraz specjalne elementy wyposażeniowe, pokoje powinny być lokalizowane w

części parterowej lub w niższych kondygnacjach mieszkalnych, z zapewnieniem

specjalnych warunków ewakuacyjnych.; *zapewnienie, aby węzły higieniczno-sanitarne

przy jednostce mieszkalnej przygotowane dla osób niepełnosprawnych miały większą

powierzchnię oraz były wyposażone w specjalne uchwyty, ułatwiające poruszanie i

przemieszczanie.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument