Zarządzanie kadrami zagadnienie - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Zarządzanie kadrami zagadnienie - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (132 KB)
1 strona
613Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: zarządzanie kadrami obejmuje ogól technik, narzędzi i procedur stosowanych do ukształtowania załogi sprawnie realizującej cele organizacji; zagadnienia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

ZARZĄDZANIE KADRAMI – obejmuje ogól technik, narzędzi i procedur

stosowanych do ukształtowania załogi sprawnie realizującej cele

organizacji

POLITYKA PERSONALNA – koncepcja na podstawie której zarządza się

kadrami

Polityka personalna w firmie jest podstawą długookresowych działań, które związane są ze strategią firmy. Niekiedy całe działanie kierownicze firmy nazywa się funkcją personalną firmy.

CECHY POLITYKI PERSONALNEJ

1. Pozyskanie odpowiednich pracowników.

2. Utrzymanie ich w organizacji i właściwe ich wykorzystanie

3. Rozwój ich kwalifikacji i umiejętności wraz z rozwojem całej organizacji (wykreowanie właściwego pracownika).

Pożądane cechy pracowników

- efektywny, zdyscyplinowany, wszechstronny, dyspozycyjny, emocjonalnie związany z firmą, kompetentny, fachowiec

- umiejętność współpracy w zespole - innowacyjność, twórczość, przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania sensownego

ryzyka, umiejętność proponowania zmian i szybkie dostosowywanie się do tych zmian

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument