Metody określania składu granulometrycznego gruntu - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University
piasek
piasek7 marca 2013

Metody określania składu granulometrycznego gruntu - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University

PDF (187 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmujące zagadnienia z zakresu mechaniki gruntów: metody określania składu granulometrycznego gruntu; pytania i odpowiedzi.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

6.Jakie parametry gruntu można określić znając wartości granic Atterberga?

7. Narysować przykładowy wykres zależności ilości uderzeń n od wilgotności w dla

badania w aparacie Casagrande’a z zaznaczeniem granicy płynności.

8. Wymienić metody określania składu granulometrycznego gruntu. METODY BADANIA

Sitowa – dla żwirów i piasków o uziarnieniu powyżej 0,07mm,

Areometryczna – dla gruntów spoistych, zawierających dużą ilość cząstek mniejszych od 0,07mm,

Pipetowa – dla gruntów spoistych, zawierających dużą ilość cząstek mniejszych od 0,07mm.

Analiza spektrofotometryczna - opiera się na analizie światła laserowego przechodzącego przez roztwór zawierający cząstki; dotyczy drobniejszych frakcji,

9. Co to jest plastyczność gruntu? Które parametry gruntu mogą ją charakteryzować?

Plastycznością nazywa się zdolność gruntu do poddawania się trwałym (nieodwracalnym)

odkształceniom przy stałej objętości, bez pęknięć i kruszenia się. Cechę tę wykazują tylko te

grunty, które zawierają w swoim składzie cząstki minerałów ilastych

10. Wymienić podstawowe frakcje gruntów.

Rozróżnia się 4 zasadnicze frakcje gruntu o następujących średnicach ziaren i cząstek:

 iłową Cl < 0,002 mm.

 pyłową Si = 0,002mm ÷ 0,063mm

 piaskową Sa = 0,063mm ÷ 2mm;

 żwirową Gr = 2mm ÷ 63mm;

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument