Gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (103 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: Towarzystwo ubezpieczeniowe zaliczamy do firm świadczących usługi finansowe; majątek przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń

Towarzystwo ubezpieczeniowe zaliczamy do firm świadczących usługi finansowe.

Majątek przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego

Struktura aktywów

Wartości niematerialne i prawne

Lokaty

Lokaty funduszów ubezpieczeń na życie dokonywane na

rachunek i

ryzyko ubezpieczającego.

Należności i roszczenia

Inne składniki majątku

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Najważniejszą rolę odgrywają lokaty – to około 80% wszystkich aktywów

firmy ubezpieczeniowej.

O S

S O

S

Lokaty O

(fundusz po stronie aktywów)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument