Strategia hodowli odpornościowej - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Strategia hodowli odpornościowej - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt

PDF (190 KB)
3 strony
577Liczba odwiedzin
Opis
Hodowla: Notatki z zakresu hodowli odpornościowej opisujące strategię hodowli odpornościowej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Rasa fizjologiczna patogena - biotyp grzyba różniący się stopniem patogeniczności. Rasy fizjologiczne rozróżnia się infekując szereg odmian posiadających różne geny odporności. Odmiany te tworzą tzw. „różnicującą serię odmian gospodarza”, odmiany wzorcowe, standardy międzynarodowe. Odporność pionowa (specyficzna, wertykalna, rasowo – specyficzna) na określone rasy patogena, dziedziczy się w oparciu o geny główne (pojedyncze, monogeniczne) o silnych efektach genotypowych (geny główne + geny modyfikatory); system gen na gen i jego ewolucja wg. Teorii Van Der Plancka: -reakcja zgodna – choroba występuje; -reakcja niezgodności – kiedy gen odporności spotyka się z genem wirulencji u patogena w tej samej parze alleli. Jeśli roślina nie posiada genu odporności ulega zarówno patogenom

Odporność pozioma (ogólna, polowa, horyzontalna, rasowo-niespecyficzna) –

niezależna od razy patogena, dziedziczy się w oparciu o liczne geny kumulatywne –

poligeny-geny o słabych efektach genotypowych. Odporność powszechna występuje u

wielu gatunków roślin, może być konstytutywna lub indukowana, skuteczna względem

wszystkich patogenów i szkodników, determinacja genetyczna poligonowa, duża

stabilność genetyczna. Odporność specyficzna – występuje na jednym lub kilku

gatunkach roślin, może być konstytutywna lub indukowana, skuteczna względem jednego

patogena lub określonej jego rasy, determinacja genetyczna mono- , oligo- lub

poligenowa, brak lub mała stabilność genetyczna. Genetyczne podstawy odporności:

Zaraza ziemniaczana (Phytophtora infestans) w Europie w 1842 r ., klęska głodu w Irlandii

1845-46, pierwsza odporna odmiana ziemniaka w 1933 r.

Strategia hodowli odpornościowej

Trwała odporność

-odporność wielogenowa

-selekcja genotypów o trwałej odporności

-wprowadzenie szeregu alleli R jednocześnie

-hodowla odmian wielolinijnych

docsity.com

Na rozwój choroby wpływają

-wartości klimatyczne (przesunięcie rozwoju objawów)

-rasa patogenna

-odporność odmiany

-zróżnicowana odporność generalna

-specyficzna odporność odmiany

Hodowla odpornościowa roślin

Rośliny samopylne – tworzą populacje homozygotyczne nie oznacza to że są one

homozygotami homogeniczne. Hodowla na początku musi wzbudzić heterozygoty-

krzyżówka odpowied.dobranych.

Rośliny obcopylne – tworzą populacje stanowiące mieszaniny heterozygot

*męska sterylność

*samoniezgodność

Selekcja sztuczna – ukierunkowane działanie człowieka w celu wyłonienia odmian

odpowiadających cechom jakie stawia hodowla .

Hodowla roślin samopylnych

Metody:

*konwencjonalne – mające na celuuzyskanie odmian konwencjonalnych ( populacyjnych).

-RAMSZU, ramszów (populacji)- na początku

wysiew nasiona, selekcja naturalna, w dalszym czasie (gdzie pokolenia F7, F8) –

selekcja sztuczna.

docsity.com

Krzyżówka AxB daje

pok. F1 ( pok. char. się najw.heterozygotycznością, jednorodne, nie prowadzi się

selekcji sztucznej) dalej uzyskujemy

pok. F2 będące pok. segregującym, można rozpocząć selekcję sztuczną, która jest

zdeterminowana fenotypem. Selekcja sztuczna dzieli się na pozytywną i negatywną.

-LINII, rodowodowa –selekcja już w F2, wzbudzenie

heterozygoty, wybieramy rośliny i je krzyżujemy, wracamy do homozygot, która jest

charakterystyczna dla odmian samopylnych

-POJEDYNCZYCH NASION – skrócenie cyklu hodowlanego, pod osłonami, kilka pokoleń

w ciągu jednego roku, ograniczona ilość roślin , z rośliny zbieramy po jednym nasionku.

Drastycznie ogr. populacji do 500 nasion, niektóre genotypy mogą wyginąć.

Wspólne etapy metod konwencjonalnych

-dobór materiału wyjściowego

-krzyżowanie AxB (rozbudzenie heretrozygoty)

-sposób prowadzenia roślin pokolenia F1 i kolejnych pokoleń mieszańcowych, w

którym pokoleniu rozpoczyna się selekcję roślin i prowadzenie linii hodowlanych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument