Ochrona środowiska, prezentacja - Notatki - Biologia - Część 1, Notatki'z Biologia. University of Bialystok
Jakub90
Jakub9026 marca 2013

Ochrona środowiska, prezentacja - Notatki - Biologia - Część 1, Notatki'z Biologia. University of Bialystok

PDF (709 KB)
6 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają stwierdzenia z biologii: ochrona środowiska, prezentacja. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

16. Procesy i środki chemiczne stosowane w oczyszczaniu ścieków.

Jakub Fijewski

JAN PAWEŁ II (lipiec, 2000)

„Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości... Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych powierzonych nam przez Stwórcę, tak abyśmy je traktowali z troską i szacunkiem...”

Definicja

Oczyszczanie ścieków - proces technologiczny polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń i osadów oraz substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin.

Przy niewielkim obciążeniu zanieczyszczeniami oczyszczanie dokonuje się samoistnie w wodach naturalnych, zwłaszcza w rzekach (samooczyszczanie wód). W przypadku zbyt dużego zanieczyszczenia wód niezbędny jest udział oczyszczalni ścieków.

Metody oczyszczania ścieków: □Mechaniczne □ Fizykochemiczne □ Biologiczne

Procesy mechanicznego oczyszczania ścieków:

□ rozdrabnianie, □ cedzenie, □ sedymentacja, □ flotacja, □ wypienianie, □ odwirowanie, □ odświeżanie. Wrocławska oczyszczalnia ścieków

Urządzenia wykorzystywane w mechanicznym oczyszczaniu ścieków:

□ kraty i sita, □ piaskowniki, □ osadniki, □ flotatory (odtłuszczacze).

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument