Inhalacje - Notatki - Rehabilitacja, Notatki'z Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (PM&R). Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8916 kwietnia 2013

Inhalacje - Notatki - Rehabilitacja, Notatki'z Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (PM&R). Medical University of Warsaw

DOC (44 KB)
2 strony
499Liczba odwiedzin
Opis
Medycyna: notatki z zakresu rehabilitacji dotyczące inhalacji i aerozoli.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego (tzw. aerozolu leczniczego) o różnym stopniu rozproszenia . Aerozole - są to względnie trwałe układy cząstek substancji stałych, płynnych lub gazowych, rozproszonych i zawieszonych w środowisku rozpraszającym, gazowym.Lecznicze zastosowanie mają aerozole powstałe po rozproszeniu cieczy w środowisku gazowym, zwykle powietrzu. Pyły - rozproszenie ciała stałego w środowisku gazowym (powietrzu), Mgła - rozproszenie cieczy w środowisku gazowym (powietrzu), Dym - rozproszenie w środowisku gazowym (powietrzu) substancji pochodzących ze spalania. Zasadnicze znaczenie dla metod leczniczych ma stopień rozdrobnienia tj. średnicy kropelek, która warunkuje poziom dostępności anatomicznej aerozolu. · kropelki o średnicy 30 µm penetruja tchawicę, oskrzela główne, oskrzela płatowe, · kropelki o średnicy 10 µm penetrują oskrzele segmentowe, oskrzela najmniejsze i oskrzeliki końcowe, · kropelki o średnicy 1µm penetrują oskrzeliki oddechowe, przewodziki pęcherzykowe, · kropelki o średnicy < 0,3 µm penetrują do woreczków pęcherzykowych. W zależności od średnicy aerozole lecznicze dzielimy na: 1. aerozole prawdziwe = suche - od 0,1 do 5 µm, 2. aerozole wilgotne = od 5 do 20 µm, 3. mgła = spray - powyżej 20 µm. Pomiary średnicy kropelek wykonuje się przy użyciu: - filtrów, - metod swobodnej sedymentacji na różnych podłożach, - precypitacji elektrycznej aerozoli, - mikroskopowej analizy prędkości opadania kropelek, - mikroskopowej analizy prędkości opadania kropelek, - mikroskopowej ocenie osiadania kropelek na różnego rodzaju podłożach. Mgła h m o g e n n a = przeważające występowanie kropelek jednego określonego rzędu. Mgła h e t r o g e n n a = występowanie różnych rodzajów wielkości w różnych przedziałach wielkości. Widmo głębokie mgły = występowanie kropelek o podobnej średnicy Widmo poszerzone i płytkie = występowanie kropelek w małej ilości w różnorodnych przedziałach wielkości średnicy (wnikanie leku do określonego poziomu dróg oddechowych). Krople duże b.wyraźnie podlegają sile ciążenia i opadają (prędkość opadania jest funkcją wielkości). Kropelki małe (poniżej 5 µm)podlegają wzajemnemu oddziaływaniu siłami tarcia, które równoważą przyciąganie ziemskie tzw. ruchy Browna. Jednoimienne (odpychające) naładowanie kropelek zwiększa stabilność aerozolu. Rozróżniamy: - aerozole pierwotne monodyspresyjne = pierwotne równomierna wielkość cząsteczek i związana z tym większa trwałość ,- aerozole wtórnie monodyspresyjne = o zróżnicowanej wielkości kropelek, poprzez osiadanie, opadanie i wyparowywanie kropelek najmniejszych, osiągają tzw. wielkość pośrednią. Lecznicze zastosowanie aerozoli jest uzależnione od: 1. głębokości = zasięgu penetracji w drogach oddechowych, 2. szybkość prądu powietrza w drogach oddechowych, 3. wielkość kropelek aerozolu, 4. częstości oddychania, 5. temperatury aerozolu: Þ głębokość wnikana jest uzależniona od stanu układu oddechowego, zaburzeń wentylacji Þ szybkość prądu powietrza w drogach oddechowych, zależna min. o stanu drożności dróg oddechowych, ograniczenia ruchomości płuc itp. zrosty pozapalne, pourazowe, skrzywienie kręgosłupa, Þ wielkość kropelek aerozolu - efekt terapeutyczny uzależniony jest od poziomu penetracji: przy średnicy od 0,1, do 0,3 µm istnieje możliwość poddawania się cząsteczek aerozolu ruchom oddychania (i nie będą one wchodzić w kontakt ze śluzówką dróg oddechowych). ÞRozproszenie użytego leku, znacznie zwiększa jego powierzchnię no. wg. T. Miki 1 ml wody w postaci kuli o średnicy 1,24 cm ma powierzchnię 4,84 cm2. Przy rozproszeniu na krople o średnicy 1µm, łączna ich powierzchnia wynosi ok. 6 cm2. Optymalną wielkością zawieszonych w gazie cząsteczek jest przedział od 0,5 do 10 µm - częstość oddychania = im oddech jest szybszy i płytszy tym gorsza jest dostępność aerozolu. Wg T. Miki przy częstości ok. 30 oddechów na 1 min. wykorzystuje się ok. 10 % wdychanego aerozolu; przy 5-6 oddechach na 1 mm - 50-60 %,- temperatura aerozolu = najbardziej optymalna jest temp. ok.30oC; temperatura wyższa sprzyja kondensacji (skraplaniu) przy zetknięciu się z chłodniejszym powierzchniami, temperatura niższa aerozoli wpływa drażniąco i może wywołać skurcz oskrzeli (min. ograniczenie dalszej penetracji leku). Rozróżniamy obecnie następujące metody uzyskiwania aerozoli leczniczych. - za pomocą sprężonego powietrza = o ciśnieniu 1,5 - 3 atm. poprzez dyszę o średnicy 0,3 - 1mm, wywołuje podciśnienie zasysające cząsteczki wody o średnicy ⇑ 10 µm i gęstości od 50 do 500 mm3 na 1 l (urządzenie grzewcze umożliwia

osiąganie wymaganej temp.,- za pomocą ultradźwięków = zogniskowanie fal ultradźwiękowych na granicy cieczy z powietrzem, wytwarza mgłę o dużej gęstości. Wielkość kropelek jest zależna od częstotliwości fal ultradźwiękowych, np. 1 Mhz ⇒ ⇓ 1 µm Duża trudność w rozpraszaniu cieczy lepkich - aparat Schnitzlera = wytwarzający spray o średnicy kropelek ⇑50µm, które uderzają pod ciśnieniu błonę śluzowa nosa i gardła (stosowane w tzw. zanikowym nieżycie błon śluzowych), - aparat do inhalacji tzw. szkockich = umożliwia zmiany temperatury aerozoli w granicach od 20o do 40o C, - aparaty do wytwarzania i wziewań elektroaerozoli. · naładowane ujemnie cząsteczki przyspieszają i ułatwiają oczyszczanie dróg oddechowych, zwiększając wydzielanie śluzu, pobudzają ruch mgiełkowy rzęsek (także i wodospady, tężnie), · naładowane dodatnio aerozole oddziałują niekorzystnie (pyły, zanieczyszczenia).

INHALACJE NATURALNE : aerozol morski - przy wietrze od morza o średniej prędkości; w odl. ok. 300m od brzegu oddziaływanie wątpliwe. LECZNICZE WODY MINERALNE = w postaci od 0,25 do 3 % w zabiegach 10-15 min., 1-2/dzień - wody izotoniczne (0,9% Na Cl) zmniejszają przekrwienie błony śluzowej, wzmagają wydzielanie , normalizują funkcję bł.śluzowej - wody hipotomiczne (0,3 - 0,8% NaCl) usuwają zalegające substancje - wody hipertomiczne (1-3% NaCL) - wywołują przekrwienie błony śluzowej pobudzają wydzielanie gruczołów, rozrzedzają wydzielinę = odkrztuszanie i usuwanie. Jod działa jw. (silniej). Zawartość siarki szczególnie korzystna w przewlekłych stanach ropnych. W licznych pracach naukowych (OBK Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu) potwierdzono korzystny wpływ stosowania leczniczego wody „Mieszko” = szczawa wodorowęglanowo -sodowej, w skojarzonym, leczeniu stanów zapalnych krtani. Zwrócono uwagę na uzyskanie: rozrzedzenia wydzieliny śluzowe, jej przekrwienie, zmniejszenie podsychania, działanie odkażające, przywracające tzw. równowagę biologiczną komórek`. Szczególna uwaga na stan sanitarna - higieniczny elementów aparatów i ochronę personelu. Przy lekach mogących wywołać odczyn alergiczny duża ostrożność - próba i wywiad Okresowa kontrola personelu w kierunku odporności na leki i reakcje alergiczne. INHALACJE CELKOWE: stosowanie aerozolu leczniczego w zamkniętej przestrzeni celki - kabiny zabiegowej. Wytwarzany jest aerozol różnokroplisty, przystosowany do rozpylania leków = substancji dodatkowych (często b.gęstych i lepkich). Automatyczne sterowanie zabiegiem z uwzględnieniem wymogów sanitarno - higienicznych. Rozróżniamy: - fazę zabiegową; - fazę higieniczną - rozpylanie środka dezynfekcyjnego i umycie całego pomieszczenia zabiegowego po skończonym dniu pracy (okresowe badania bakteriologiczne). Aerozol leczniczy w celce osiąga maksymalną gęstość po pewnym czasie, gdy wystąpi zrównoważenie ilości wytwarzanego aerozolu z kubaturą komory - celki i pojawi się sedymentacja na ścianach i podłodze celki / oraz na pacjencie - ochronne ubranie). Po uzyskaniu maksymalnej gęstości aerozolu w celce występuje nieznaczne nadciśnienie rzędu kilku mm Hg ⇒ wypycha aerozol przez nieszczelności na zewnątrz. tzw. gęstość zabiegowa ⇒ równowaga pomiędzy wytwarzaniem a sedymentacją (cząstki duże), wydostaniem się z komory oraz pochłanianym przez pacjenta.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument