Właściwości materiałów - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
pixel_80
pixel_8014 marca 2013

Właściwości materiałów - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (2 MB)
9 strona
841Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: właściwości materiałów; metody, próby.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
19-20 Wlasciwosci materialow cz2.pdf

Metoda Knoopa

• Wg !bnik diamentowy

• Do pomiaru twardo"ci

cienkich warstw

docsity.com

Metoda Chruszczowa-

Bierkowicza

• Wg !bnik diamentowy w kszta cie

ostros upa trój"ciennego o nachyleniu "cian

65°

• Do materia ów szczególnie twardych

docsity.com

Metoda Grodzi#skiego

• Do bardzo twardych materia ów

docsity.com

Metoda Rockwella

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Próby udarno"ci

• Charpy`ego: z amanie

jednym uderzeniem

m ot wahad owego

Charpy`ego próbki z

karbem podpartej

swobodnie na jednym

ko#cu i pomiarze

pracy jej za amania

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument