Resuscytacja - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. University of Podlasie in Siedlce
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Resuscytacja - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (124 KB)
3 strony
988Liczba odwiedzin
Opis
Biologia: notatki z zakresu biologii dotyczące resuscytacji, ostre zatrzymanie krążenia, śmierć biologiczna i kliniczna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

OSTRE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

Niezbędnym warunkiem przeżycia jest dostarczenie komórkom organizmu tlenu i substancji odżywczych i zależy od prawidłowego funkcjonowania układów decydujących o podstawowych funkcjach życiowych m.in. układ krążenia

śmierć kliniczna >>>śmierć biologiczna śmierć kliniczna

• akt odwracalny • ustanie czynności serca • ustanie oddechu

śmierć biologiczna

• nieodwracalna śmierć mózgu

Najbardziej wrażliwe na niedotlenienie są komórki ośrodkowego układu nerwowego.

Zatrzymanie krążenia krwionośnego – przyczyny „sercowe”

• całkowite zatrzymanie akcji serca • nieskoordynowana akcja serca (migotanie)

Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia: 1. Bezdech lub niedostateczne zaopatrzenie mózgu w tlen. 2. Nagłe schorzenia serca lub płuc (np. zawał mięśnia sercowego, zator płucny) 3. Duża utrata krwi (po wypadku) lub uszkodzenie czaszkowo-mózgowe 4. Zatrucia 5. Działanie prądu elektrycznego powodujące zaburzenia w powstawaniu i

przewodzeniu bodźców w sercu 6. Uszkodzenie stymulatora serca. 7. Odruch, np. po nagłym zanurzeniu w zimnej wodzie 8. Nadwrażliwość – uczulenia

Jak rozpoznać zatrzymanie krążenia?

• po ok. 5-8 sekundach następuje utrata przytomności • po ok. 45 sekundach następuje brak oddechu • niewyczuwalne tętno na dużych tętnicach • źrenice szerokie, brak reakcji na światło • szare lub sine zabarwienie skóry • obniżone napięcie mięśniowe

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej Na podstawie wytycznych ERC 2005r. (European Resuscitation Council) Dorosły = osoba uznana przez ratującego za dorosłego.

A - Airway - Drogi oddechowe Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny.Wezwij pomoc.Ułóż poszkodowanego na plecach. Jeżeli poszkodowany mógł doznać wcześniej

urazu głowy lub kręgosłupa - najpierw go unieruchom. • Udrożnij drogi oddechowe. U osoby nieprzytomnej samoistnie dochodzi do

zablokowania dróg oddechowych przez opadający język i nagłośnię. Dlatego powinieneś wykonać jeden z rękoczynów:

o Stań z boku poszkodowanego. Odegnij głowę ku tyłowi kładąc rękę na czole poszkodowanego i unieś żuchwę dwoma palcami drugiej ręki.

o Stań za głową poszkodowanego. Wysuń żuchwę ku przodowi i unieś uciskając z obu stron w okolicy jej kąta. Rękoczyn ten stosuje się przy podejrzeniu urazu głowy lub kręgosłupa.

Sprawdź zawartość jamy ustnej. Przeszkodą może być proteza, wymiociny lub pokarm. Zastosuj manewr wymiatania - sięgnij palcem wskazującym do tylnej ściany gardła i usuń ciało obce.

B - Breathing - Oddychanie Sprawdź czy poszkodowany oddycha.

o Pochyl się nad poszkodowanym o Staraj się usłyszeć szmer wdychanego/wydychanego powietrza o Obserwuj ruchy klatki piersiowej o Połóż dłonie na klatce piersiowej i brzuchu jednocześnie o Oddech bada się przez 10 sekund

Jeżeli poszkodowany nie oddycha - nie wykonuj wstępnych wdechów! Mimo wszystko powietrze w płucach zawiera wystarczającą ilość tlenu dla przeżycia poszkodowanego.

Metody prowadzenia oddechu zastępczego: o Metoda usta - usta - ratownik obejmuje swoimi ustami usta poszkodowanego,

jednocześnie palcami zatyka nozdrza. Po wykonaniu wdechu zwalnia ucisk nosa.

o Metoda usta - nos - ratownik wdmuchuje powietrze przez nos poszkodowanego zamykając jednocześnie jego usta.

o Metoda usta - przetoka - jeżeli poszkodowany ma przetokę tchawiczą - tracheostomię - ratownik wdmuchuje powietrze przez ten otwór zatykając jednocześnie otwory naturalne.

Po każdym wdechu trwającym ok. 1 sekundy powinien nastąpić bierny wydech. Ratownik cały czas powinien kontrolować ruchy oddechowe klatki piersiowej poszkodowanego.

• W celu zapobieżenia wdmuchnięciu powietrza do żołądka stosuje się rękoczyn Sellicka polegający na uciśnięciu chrząstki pierścieniowatej - wykonuje go drugi ratownik.

Jeżeli po wykonaniu dwóch wdechów klatka piersiowa poszkodowanego nie opada, należy ponownie sprawdzić stan dróg oddechowych.

C - Circulation - Krążenie Uderzenie przedsercowe - jeżeli do zatrzymania krążenia doszło w obecności

ratownika, może on uderzyć pięścią z wysokości 30-40 cm. w część środkową mostka.

Zewnętrzny masaż serca o Poszkodowany leży na plecach na twardym podłożu. o Ratownik klęka z boku poszkodowanego. o Ratownik kładzie część dłoniową nadgarstka na mostku 2 palce powyżej łuku

żebrowego. Splata palce obu dłoni jednej nad drugą. o Uciska mostek na głębokość 4,5 - 5,5 cm w tempie 100/minutę. o Wykonuje się w cyklach 30:2 -30 uciśnięć - 2 wdechy; ok. 2,5 cyklu/minutę. o Wykonuje się wykorzystując ciężar własnego ciała przy wyprostowanych

łokciach. o Sprawdzenie oddechu i tętna po minucie i następnie po każdych 5 minutach.

Resuscytację prowadzi się do momentu:

• Powrotu oddychania i krążenia • Przekazania poszkodowanego lekarzowi • Zmęczenia ratownika uniemożliwiającego dalszą akację ratunkową.

Resuscytacja kobiety w ciąży U ciężarnej może dojść do ucisku żyły głównej dolnej i aorty przez macicę - zespół żyły głównej dolnej;zespół aortalno-żylny Ucisk na żyłę główną dolną prowadzi do zmniejszenia objętości krwi dopływającej do serca, przez co obniża się rzut serca i ciśnienie tętnicze. Ucisk na aortę obniża przepływ krwi w krążeniu łożyskowym i może doprowadzić do niedotlenienia płodu.

Położenie na lewym boku

Uniesienie prawego biodra o kąt 30 stopni eliminuje ucisk macicy na aortę i żyłę główną dolną.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument