Współczesne problemy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem - Notatki - Systemy i sieci, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Współczesne problemy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem - Notatki - Systemy i sieci, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (30 KB)
3 strony
554Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu systemów i sieci dotyczące współczesnych problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Piotr Przemysław Betcher

Temat: Współczesne problemy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

1

Rola informacji i systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W dobie XXI wieku, gdy wzrasta rola informacji, przedsiębiorstwo aby było

konkurencyjne i rozwojowe, musi korzystać z informacji. Konsekwencją tego, iż

informacje stanowią główny element procesu zarządzania, jest dążenie do stworzenia

warunków ich sprawnego uzyskiwania, gromadzenia, interpretowania, przetwarzania i

transmitowania. Zatem można stwierdzić, że pod tym względem rola menadżera

sprowadza się do obsługi uzyskiwanych informacji. Dysponowanie odpowiednimi

informacjami w przedsiębiorstwie daje przewagę w walce z konkurencją.

„W czasach fabryk zakładano, że robotnicy niewiele wiedzą, a istotne

informacje i inteligencja mogą być przypisane kierownictwu lub wąskiemu zespołowi

ludzi, którzy byli odpowiedzialni za podejmowanie decyzji.” Dziś jest inaczej,

ponieważ zanim informacja zostanie wykorzystana, przedtem są prowadzone

konsultacje które pozwolą dokładnie określić wartość informacji.

Przedsiębiorstwo zdobywa informację po to, aby osiągnąć korzyść z jej używania lub

zarobić na sprzedaniu jej dalej. Korzyści z posiadania informacji nie wynikają tylko z

możliwości sprzedania. W przeważającej części przedsiębiorstwo osiąga korzyści z

informacji, bo może wytworzyć innego rodzaje produktów dzięki nim. Ważnym

elementem informacji jest jej odpowiedni obieg w otoczeniu. Najprostszym i często

najszybszym sposobem przekazywania informacji są bezpośrednie kontakty

menadżerów, kierowników z pracownikami lub pracowników między sobą bądź to w

postaci indywidualnych rozmów. Informacja to dziś jeden z najważniejszych zasobów

z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem; „Tajemnica sukcesów przedsiębiorstw tkwi

przede wszystkim w informacjach.”

Dzięki roli jaką pełni informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, powstał

system informacyjny. To system, w którym niektóre funkcje zarządzania

przedsiębiorstwem polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji oraz

wyznaczaniu decyzji, realizowane są za pomocą komputerów. W czasach globalizacji

głównym systemem informacyjnym stała się sieć World Wide Web,która umożliwi

nieograniczony dostęp do pozyskiwania informacji. Pozwala ona nie tylko

"zapanować" nad olbrzymią ilością informacji, ale także sprawniej funkcjonować i

podejmować trafniejsze decyzje. Dla ogromnej większości przedsiębiorstw z branży

przemysłowej i wielu pokrewnych najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie własnych

2

systemów informacyjnych. W chwili obecnej systemy informacyjne są już nieodłączną

częścią funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jakość posiadanych systemów

informatycznych jest jednym z podstawowych elementów maksymalizacji zysku,

ograniczania kosztów i uzyskania przewagi konkurencyjnej, posiadanie choćby

podstawowej wiedzy na temat potencjalnych dróg rozwoju przedsiębiorstwa przez

osoby odpowiedzialne za jego rozwój staje się koniecznością. Różnorodność

wykorzystywanych w przedsiębiorstwach systemów informacyjnych jest ogromna.

Systemy informatyczne coraz częściej obejmują wszystkie obszary funkcjonowania

firmy, a przy tym są podstawą podejmowania wielu decyzji. Wykorzystywane w

przedsiębiorstwach narzędzia systemowe wraz z rozwojem technologii, także potrzeb

związanych z pozyskiwaniem informacji ciągle się zmieniają, są do nich wprowadzane

coraz to nowe funkcjonalności.

Systemy informacyjne znacznie ułatwiają i wspomagają pracę dzisiejszego

menedżera. Dzięki ich zastosowaniu podjęcie odpowiedniej decyzji przez menedżera

stało się łatwiejsze. Systemy informacyjne kryją w sobie duże możliwości poprawy

informacji udostępnianej osobom na stanowiskach kierowniczych. Jednakże

informacja jak i system informacyjny jest tylko kolejnym narzędziem mającym ułatwić

i usprawnić pracę w zarządzaniu przedsiębiorstwem W dalszym ciągu decydującą rolę

odgrywa jednak czynnik ludzki i to do człowieka należy podjęcie ostatecznej decyzji

w oparciu o swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie.

3

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument