Analiza marki - konspekt 2 - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Analiza marki - konspekt 2 - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics

PDF (438 KB)
10 strona
532Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z marketingu: analiza marki - konspekt 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

12

Prawo do przejazdów z ulgą 50% mają:

 studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich, nie dłużej niż do

ukończenia 26. roku życia;

 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i artystycznych –

nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia

 emeryci i renciści do ukończenia 70. roku życia;

 małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne

 uczestnicy studiów doktoranckich;

 sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku;

 osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26. roku

życia;

 osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26. roku życia;

 kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością

kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu

powojennego;

 studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich;

 słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych;

 weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób

powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

5. Decyzje dotyczące produktu i kanałów dystrybucji

5.1. Rodzaje biletów

docsity.com

13

Taryfa ZTM obejmuje szeroką ofertę biletów, wśród nich są:

a) czasowe

Uprawniają do wielu przejazdów w krótkim okresie – w ciągu kilkudziesięciu minut, w czasie

których można wykonać nieograniczoną liczbę przesiadek. Uprawnia do przejazdu

wszystkimi liniami ZTM, tj. autobusami, tramwajami, metrem oraz szybką koleją miejską.

Jest to bilet na okaziciela. Bilety czasowe występują w odmianach: 20-minutowy, 40-

minutowy, 60-minutowy.

b) jednorazowe

Uprawniają do przejazdu jednym środkiem transportu od momentu skasowania, nie dłużej

jednak niż przez 120 min. Rodzaje biletów jednorazowych: bilet dla strefy 1.; bilet dla stref 1.

i 2.

c) jednorazowe pojazdowe

Uprawniające do przejazdu wyłącznie tym środkiem transportu, w którym został zakupiony,

nie dłużej jednak niż przez 120 min. Bilet zakupiony w specjalnie oznakowanym automacie

biletowym nie wymaga skasowania w kasowniku. Uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami

dziennymi i nocnymi. Rodzaje biletów jednorazowych: bilet dla strefy 1; bilet dla stref 1. i 2.

d) krótkookresowe

Uprawnia do wielu przejazdów w ciągu kilkunastu godzin lub kilku dni. W okresie ważności

biletu można dokonać nieograniczoną liczbę przesiadek. Bilet krótkookresowy uprawnia do

przejazdu wszystkimi liniami ZTM, tj. autobusami, tramwajami, metrem oraz szybką koleją

miejską. Jest to bilet na okaziciela. Bilety krótkookresowe to: bilet dobowy oraz 3-dniowy, do

czasu ostatniej podwyżki funkcjonował również bilet 7-dniowy.

Bilety krótkookresowe są włączone do oferty „Wspólny bilet” – uprawniają do przejazdu

pociągami Kolei Mazowieckich oraz WKD.

docsity.com

14

e) Długookresowe

Uprawnia do wielu przejazdów w długim okresie, w którym można dokonać nieograniczoną

liczbę przesiadek. Bilet długookresowy uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami ZTM, tj.

autobusami, tramwajami, metrem oraz szybką koleją miejską.

Bilety długookresowe są włączone do oferty „Wspólny bilet” – uprawniają do przejazdu

pociągami Kolei Mazowieckich oraz WKD.

Bilety długookresowe są kodowane wyłącznie na kartach bezstykowych – na Warszawskiej

Karcie Miejskiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Wyróżniamy dwa rodzaje

biletów: 30-dniowy oraz 90-dniowy. Bilety występują w odmianach imiennej oraz na

okaziciela. Bilety imienne są wydawane na spersonalizowanych Warszawskich Kartach

Miejskich z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika.

f) seniora

Oferta skierowana dla osób, które ukończyły 65. rok życia - uprawniający do nieograniczonej

liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego

dnia terminu ważności lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu

ważności o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości

potwierdzającym wiek pasażera (do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów

środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie)

Bilet seniora jest włączony do oferty „Wspólny bilet” – uprawnia do przejazdu pociągami

Kolei Mazowieckich oraz WKD.

"Wspólny bilet" to specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych

biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych

gmin.

"Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" w pociągach obsługiwanych przez spółki:

 "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Oferta "Wspólny bilet" obejmuje bilety ZTM:

 90-dniowe,

 30-dniowe,

 dobowe,

docsity.com

15

 3-dniowe,

 bilety seniora

Oferta nie obejmuje biletów 30-dniowych Komunikacji Miejskiej Łomianki.

Bilety w ramach oferty "Wspólny bilet" uprawniają do przejazdów pociągami Kolei

Mazowieckich (KM) na obszarze ograniczonym stacjami:

 Sulejówek Miłosna

 Śródborów

 Zalesie Górne

 Pruszków

 Płochocin

 Chotomów

 Legionowo Piaski

 Zagościniec

oraz pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na odcinku W-wa Śródmieście

WKD – Opacz.

5.2. Dystrybucja biletów

Sieć sprzedaży biletów ZTM obejmuje:

 Punkty Obsługi Pasażerów ZTM

 Urzędy Pocztowe

 Stacjonarne automaty biletowe sieci STREFA i ASEC

 Punkty sprzedaży i kodowania biletów na WKM sieci STREFA i ASEC

 Automaty biletowe w wybranych pojazdach

 Sprzedaż uzupełniającą w pojazdach przez prowadzących pojazd

 Sprzedaż biletów długookresowych przez Internet

 Sprzedaż biletów jednorazowych, czasowych i krótkookresowych przez telefon

komórkowy

 Inne wybrane i oznakowane punkty sprzedaży biletów

Na szczególną uwagę zasługują, trzy kanały dystrybucji:

a) automaty biletowe w pojazdach

docsity.com

16

Zarząd Transportu Miejskiego sukcesywnie rozwija sieć automatów biletowych w pojazdach.

Obecnie są już zamontowane we wszystkich pociągach SKM, w nowych tramwajach oraz w

wielu autobusach, w tym przydzielonych do obsługi linii 175, kursującej na Lotnisko

Chopina.

Biletomaty mobilne są praktycznym narzędziem dystrybucji biletów. Korzystanie z nich, w

przeciwieństwie do kupowania biletów u prowadzącego pojazd, nie wiąże się z

ograniczeniami, takimi jak możliwość zakupu tylko na przystanku, konieczność posiadania

odliczonej kwoty, czy brak możliwości zakupu biletu w przypadku opóźnienia pojazdu.

b) zakupy przez komórkę - mPay

Usługa dostępna dla użytkowników posiadających polski numer telefonu (rozpoczynający się

od +48). Za pośrednictwem telefonu komórkowego możliwy jest zakup biletów czasowych

(20-, 40-, 60-minutowych) oraz krótkookresowych (dobowego i 3-dniowego).

c) zakupy przez SkyCash

Po pobraniu aplikacji i rejestracji w systemie, użytkownik może skasować za darmo pierwszy

bilet w cenie do 3 zł. Promocja dotyczy nowych użytkowników SkyCash, z zerowym saldem

konta, którzy nie dokonali jeszcze żadnej transakcji.

6. Decyzje dotyczące komunikacji marketingowej.

6.1.Kampanie promujące "uczciwą jazdę" oraz informacyjne

Obok tradycyjnych już, dobrze znanym chyba wszystkim użytkownikom, zachęcającym do

„uczciwej jazy” czyli kupowania i kasowania biletów. ZTM prowadzi szereg działań, które z

jednej strony mają poprawić komfort naszej jazdy a z drugiej także jej bezpieczeństwo. Warto

w tym kontekście wskazać na trzy inicjatywy, dzięki, którym ZTM sukcesywnie buduje

wizerunek firmy wrażliwej społecznie a jednocześnie odpowiedzialnej za swoich pasażerów:

a) Akcja informacyjna „Nie daj się złowić!

Zarząd Transportu Miejskiego wraz z Komendą Stołeczną Policji przypominał

warszawiakom, że w okresie przedświątecznych zakupów trzeba zachować wyjątkową

docsity.com

17

ostrożność. W stołecznym taborze komunikacyjnym - od 15 do 23 grudnia br. – pojawił się

ponad tysiąc plakatów, z poradami, na co zwracać uwagę podczas podróży komunikacją lub

pobytu w zatłoczonych miejscach. W telewizji

TVP Warszawa można będzie obejrzeć spoty, a

informacje pojawią się także na stronie

internetowej ZTM i na profilu ZTM na portalu

Facebook oraz na stronie warszawskiego portalu

Wawcity.pl.

W akcji będą uczestniczyli także policjanci,

którzy opracowali nawet zbiór zasad

bezpieczeństwa.

b) Kampania „Przyjacielu ustąp miejsca

Jak dotąd odbyły się już dwie edycje tych

kampanii, których celem jest zwiększenie

bezpieczeństwa użytkowania komunikacji

miejskiej przez osoby znajdujące się w

najwyższej grupie ryzyka tj. osoby

niepełnosprawne, starsze jak również kobiety

w ciąży.

Jej celem jest uwrażliwienie pasażerów

komunikacji miejskiej na ich potrzeby.

Zachęcenie do okazywania im życzliwości i

pomagania (nie tylko poprzez ustępowanie miejsca oznaczonego piktogramem).Pomoc

wszystkim potrzebującym - kobietom w ciąży, ale także ludziom w podeszłym wieku,

osobom niepełnosprawnym - jest wpisana na stałe w działania ZTM. W 2008 roku ZTM

zorganizował kampanię Bądź życzliwy! Ustąp miejsca starszym”.

c) Kampania "Kup bilet nie będziesz wstydził się spojrzeć ludziom w oczy"

Kampania prowadzona stale, której celem jest przekonanie podróżujących do kupowania

biletów i unikania tzw. "jazdy na gapę".

6.2. Nowoczesność jako element komunikacji marketingowej

docsity.com

18

Na szczególną uwagę wśród sposobów dystrybucji biletów

ZTM zasługują trzy nowe formy ich sprzedaży. Poprzez nie

ZTM wysyła potencjalnym nabywcom jasny sygnał: „łączymy

profesjonalizm, niezawodność z nowoczesnością”. Ta ostatnia

najpierw dzięki biletomatom a teraz formą płatności za pomocą

sms staje się powoli znakiem rozpoznawczym warszawskiego

ZTM4

6.3.Akcja "Dukat za bilet"

Akcja Warszawski Dukat Komunikacyjny jest organizowana

wspólnie przez Zarząd Transportu Miejskiego i Mennicę Polską. Jest to

swoistego rodzaju premia dla kupujących bilety

długookresowe. Wystarczy zakupić w automacie ZTM bilet okresowy

na 30 lub 90 dni. Przy wydawaniu biletu kupujący otrzymywał również

wykonany z mosiądzu dukat. Dukaty są dostępne tylko w niektórych punktach Warszawy,

dystrybuowane są jedynie poprzez biletomaty.

6.4. Z biletem na mecz jedź komunikacją miejską bezpłatnie

W czasie EURO 2012 uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską będą

mieli m.in. posiadacze biletów na mecz, wolontariusze i dziennikarze. Uchwałę w tej sprawie

podjęli warszawscy radni. Uprawnienia obowiązujące tylko w dni meczowe przez cały

turniej.

6.5. Nowe wzory biletów

Wraz z nową taryfą wprowadzone zostały nowe wzory

biletów. Białe kartoniki z kolorowymi kwadracikami, które

pasażerowie kasowali od czerwca 2008 roku zostały

zastąpione przez bilety w jednolitej kolorystyce. Co ważne,

każdy rodzaj biletu jest innego koloru, co ułatwia ich jednoznaczną identyfikację. Dla

przykładu: bilet jednorazowy ważny tylko w I strefie jest czerwony, bilet 20-minutowy –

zielony, dobowy – błękitny, 3-dniowy – fioletowy. Nie ma również problemów z

odróżnieniem „na pierwszy rzut oka” biletów normalnych i ulgowych. Bilety normalne są

jednolitymi, kolorowymi kartonikami, a ulgowe z niewielkim, białym paskiem z lewej strony.

4 por. podpunkt 5.2.

docsity.com

19

Warto podkreślić, że na biletach papierowych – po raz pierwszy – pojawiły się również

informacje w języku angielskim.

Przy okazji wprowadzania nowych cen i nowych wzorów biletów, zmieniło się także logo

ZTM. Charakterystyczny, lekko pochylony w prawo czworokąt z czerwonymi literami „Z” i

„M” oraz żółtą literą „T”, po 20 latach, odchodzi do lamusa.

Nowy znak jest prostszy. Zarówno pod względem kształtu, jak i kolorystyki. Dzięki temu

będzie łatwiej rozpoznawalny z większej odległości. A dzięki prostocie będzie w stanie

oprzeć się upływowi czasu i zmieniającym się trendom „dizajnerskim”.\

Nowe logo zostało zbudowane zgodnie z obowiązującymi w grafice żelanymi zasadami:

 znak powinien być jak najprostszy

 powinien składać się z jak najmniejszej liczby kolorów

 powinien mieć proporcjonalny kształt – np. kwadrat czy koło

 powinien dać się przedstawić również w wersji jednokolorowej

 powinien być łatwy do zapamiętania, tak by osoba, która widzi go po raz pierwszy

mogła odtworzyć go (przynajmniej schematycznie) w czasie krótszym niż 30 sekund.

6. Ocena komunikacji marketingowej oraz relacji jakość/cena

Akcje i Kampanie organizowane przez ZTM to bez wątpienia inicjatywy godne wielu

docsity.com

20

pochwał. Jednakże ich komunikacja marketingowa pozostawia wiele do życzenia. Jako

systematycznie konsumenci usług świadczonych przez ZTM o wielu kampaniach społecznych

dowiedzieliśmy się dopiero przygotowywując ten raport. Oferta ZTM jest kierowana do

bardzo ogólnie rozumianych grup społecznych, bez rozróżnienia ich indywidualnych potrzeb.

Naszym zdaniem managerowie ZTM powinni zastanowić się nad nowymi formami biletów

okresowych wzorując się na MPK Kraków, gdzie wyselekcjonowane grupy docelowe mogą

nabyć dostosowany do indywidualnych potrzeb bilet (np studenci kupują bilet "semestralny"

zamiast czterech biletów miesięcznych lub jednego kwartalnego i jednego miesięcznego tak

jak to się dzieje w Warszawie). Na pochwałę zasługują natomiast wprowadzone niedawno

nowe możliwości nabywania biletów: biletomaty, płatności telefonem komórkowym czy

system SkyCash.

Jakość usług świadczonych przez ZTM stereotypowo jest uważana za bardzo słabą. Jednakże

w istocie tak nie jest! Tłok w środkach transportu publicznego to norma w każdej

Europejskiej stolicy, a czym lepiej rozwinięte jest miasto, paradoksalnie tym większy tłok w

pojazdach. Do niedawna narzekać mogliśmy na przestarzały tabor, tymczasem sytuacja

zmienia się diametralnie i do końca 2013 roku, zgodnie z obietnicami ZTM oraz Ratusza, na

ulicach Warszawy nie zobaczymy już żadnego "wysokopodłogowego" autobusu lub

tramwaju, a po torowiskach kolejowych będą jeździły już tylko najnowocześniejsze "SKM-

ki" typu "Elf"

7. Analiza SWOT

docsity.com

21

Zagrożenia • Popularyzacja zdrowego

życia – jazda rowerem • Nikłe szanse na

pojawienie się konkurenta

Szanse • Zwiększająca się

populacja warszawy i miast-satelit

• Rosnące ceny paliw • Zbyt wiele samochodów w

centrum • Planowane opłaty za

wjazd do centrum samochodem

Mocne strony • Pozycja monopolisty • Konsolidacja wielu

rodzajów transportu • Subsydiowanie z budżetu

miasta

Słabe strony • Brak możliwości rozwoju

poza aglomeracją warszawską

• Przestarzały tabor (to ulega zmianie)

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument