Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (100 KB)
1 strona
774Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu finansów publicznych: finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

3.Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego.

Jednym z zasadniczych instrumentów interwencji państwa jest polityka

fiskalna. Zmiany cyklu koniunkturalnego koncentrują się przede wszystkim na zmianach popytu. Dlatego zadaniem państwa jest dążenie do

stabilizującego oddziaływania na kształtowanie się popytu w skali

makroekonomicznej. Następuje to najczęściej przez odpowiednie

ukształtowanie popytu sektora publicznego (jest to pkt wyjścia). Wiąże się z tym odpowiednia polityka, dotycząca dochodów i wydatków

budżetowych, która powinna być wspierana przez politykę pieniężną i

kredytową. Oczywiście ważny jest również szerszy kontekst problemu-

polityka gospodarcza i socjalna.

1.interwencjonizm państwowy 2.ekonomiczne f-cje państwa

a)alokacyjne

b)stabilizacyjna

c)redystrybucyjna 3.polityka społeczno-gosp. państwa

3.makroekonomiczna polityka finansowa

a)polityka pieniądza (NBP)

b)polityka budżetowa (fin. publ., Min. Finansów)

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument