Ryzyko - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Ryzyko - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (96 KB)
1 strona
452Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: Risk Management, procedury.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

RYZYKO:

- jest to możliwość wystąpienia straty (szkody) majątkowej lub nie

osiągnięcia założonych

celów gospodarczych np. dochody – zysku różniącego się od oczekiwanego.

RISK MANAGEMENT:

- zarządzanie ryzykiem jest ustawicznym wypełnieniem określonych, kolejnych procedur

towarzyszących procesowi podejmowania decyzji.

Procedury te kolejno obejmują: - sformułowanie celów zarządzania ryzykiem

- identyfikację ryzyka

- ocenę ryzyka

- rozpatrywanie alternatyw i wybór narzędzi (ograniczanie ryzyka) - wprowadzenie w życie dokonanych ustaleń (finansowanie ryzyka)

- bieżąca ocena sytuacji i weryfikacji działań (administrowanie ryzykiem)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument