Reforma - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Reforma - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (254 KB)
3 strony
614Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: reforma jako cykl zmian powodujących przejście systemu od systemu mniej do bardziej efektywnych; transformacja. rynek, pieniądz.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wykład nr 3

Reforma – pewien cykl zmian

TRANSFORMACJA – cykl zmian powodujących przejście systemu od systemu mniej do

bardziej efektywnych

TRANSFORMACJA

modyfikacyjna systemowa

modyfikacje , zmiany rewolucyjne dotyczy systemu ekonomicznego ,

ewolucyjne w systemie ekonomicznym politycznego , kulturowego

( kraje Europy środkowej )

1. od centralnie planowanej do

rynkowej

2. od socjalizmu do demokracji rynkowej

Jak wyglądała gospodarcza organizacja człowieka

1. GOSPODARKA NATURALNA – podstawowym podmiotem jest gospodarstwo domowe

( jego cel to produkcja i konsumpcja ) , to taki typ organizacji , w której każdy

podmiot wytwarza dobro na zaspokajanie własnych potrzeb .

Nadwyżka była przyczyną do zmiany typu gospodarowania – społeczny PODZIAŁ

PRACY ( grupy – zawody – specyficzne zawody )

SPECJALIZACJA – ukierunkowanie swoich predyspozycji , doskonalenie ich .

Wolność osobista niezbędna do zmian formy gospodarczej , własność prywatna również .

2. GOSPODARKA RYNKOWA - typ organizacji ekonomicznych człowieka , gdzie podsta -

wową instytucją jest rynek na której dokonuje się wymiana , a motywem

działania jest efektywność , korzyść ( zysk , konsumpcja ) . Pojawił się

producent i wymiana .

Typy wymiany :

 Towar za towar – gospodarka towarowa

 Towar – ekwiwalent ( pieniądz ) – towar – Gospodarka towarowo - pieniężna Współczesna gospodarka rynkowa to gospodarka mieszana – dominuje własność prywatna

ale dopuszczalne są inne własności . Głównym narzędziem jest rynek ale dopuszczamy

interwencje państwa .

WŁASNOŚĆ

prywatna publiczna

indywidualna zbiorowa państwowa lokalna ( komunalna )

spółka

spółka akcyjna

Model gospodarki rynkowej

 Gospodarka zamknięta – nie ma powiązań z innymi gospodarkami narodowymi bądź z jakimkolwiek podmiotem pochodzenia zagranicznego .

 Gospodarka otwarta – odwrotność , jest eksport i import , jest opcja wejścia i wyjścia .

docsity.com

RYNEK – ( podstawowy mechanizm gospodarki rynkowej )

1. Miejsce na którym dokonuje się wymiana . 2. Całokształt procesów odbywających się między jego uczestnikami czyli podmiotami

gospodarczymi .

3. Na rynku zachodzą transakcje – proces gdzie spotykają się dwie strony . TRANZAKCJA

ma procesy negocjacyjne może dotyczyć czasowego jako forma działalności to

dysponowania własnością zmiana formy własności

kredyty

4. To zespół rynków gdzie zachodzą transakcje Rodzaje rynków :

 lokalne

 krajowe

 międzynarodowe

 światowe ( ostateczny weryfikator )

Rynek dóbr

konsumpcyjnych – nabywca nabywa inwestycyjnych – kupuje dobro by

coś do skonsumowania poddać je obróbce i stworzyć

dobro finalne

RYNEK

otwarty ( raczej ograniczony ) zamknięty

przetarg

formalny - instytucjonalny nieformalny

w ramach swojego rozwoju doprowadziły sprzedawcy na targu gdzie nie ma

do tego , że mają swoją siedzibę ( giełda ) legalizacji ( czarny rynek )

biały szary czarny

RYNEK KONKURENCJI

doskonałej niedoskonałej

docsity.com

pełny monopol oligopol

duopol monopol

PIENIĄDZ – wyłonienie się ekwiwalentu jako pojęcia

 Ekwiwalent – muszelki bydło itp. kruszce szlachetne metale ( była ich odpowiednia ilość , trwałe , łatwe do podzielenia , powszechne ) – monety – prawo bicia pieniądza .

 Pełnowartościowy – taki w którym wartość kruszcu odpowiada nominałowi : złoto i srebro , później tylko złoto .

 Banknot – nota bankowa zaświadczenie o złożeniu w banku odpowiedniej ilości kruszcu

 Od I wojny światowej przejście do systemu sztabowozłotowego i dewizowozłotowego . Zaczęto odchodzić od pieniądza pełnowartościowego .

 Papierowy – symboliczny ( symbol wartości ) – umowa społeczna , gwarancją wartości pieniądza jest stabilność gospodarki państwa ( kryzys w Rosji ) .

Funkcje pieniądza :

1. Miernik wartości 2. Środek wymiany

 cyrkulacji

 środka płatniczego ( rozbieżność w czasie między strumieniem pieniądza a strumieniem towaru – kredyt )

3. Środek tezauryzacji ( gromadzenie skarbu ) 4. Pieniądz światowy ( SDR – 42% $ + 19% DM + 15% J + 12% Ł + 12% F )

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument