Kreatywność  - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Kreatywność - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (115 KB)
2 strony
569Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: kreatywność to inaczej twórczość, czyli umiejętność tworzenia; orientacja na wyniki, zarządzanie strategiczne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kreatywność to inaczej twórczość, czyli umiejętność tworzenia. Czyli przyjęcie założenia, że wiedza

ludzka, umiejętne jej wykorzystanie jest często nawet ważniejsze od jej zasobów rzeczowych.

Respektowanie woli zdobywania nowych informacji, z woli rozwoju pracowników. Poszukiwanie,

wspieranie liderów, czyli osób, które mogą stworzyć coś zupełnie nowego. Ale także rozwijanie w

ludziach potrzeby i umożliwienie im tego, by mieli osiągnięcia i sprawdzali się w pracy. Czyli jest to do

pewnego stopniu rywalizacja, ale rywalizacja związana z rozwojem ludzi i organizacji.

Orientacja na wyniki.

Konieczne jest określanie celów i dążenie do ich osiągania, czyli tutaj bardzo dużo nacisk kładzie się

na rozwój zasobów organizacji. Zwracanie uwagi na efekty działania, a nie tylko na to, że działamy, że

działania są podejmowane. To jest dość złożona sprawa, z punktu widzenia sprawności działania

istotne jest działanie zgodne z planem. Ale nie chodzi tylko o samo działanie w zarządzaniu

organizacją, ale również o to by osiągać efekty, cele. I nacisk na działanie, na to by poszukiwać

nowych sposobów działania, nowych podejść do organizacji.

Ostatnią z tych wartość jest współdziałanie.

Tj. dążenie do współpracy, do poszukiwania współpartnerów, czyli stworzenie takiej atmosfery w

organizacji, która umożliwia współdziałanie, nie prawa dżungli. Uświadomienie sobie, że razem

możemy zrobić znacznie więcej niż działając samodzielnie. Konieczna jest umiejętność negocjowania,

poszukiwania consensusu, doprowadzania do zgodności wspólnych celów. Wiąże się to także z samą

budową organizacji, ze stworzeniem określonych struktur organizacyjnych, które nastawione są na

współdziałanie, współpracę a nie dominację. Są to działania polegające na decentralizacji.

Decentralizacja polega na przenoszeniu, przekazywaniu władzy z góry na dół. Czyli dawanie

większych uprawnień decyzyjnych na niższych szczeblach. To także uczy współpracy i

współdziałania. Jak sami podejmujemy decyzję, to jest to decyzja lepsza niż ta jak nam ja ktoś

narzuci. Jest to takie czysto psychologiczne zagranie. Ale rzeczywiście ma to znaczenie w tym

aspekcie. Ale demokracja jest bardzo droga, czasochłonna. Nie ma mowy by mówić o organizacji jako

o bardzo scentralizowanej formie organizacji.

Zarządzanie strategiczne.

Opiera się na takich kilku komponentach zarządzania. W literaturze można znaleźć bardzo wiele

komponentów. Przedstawię koncepcję prof. Szelocha. One są inaczej przedstawiane. Ale jest taki ciąg

zarządzania strategicznego w każdym z ujęć. Mamy misję organizacji, która odpowiada na pytanie po

co istniejemy. Mamy wizję organizacji, dokąd zmierzamy. Mamy sytuację wyjściową - gdzie jesteśmy. I

mamy analizę strategiczną. Bo jest ona tym elementem, który pozwala nam na zbadanie stanu

aktualnego, i na przewidywanie jak otoczenie będzie się zmieniało w przyszłości. Jak to będzie

wyglądało, i co my będziemy mogli zrobić i w jaki sposób.

Analiza strategiczna w kontekście zasad zarządzania strategicznego odpowiada nam na pytanie gdzie

jesteśmy, podobnie jak sytuacja wyjściowa. Odpowiadamy też na pytanie w ramach analizy

strategicznej co nam może przeszkodzić w osiągnięciu naszych celów.

Wyróżniamy strategię ogólną i strategie szczegółowe.

Ogólna mówi nam co zamierzamy osiągnąć, a szczegółowe już konkretnie odpowiadają nam w jaki

sposób zamierzamy osiągnąć nasze długoterminowe cele.

docsity.com

Mamy dalej dwa komponenty: wdrożenie i kontrolę. W tej koncepcji oddzielone jest wdrożenie od

kontroli, ale w praktyce jest to bardzo trudne do oddzielenia, dlatego że wdrażając strategię

zaczynamy działać zgodnie z tą strategią, ale w trakcie wdrożenia musimy stale kontrolować jak

wygląda, czy idziemy zgodnie z naszym planem czy nie, czy następują jakieś odchylenia. W związku z

tym jeśli mówimy o wdrożeniu strategii, to cały czas musimy nadzorować i monitorować. Wdrażając

strategię musimy sobie uświadomić, że bardzo często wdrożenie strategii wiąże się z koniecznością

wprowadzenia zmian w organizacji, z koniecznością modyfikacji struktury organizacyjnej.

Niejednokrotnie wdrożenie strategii powoduje konflikty w organizacji, z którymi też trzeba sobie w jakiś

sposób poradzić. Wdrażając strategie musimy z jednej strony realizować cele organizacji wynikające z

otoczenia, a z drugiej strony bardzo często należy pokonywać bariery, które pojawiają się w

organizacji, które są i które musimy bezwzględnie pokonać. Tu bardzo często na etapie wdrożenia

następuje dostosowanie wszystkich elementów wewnętrznych organizacji do potrzeb tej organizacji,

do działania, do funkcjonowania.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument