Budownictwo - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Gdansk
krol_karol
krol_karol8 marca 2013

Budownictwo - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Gdansk

PDF (464 KB)
9 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z architektury: budownictwo; przykładowe zadanie egzaminacyjne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
1

Technik budownictwa 311 [04]

Przykładowe zadanie egzaminacyjne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Akermana,

w budynku gospodarczym, nad pierwszą kondygnacją. Na czas realizacji budowy

zostało zamontowane rusztowanie typu „Warszawa” oraz wyciąg do transportu

materiałów. Mieszanka betonowa dostarczana będzie na plac budowy z wytwórni,

a na miejsce wbudowania transportowana będzie taczkami i układana ręcznie.

Pustaki, pręty zbrojeniowe deskowanie i stemplowanie składowane będzie na placu

budowy. Należy przyjąć jednokrotne zużycie deskowania.

Projekt realizacji prac powinien zawierać: - wykaz materiałów do wykonania stropu Akermana (płyty, żeber i wieńców),

- wykaz stali zbrojeniowej dla stropu i wieńca, z uwzględnieniem jej parametrów,

- zestawienie (wraz z obliczeniami) ilości materiałów, do wykonania stropu

Akermana, opracowane na podstawie przedmiaru robót,

- zestawienie nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu

z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych prac,

- wykaz robót z uwzględnieniem ich kolejności i wymagań dotyczących ich

wykonania.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią następujące załączniki: Rysunek poglądowy stropu Akermana – Załącznik nr 1.

Rzut stropu – Załącznik nr 2.

Przekroje stropu – Załącznik nr 3.

Przekroje wieńców – Załącznik nr 4.

Wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02 – Konstrukcje Budowlane tom I –

tablice z nakładami rzeczowymi:

- Przygotowanie i montaż zbrojenia – Załącznik nr 5,

- Stropy Akermana i Kontra – Załącznik nr 6.

Masa zbrojenia ze stali klas od A-0 do A-IIIN – Załącznik nr 7 Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

docsity.com

Technik budownictwa 311 [04]

Załącznik nr 1 - rysunek poglądowy stropu Akermana,

Strona 2 z 9

docsity.com

Technik budownictwa 311 [04] Załącznik nr 2 - rzut stropu,

Strona 3 z 9 docsity.com

Technik budownictwa 311 [04] Załącznik nr 3 - przekroje stropu

Strona 4 z 9 docsity.com

Technik budownictwa 311 [04].

Załącznik nr 4 - przekroje wieńców

Strona 5 z 9 docsity.com

Technik budownictwa 311 [04]

Załącznik nr 5 – wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych. Przygotowanie i montaż zbrojenia. Nakłady na 1 t zbrojenia

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych Wyszczególnienie Jednostki miary, oznaczenia Elementów budynków i

budowli Konstrukcja monolitycznych

budowli Fundamentów pod

maszyny Pręty stalowe okrągłe

11 12 13 Symbole Rodzaje zawodów,

materiałów i maszyn

Cyfro we Literowe gładkie żebrowane gładkie żebrowane gładkie Żebrowane

Zbrojarze – grupa II 149 r-g 35,72 42,88 39,82 47,75 51,00 61,12 482 Razem 149 r-g 35,72 42,88 39,82 47,75 51,00 61,12 Pręty okrągłe do zbrojenia betonu

1102199 Gładkie ф do 7 mm 034 t 1,002 - 1,002 - 1,002

1102199 Gładkie ф 8 do 14 mm 034 t (1,006) - (1,006) - (1,006)

1102199 Gładkie ф 16 i większe 034 t (1,020) - (1,020) - (1,020)

1102399 żebrowane ф do 7 mm 034 t - 1,002 - 1,002 - 1,002

1102399 żebrowane ф 8 do 14 mm 034 t - (1,020) - (1,020) - (1,020)

1102399 żebrowane ф 16 i większe 034 t - (1,020) - (1,020) - (1,020)

71251 Prościarka do prętów 148 m-g 3,60 4,30 4,03 4,80 5,15 6,20

71231 Nożyce do prętów 148 m-g 4,75 5,80 5,31 6,40 6,80 8,20 71212 Giętarka do prętów 148 m-g 4,03 4,80 4,51 5,40 5,77 7,00 34000 Wyciąg 148 m-g 0,72 0,80 0,81 1,00 1,03 1,20

- Środek transportowy (1) 148 m-g 1,30 1,60 1,44 1,80 1,85 2,20

Strona 6 z 9 docsity.com

Technik budownictwa 311 [04].Załącznik nr 6 – wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych. Stropy Akermana i Kontra.

Nakłady na 100 m2 stropu (kol. 01-10) i na m3 betonu (kol. 11-13) Stropy

Wyszczególnienie Jednostki miary, oznaczenia Akermana z pustaków o wym. 30x29,5 cm, z płytą grub. 3 cm

i żebrami usztywniającymi, i wysokości pustaków w cm

Akermana z pustaków o wym. 30x19,5 cm, z płytą grub. 3 cm

i żebrami usztywniającymi, i wysokości pustaków w cm

Symbole Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe 15 18 20 22 15 18 20 22

Z pustaków

Kontra

Dodatek za każdy 1 cm zwiększen ia grub. Płyty ponad 3 cm

a b c d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

002 Betoniarze – grupa II 149 r-g 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 10,21 2,15

042 Cieśle – grupa II 149 r-g 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 -

391 Robotnicy – grupa I 149 r-g 125,87 130,56 133,94 137,96 134,80 142,69 146,96 152,20 117,60 3,16

Razem 149 r-g 251,77 256,46 259,84 263,86 260,70 268,59 272,86 278,10 239,06 5,31

1830099 Pustaki ceramiczne stropowe Akermana 30x29,5 cm

020 szt. 1135,00 1135,00 1135,00 1135,00 - - - - - -

1830099 Pustaki ceramiczne stropowe Akermana 30x19,5 cm

020 szt. - - - - 1702,00 1702,00 1702,00 1702,00 - -

2210301 Pustaki stropowe Kontra żużlobetonowe 020 szt. - - - - - - - - 850,00 -

2210300 Kształtki stropowe Kontra żużlobetonowe 020 szt. - - - - - - - - 125,00 -

2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego 060 m3 6,800 7,600 8,100 8,600 6,800 7,600 8,100 8,600 4,700 1,020

3950001 Drewno okrągłe na stemple budowlane 060 m3 0,178/ 3,885

0,178/ 3,885

0,178/ 3,885

0,178/ 3,885

0,178/ 3,885

0,178/ 3,885

0,178/ 3,885

0,178/ 3,885

0,178/ 3,885 -

2600619 Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III 060 m3 0,295/ 3,790

0,295/ 3,790

0,295/ 3,790

0,295/ 3,790

0,295/ 3,790

0,295/ 3,790

0,295/ 3,790

0,295/ 3,790

0,295/ 3,790 -

2600622 Deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. III 060 m3 0,190/ 1,890

0,190/ 1,890

0,190/ 1,890

0,190/ 1,890

0,190/ 1,890

0,190/ 1,890

0,190/ 1,890

0,190/ 1,890

0,190/ 1,890 -

1330400 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe 033 kg 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 -

34000 Wyciąg 148 m-g 22,11 23,34 25,05 26,38 24,66 25,89 28,07 29,68 18,12 1,53

- Środek transportowy (1) 148 m-g 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,08 1,08 1,08 -

Strona 7 z 9 docsity.com

Technik budownictwa 311 [04] cd. załącznika nr 6

Wyszczególnienie Jednostki miary, oznaczenia Belki monolityczne

Symbole Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn Cyfrowe Literowe Między pustakami Krawężne o 1 boku

deskowanym

Wieńce w ścianach

a b c d 11 12 13 002 Betoniarze – grupa II 149 r-g 0,83 0,83 0,80 042 Cieśle – grupa II 149 r-g 3,60 5,62 - 391 Robotnicy – grupa I 149 r-g 8,58 11,05 3,98

Razem 149 r-g 13,01 17,50 4,78

1830099 Pustaki ceramiczne stropowe Akermana 30x29,5 cm 020 szt. - - -

1830099 Pustaki ceramiczne stropowe Akermana 30x19,5 cm 020 szt. - - -

2210301 Pustaki stropowe Kontra żużlobetonowe 020 szt. - - -

2210300 Kształtki stropowe Kontra żużlobetonowe 020 szt. - - -

2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego 060 m3 1,020 1,020 1,020

3950001 Drewno okrągłe na stemple budowlane 060 m3 0,013/0,173 0,014/0,184 -

2600619 Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl. III 060 m3 0,060/0,307 0,104/0,535 -

2600622 Deski iglaste obrzynane grub. 38 mm kl. III 060 m3 0,038/0,187 0,064/0,312 -

1330400 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe 033 kg 0,42 0,82 -

34000 Wyciąg 148 m-g 0,43 0,70 0,10

- Środek transportowy (1) 148 m-g 0,13 0,17 0,05

Strona 8 z 9 docsity.com

Technik budownictwa 311 [04].

Załącznik nr 7 - Masa zbrojenia ze stali klas od A-0 do A-IIIN Masa prętów zbrojeniowych wg średnic:

Średnica pręta Ф [mm]

6 8 10 12 14 16 18

Masa pręta [kg/m]

0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1.58 2.00

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument