Alkoholizm - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika
frankie82
frankie8230 maja 2013

Alkoholizm - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika

PDF (242 KB)
7 strona
690Liczba odwiedzin
Opis
Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki opisujące alkoholizm czyli jedna z najprostszych i najbardziej niebezpiecznych chorób, jakie dotykają polskie społeczeństwo.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument
Alkoholizm

Alkoholizm

Alkoholizm  jest   jedna   z   najprostszych   i   najbardziej   niebezpiecznych   chorób,   jakie  dotykają  polskie społeczeństwo. Jest   jednocześnie  jedną  z   tych chorób, o  których  statystyczny Polak posiada niewielką  wiedzę.  Nie  zdając  sobie sprawy z   faktu,   iż  alkoholikiem może być np. ktoś, kto rzadko pije alkohol, kto pije jedynie piwo. Według  opinii rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie uzależnienie od alkoholu zwane  alkoholizmem   lub   nałogiem   alkoholowym   odnosi   się   wyłącznie   do   stanu   bardzo  zaawansowanej   degradacji   fizycznej,   psychicznej,   duchowej   i   materialnej   będącej  konsekwencją nadużywania alkoholu przez długi okres czasu. Najbardziej klasyczny i  nadal   funkcjonujący   obraz   człowieka   uzależnionego   to   osoba,   która   utraciła   już  wszystko: zdrowie, rodzinę, pracę, dom i która codziennie zatacza się na ulicy lub leży  na ziemi w stanie upojenia alkoholowego. Nadal niewielu Polaków zdaje sobie sprawę,  że opisany schemat odnosi się do końcowego stadium choroby alkoholowej, która w  swych mniej rażących i widocznych z zewnątrz fazach obejmuje znacznie szerszy krąg  osób. W początkowych stadiach uzależnienia dany człowiek może niemal normalnie  funkcjonować   w   wielu   dziedzinach   życia   i   zwykle   tylko   specjaliści   są   w   stanie  rozpoznać, że jest już człowiekiem uzależnionym od alkoholu. Alkohol   wprowadzany   do   organizmu,   choćby   w  małych   dawkach,   wywołuje   stan  podniecenia, euforii, zaburzeń psychosomatycznych, obniża proces myślenia oraz ich  sprawność stając się najczęstszą przyczyną wypadków drogowych i wypadków przy  pracy.Według badań uczonych francuskich już małe dawki alkoholu osłabiają reakcje:  wzrokowe   o   20   proc.,   słuchowe   o   50   proc.,   oraz   powodują   wyraźne   zmiany  stereomotoryczne. Pod wpływem alkoholu  ludzie często  robią   rzeczy, których normalnie nigdy by nie  zrobili,  gdyż  zarówno moralna  jak  i  zdroworozsądkowa ocena rzeczywistości ulega  zakłóceniu.   Przysłowiowe   procenty   dodają   odwagi   i   animuszu   skłaniając   do  brawurowej jazdy samochodem, pokazywania swej siły fizycznej. Stan upojenia może  wywołać   różne   reakcje   od   przygnębienia   i   depresji   (tzw.   picie   na   smutno)   do  podniecenia czy agresji. Efekt spożycia alkoholu zależy od jego stężenia we krwi i od  czynników, które w znacznym stopniu mogą potęgować jego działanie.Do czynników  tych możemy zaliczyć m.in.  ­zmęczenie,  ­napięcie wewnętrzne, 

­stres,  ­choroby,  ­zażywanie lekarstw czy używek. Człowiek zmęczony staje się  bardziej podatny na działanie alkoholu  i   łatwiej ulega  pozornej   likwidacji   zmęczenia   fizycznego,   bowiem   wypicie   działa   jedynie  znieczulająco. Dla człowieka zestresowanego, znerwicowanego nawet nieduże ilości  alkoholu mogą być powodem rozdrażnienia,  irytacji  i  zachowań agresywnych.Także  bardziej podatny na działanie alkoholu jest człowiek chory, zażywający lekarstwa. To  połączenie     może   powodować   zupełnie   nieoczekiwane,   nierzadko   zgubne   dla  człowieka reakcje organizmu.  Z kolei picie kawy połączone z paleniem papierosów  opóźnia procesy spalania  alkoholu w wątrobie,  co  przedłuża stan  nietrzeźwości  u  człowieka. Różnice między pijakiem a alkoholikiem najtrafniej określa stare francuskie  powiedzenie:  pijak mógłby przestać pić, gdyby chciał   alkoholik chciałby przestać pić  gdyby mógł   .  Pijaństwo  jest,   bowiem złym nawykiem,   złym obyczajem,  natomiast  alkoholizm jest chorobą, dla niejednej osoby śmiertelną. Alkoholicy to  ludzie opanowani nałogiem alkoholowym, nie zdolni do samorzutnego  przerwania picia.  Chociaż  mogą  obyć  się  bez alkoholu przez kilka dni,  a niekiedy  dłużej,  nieuchronnie powracają  do picia.  Alkoholizm nie   leczony staje  się   chorobą  śmiertelną.   Nie   jest   chorobą,   którą   da   się   spontanicznie   lub   samoczynnie  powstrzymać. Jeżeli człowiek uzależniony nie podejmie terapii  lub nie włączy się w  ruch   samopomocy   dla   alkoholików,   to   jego  stan  może   się   jedynie  pogarszać,   aż  doprowadzi   to   do   zgonu.Alkoholizm   oznacza   bardzo   intensywne   uzależnienie  emocjonalne danej  osoby od  alkoholu.   Jest  ono  tak  silne,   iż  w  zaawansowanych  stadiach choroby można je porównać od zależności emocjonalnej małego dziecka od  swojej  matki.  O   ile  więź   dziecka   z   rodzicami   jest   normalną   fazą   rozwoju,   o   tyle  emocjonalne uzależnienie od alkoholu jest przejawem patologicznych zaburzeń oraz  rzeczywistą chorobą. Mówi się o   chorobie alkoholowej , gdyż tak jak w każdej innej  chorobie organizm funkcjonuje źle i to, co się dzieje z człowiekiem, nie zależy od jego  woli.Najważniejszym elementem w zwalczaniu choroby alkoholowej jest konieczność  całkowitego zaprzestania spożywania alkoholu. Uzależniony musi zostać abstynentem! Wyróżniamy   cztery   fazy   uzależnienia   od   alkoholizmu:   wstępną   (stadium  przedalkoholowe),   ostrzegawczą   (stadium   wstępne),   krytyczną   (stadium   ostre),  przewlekłą (stadium przewlekłe). Faza  wstępna   (objawowa)   to   picie   alkoholu  w   celu   uzyskania   ulgi   oraz  wzrostu 

tolerancji na alkohol. Spożywanie alkoholu w tym okresie nie prowadzi zwykle do stanu  znacznego   upicia   się,   ale   pijący  wskutek   działania   alkoholu   uzyskuje   oczekiwany  rodzaj odprężenia emocjonalnego czy wręcz błogostanu. Początkowo pijący poszukuje  ulgi okazjonalnie, ale wraz z postępującym procesem zmniejszania się tolerancji na  napięcia   psychiczne,   zaczyna   pić   codziennie.   W   tym   okresie   następuje   wzrost  tolerancji na alkohol: pijący musi wypijać coraz większe dawki alkoholu, aby uzyskać  stan odprężenia  i  błogostanu. Występują   również  pierwsze amnezje spowodowane  nadużyciem   alkoholu   (amnezje   wynikające   z   przedawkowania,   czyli   zatrucia  ośrodkowego układu nerwowego). Okres występowania tego sposobu picia jest dość  zróżnicowany, choć najczęściej trwa od kilku miesięcy do dwóch lat, w zależności od  pewnych okoliczności.Granicę między fazą pierwszą wstępną, a drugą ostrzegawczą  wyznacza   pojawienie   się   pierwszych   palimpsestów   alkoholowych   inaczej   luk  pamięciowych.  Ich specyfika w odróżnieniu od amnezji alkoholowej, polegającej na  tym, że po niewielkiej ilości alkoholu (ok. 50­60g czystego spirytusu) występuje stan  niepamięci bądź pamięci jedynie mało istotnych szczegółów dla całości wydarzeń z  okresu   upicia.Pojawienie   się   luk   pamięciowych  występuje   z   innymi   zachowaniami  związanymi z używaniem alkoholu, które zaczynają wskazywać pijącemu, że jego picie  jest w pewien sposób inne niż u normalnych ludzi. Alkohol przestaje być  jednym z  napojów, staje się narkotykiem, którego on   potrzebuje . W tej fazie pojawiają się:   

potajemne picie, osoba stera się wypić kilka kieliszków tak, aby nikt nie widział,  ciągłe myślenie o alkoholu, obawy czy na spotkaniach będzie wystarczająca 

ilość alkoholu, chciwość   łapczywość picia alkoholu, pierwsze kieliszki wypija szybko i  w krótkich odstępach czasu, aby jak najszybciej uzyskać stan odprężenia. Kiedy pijący  zaczyna uświadamiać sobie, że jego picie alkoholu przestaje być czymś normalnym  pojawiają się poczucie winy i wyrzuty sumienia oraz unikanie wszelkich rozmów na  temat alkoholu. Następnie pijący zaczyna   maskować się , ponieważ dla uzyskania  stanu ulgi, odprężenia musi wypić znacznie więcej alkoholu niż  to  jest zwyczajowo  przyjęte. Picie jego jest również inne, pije szybko i ukradkiem, doświadcza poczucia  winy, co prowadzi często do racjonalizacji nowych zachowań związanych z piciem oraz  izolacji  społecznej. Faza ostrzegawcza zwana  fazą  zwiastunów może  trwać  od pół  roku do 4­5 lat, w zależności od predyspozycji fizycznych i psychicznych pijącego, jego  sytuacji   rodzinnej,   zawodowej   czy   zainteresowań.Kolejną   fazą   jest   faza   krytyczna  (stadium   ostre),   która   rozpoczyna   się   wraz   z   wystąpieniem   podstawowego   dla  alkoholizmu objawu,  jakim  jest  utrata  kontroli  nad piciem, czyli  niepohamowanego 

głodu alkoholu. Wypicie jednego drinka wyzwala reakcję łańcuchową.  Alkoholik zaprzecza wystąpieniu tego objawu, przekonuje siebie i innych, że nie stracił  kontroli, podając coraz to nowe powody, które zmuszają go do takiego nadużywania  alkoholu. W tej fazie potrafi jeszcze zdecydować, czy w ogóle sięgnie po alkohol czy  nie, więc możliwe są  pewne okresy abstynencji. Wraz z utratą kontroli z alkoholika  opada  maska.   Jego   sposób  picia   jest  wyraźnie  odmienny   i  wymaga wyjaśnienia,  rozpoczyna  się  wówczas proces   racjonalizacji.  Pijący   zaczyna podejmować   próby  odzyskania kontroli za pomocą kolejnych strategii. Próbuje on zazwyczaj powstrzymać  się   od picia przez  jakiś   czas,  potem zmienia sposób  i  okoliczności  picia,  zmienia  miejsce pobytu, podejmuje nowe prace. Jednak wszystkie te wysiłki są z góry skazane  na niepowodzenie, bowiem pociągają one za sobą swoiste reakcje. Osoba pijąca staje  się   obrażona,   albo   skruszona   albo   agresywna.   Życie   zaczyna   się   kręcić   wokół  alkoholu.  Związki   rodzinne  i  przyjacielskie ulegają  degeneracji,   często ma miejsce  pierwszy pobyt  w szpitalu   zależny od alkoholu.  Stadium ostre  kończy  się  wraz  z  pojawieniem się regularnego picia porannego, które dotychczas zdarzało się rzadko.  Nasilone zachowania agresywne i pretensje wobec otoczenia, wyrzuty sumienia, walka  między potrzebami narzuconymi przez alkohol  a  obowiązkami,  obniżanie poczucia  własne wartości, fałszywa pewność siebie na tyle dezorganizują alkoholika, że nie jest  on  w   stanie   rozpocząć   kolejnego dnia   zanim nie   odzyska  równowagi   za  pomocą  alkoholu. Wszystko  to przepowiada, że alkoholik był   jeszcze zdolny do utrzymania  pracy   i   do   zachowania   swego   oparcia   społecznego.   Jednak,   kiedy   spożywanie  alkoholu rozpoczyna się z samego rana, stan nietrzeźwości staje się niemal codzienny,  wszystko   to   powoduje   degradację   moralną   oraz   obniżenie   sprawności   funkcji  intelektualnych. W tym okresie pojawiają się zmiany fizyczne. Gwałtownie obniża się  tolerancja na alkohol.  Nie może  już  wypić  zbyt  dużo,  wpada w otępienie po kilku  kieliszkach.   Występują   drżenia.   Kiedy   jest   trzeźwy   nie   potrafi   wykonać   wielu  najprostszych   zadań.   Bywa   otoczony   zewsząd   przez   nieokreślone   lęki.  W   końcu  przestaje działać system racjonalizacji. Wreszcie alkoholik uznaje się za pokonanego i  staje się otwarty na możliwości terapii. U   osób,   które   piją   intensywnie  występują   różnego   rodzaju   powikłania.  Niedobory  witamin,   nieprawidłowe   odżywianie   są   przyczyną   różnego   rodzaju   powikłań  somatycznych.  U  takich osób występuje większa podatność   na   infekcje   i   choroby  zakaźne,   częstsze   urazy   czaszki,   większa   wypadkowość   oraz   większa   częstość  samobójstw. Szczególnie podatny na działanie alkoholu jest układ nerwowy, zarówno 

obwodowy jak i ośrodkowy, w którym to najwcześniej pojawiają się zmiany.  W obwodowym układzie nerwowym najczęściej występują  zapalenia wielonerwowe,  czyli   polineuropatia   (zaburzenia   czucia,   nerwobóle,   nogi     jak   z   waty   ),   która  niejednokrotnie   prowadzi   do   wystąpienia   niedowładów   lub   porażeń.  Nadmierne  spożywanie alkoholu może  również   spowodować   poważne problemy  ze  wzrokiem  będące wynikiem uszkodzenia pozagałkowej części nerwu wzrokowego. Zmianom w  obwodowym   układzie   nerwowym   towarzyszą   prawie   zawsze   zmiany   mięśniowe  (osłabienie   siły   i   zanik   mięśni).   Natomiast   w   ośrodkowym   układzie   nerwowym  występują zmiany zanikowe móżdżku i mózgu. Ze zmianami w ośrodkowym układzie  nerwowym związane  jest  występowanie drgawkowych napadów 5 abstynencyjnych  tzw.   padaczka   alkoholowa.   Wynikiem   toksycznego   działania   alkoholu   przy  jednoczesnym niedoborze witamin głównie witaminy B1 jest encefalopatia Wernickiego  przejawiająca   się   porażeniem mięśni   okołoruchowych,   zaburzeniami   świadomości,  mimowolnymi   ruchami   oraz   niedowładem   kończyn.   W   autonomicznym   układzie  nerwowym w skutek działania alkoholu może nastąpić  neuropatia nerwu błędnego,  którego uszkodzenie powoduje porażenie podniebienia miękkiego, gardła i krtani. Na  szkodliwe działanie   alkoholu  narażony   jest   również   układ  pokarmowy.  Najczęściej  spotykane zmiany to przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku,  żołądka  i   dwunastnicy,   zaburzenia  perystaltyki   jelit   oraz  upośledzone wchłanianie.  Często w stanach zapalnych, spotykane są  wybroczyny i  nadżerki oraz krwawienia  spowodowane pęknięciami błony śluzowej.  Alkohol   powoduje   zagęszczenie   i  wytrącenie się  substancji  białkowych, które  zatykają   kanaliki   trzustkowe wywołując  stany zapalne połączone często z  samotrawieniem  się trzustki.  Wątroba, w której metabolizowana jest większość alkoholu reaguje na jego nadmiar  poprzez:  stłuszczenie   (odkładanie   się   tłuszczu  w   komórkach  wątrobowych),    

zapalenie,  zwłóknienie,  marskość.    Marskość   wątroby   to   stan,   w   którym  miąższ   wątroby   zostaje   zastąpiony   przez   włóknistą   tkankę   łączną,   która   jest  bezwartościowa dla   funkcji  wątroby,   a   jednocześnie   utrudnia   przepływ  krwi   przez  wątrobę.  Objawami marskości wątroby są  ogólne osłabienie, chudniecie, obecność  płynu   w   jamie   brzusznej,   obrzęki,   żółtaczka   oraz   żylaki   przełyku.  Pierwotny   rak  wątroby w 75 proc. Przypadków, rozwija się na podłożu marskości wątroby. Częste  spożywanie   alkoholu   ma   ścisły   związek   z   pracą   układu   krążenia,   powodując  nadciśnienia   tętnicze   oraz   kariomiopatię   alkoholową,   czyli   zmiany   zwyrodnieniowe  włókien   mięśnia   sercowego   (stłuszczenie   i   powiększenie   serca).   U   alkoholików 

spotykane są  często zmiany morfologiczne w szpiku kostnym, które uniemożliwiają  prawidłowe  funkcjonowanie układu krwionośnego.   Intensywne spożywanie alkoholu  powoduje również nieprawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego, które może  prowadzić   do:   u  mężczyzn   hypogonadyzm  i   feminizacja,   czyli  m.in.   powiększenie  gruczołów piersiowych, zmiana typu owłosienia, osłabienie lub zanik zarostu twarzy, 

u kobiet zanik jajników i maskulinizacja, czyli pojawienie się zarostu na górnej  wardze  i  grubego głosu.  Następstwem tych zmian są  często zaburzenia potencji   i  miesiączkowania, bezpłodność  oraz wcześniejsze przekwitanie. Alkohol wpływa też  niekorzystnie na wydzielanie hormonów tarczycy.  Alkohol wywołuje ogromną   liczbę  nieprawidłowości   zdrowotnych   w   ludzkim   organizmie.   Nie   sposób   byłoby   opisać  wszystkie   z   nich,   dlatego   opis   ten   jest   tylko   wycinkiem   ogromnej,   przerażającej  całości.Najczęściej   spotykanymi   powikłaniami   uzależnienia   od   alkoholu   są   ostre  psychozy alkoholowe i depresje.Jedną z nich jest Majaczenie alkoholowe nazywane  również   delirium   tremens,     biała   gorączka     jest   najczęściej   spotykaną   psychozą  alkoholową. Występuje u około 5proc. Uzależnionych w ciągu pierwszych 72 godzin od  zaprzestania picia. Jest to trwająca od kilku godzin do kilku dni ostra psychoza, której  towarzyszą   zagrażające   życiu   powikłania   somatyczne.Objawami   majaczenia   są:  

zaburzenia świadomości (dezorientacja czasu i miejsca),  omamy   i   iluzje  wzrokowe, słuchowe, czasem nawet czucia cielesnego.Ostra halucynoza alkoholowa  tzw. ostra omamica jest drugą, co do częstości występowania psychozą alkoholową.  Jej  początek  jest zazwyczaj nagły, choremu wydaje się,  że słyszy głosy, które mu  grożą,   czasem oskarżają  a   kiedy  indziej  dyskutują  na  jego  temat.  Zdarza się,  że  nakazują  popełnić  samobójstwo. Częste  jest  również  występowanie halucynacji  lub  omamów czuciowych, np. chodzące po ciele  robaki. Choroba  trwa od kilku dni do  miesiąca i wymaga leczenia farmakologicznego.  Osoby uzależnione są nietypowymi  pacjentami. Z reguły nie chcą się leczyć i zaprzeczają obecności choroby, która ich  zabija.  Dość   często  wzbudzają   również   negatywne  reakcje   u  pracowników służby  zdrowia. Słowo  alkoholik  nadal jeszcze wywołuje negatywne skojarzenia i zniechęca  do pomocnego kontaktu. W zdecydowanej większości przypadków alkoholicy trafiają do placówek odwykowych  pod   silną   presją   najbliższego   otoczenia,   złego   stanu   zdrowia   czy   zagrożenia  konsekwencjami prawno  administracyjnymi. Starają się jednak obronić przed tą presją  i nawet, gdy w końcu pojawią się w poradni odwykowej to zwykle nie na długo. Typowe  dla polskiej służby zdrowia rozwiązania organizacyjne (  zapisywanie się  na wizyty, 

czas   pracy   poradni,   pierwszy   kontakt   z   systemem   rejestracji   itd.)   wprowadzają  poważne i dodatkowe utrudnienia w pracy z tymi pacjentami. Problemy,   z   którymi  boryka się   osoba uzależniona dotyczą  wielu   różnorodnych szkód spowodowanych  nadużywaniem   alkoholu   i   wykraczających   poza   zakres   typowych   świadczeń  zdrowotnych.   Istniejący   aktualnie   system   opieki   zdrowotnej   w   Polsce   obejmuje  następujące   rodzaje   działań:  detoksykacja,   diagnoza,   interwencje   i   stacjonarne  leczenie psychiatryczne (np. psychozy alkoholowe, depresje),  diagnoza i interwencje  neurologiczne i internistyczne,  terapia uzależnienia,  pomoc psychologiczna w  dalszym utrwalaniu abstynencji i rozwiązywaniu problemów osobistych,  pomoc  socjalno­bytowa dotycząca problemów mieszkaniowych, materialnych, zawodowych. Podstawowe   cele   programu   terapii,   zaczynającego   się   od   przerwania   kontaktu   z  alkoholem, to:  utrzymanie abstynencji, uczenie się życia w trzeźwości, usuwanie  zaburzeń   i   rozwiązywanie   problemów   osobistych.  Członkowie   rodziny   alkoholika  wymagają  leczenia w równym stopniu  jak on sam. Często sami dochodzą  do tego  wniosku i poszukują wówczas pomocy, którą znajdują na spotkaniach i mitingach grup  AA. Aby  ustrzec   się   nawrotom   choroby   alkoholowej,   trzeba   unikać   czynników  wysokiego   ryzyka,   nauczyć   się   rozpoznawania   sygnałów   ostrzegawczych  ujawniających się w myśleniu i zachowaniu.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument