Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 6, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 6, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

PDF (115 KB)
3 strony
669Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu psychologii: psychologia; samoocena, samoakceptacja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

PSYCHOLOGIA – WYKŁAD 6

(11/12/2006)

Społeczne podstawy funkcjonowania:

I Poznawanie siebie

II Spostrzeganie społeczne

III Dysonans poznawczy

I Poznawanie siebie:

podstawowe motywy ludzkiego zachowania:

 pozytywna samoocena – potrzeba by czuć, że jest się dobrym

 właściwe poznanie społeczne – potrzeba bycia adekwatnym

Te dwa motywy wyjaśniają reakcje jednostki w sytuacji społecznej

Samoocena – subiektywne oszacowanie wartości siebie samego jako osoby dobrej, wartościowej,

przyzwoitej, kompetentnej.

rozumienie siebie i otwartość na innych:

Okno Johariego:

Wiedza o nas Znana samemu sobie Nieznana sobie

Znana innym Dostępna dla siebie i innych (wygląd,

zachowanie, myśli, które wyrażamy

mową)

Niewidoczna dla siebie, widoczna dla

innych (komunikaty niewerbalne np.

zabawa długopisem, gdy jest się

zdenerwowanym)

Nieznana innym Obszar ukryty – własne ja ukryte

przed innymi (myśli, odczucia)

Nieznane ja (coś głęboko ukrytego)

Samoakceptacja – szacunek do samego siebie, ktoś, kto akceptuje samego siebie w znacznie

większym stopniu akceptuje rzeczywistość

Układy odnoszenia się do siebie i innych (Harris 1967):

1. Ja nie jestem w porządku, ty jesteś w porządku – osoby zdane na łaskę innych, niska

samoocena, brak samoakceptacji, potrzeba wsparcia i akceptacji ze strony innych

2. Ja nie jestem w porządku, ty nie jesteś w porządku – nie ma nigdzie źródła wsparcia dla

danej osoby, osoby takie mogą wycofywać się z relacji z innymi ludźmi

3. Ja jestem w porządku, ty nie jesteś w porządku – człowiek odrzuca akceptację w innych, bo

ma akceptację w samym sobie, inni ludzie nie są ważni

4. Ja jestem w porządku, ty jesteś w porządku – człowiek uznaje wartość siebie samego i

wartość innych, jest możliwe partnerstwo dwóch wartościowych osób

Postawy te są raczej charakterystyczne dla danej osoby, trwałe.

źródło poznania siebie samego:

samoświadomość – związana z introspekcją – koncentrowanie się na sobie samym,

myślenie o sobie, analizowanie własnych myśli, odczuć

introspekcja – proces poznawania samego siebie, patrzenie do wewnątrz

Przeszkody w procesie samoświadomości – często nie jesteśmy świadomi czynników wpływających

na nasze zachowanie

obserwacja własnego zachowania – strategie sprawdzania samego siebie

schematy ja – ludzie organizują wiedzę o sobie samym w pewne struktury (schematy ja). To

jakie schematy dominują w moim umyśle wpływa na moje przyszłe doświadczenia

interakcje społeczne – wiele dowiadujemy się o sobie od innych ludzi:

 informacja bezpośrednia

 informacje zwrotne – po zadanym pytaniu

 informacje od innych zdobywamy porównując siebie z innymi

 informacje od innych zdobywamy obserwując zachowania innych w stosunku do nas

Wynik porównania się z innymi jest zależny od dwóch czynników:

 kiedy dokonujemy porównania z innymi

 kim są ci, z którymi się porównujemy

Warianty porównań:

 porównanie z podobnymi do siebie – optymalna sytuacja

 porównanie z lepszymi od siebie (porównanie społeczne w górę) – np. po osiągnięciu celu

szukamy nowego wyzwania

 porównanie z gorszymi od siebie (porównanie społeczne w dół) – podbudowanie samooceny

II Spostrzeganie społeczne – jest zależne od:

 sposobu odbioru rzeczywistości przez nadawcę

 sposobu wartościowania odbiorcy – tworzenie ogólnej ewaluacji spostrzeganego człowieka

 główne źródła błędów w percepcji ludzi

Globalna ocena tworzy się przez:

 zsumowanie lub uśrednianie ocen poszczególnych właściwości, które zostały dostrzeżone

przez człowieka

 stosowanie nieliniowych strategii tworzenia sądów tzn. ocena globalna na podstawie oceny

wybranych, szczególnie ważnych właściwości ocenianej osoby (cechy centralne)

Zjawiska psychologiczne wpływające na sposób wartościowania drugiej osoby:

efekt pierwszeństwa – traktujemy jako bardziej ważne te informacje, które słyszymy jako

pierwsze

efekt świeżości – traktujemy jako bardziej ważne te informacje, które usłyszeliśmy jako

ostatnie (ocena następuje bezpośrednio po usłyszeniu informacji)

asymetria pozytywno – negatywna – w inny sposób wartościujemy informacje w

zależności od tego, czego one dotyczą (inklinacja pozytywna – w zakresie sprawności,

efekt negatywności – w obszarze moralności, wartości etycznych)

 podstawowy błąd atrybucji

 asymetria aktor – obserwator

 samospełniające się proroctwo

 ukryte teorie osobowości

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument