Bonitacja - Notatki - Polityka rolna, Notatki'z Polityka rolna. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Bonitacja - Notatki - Polityka rolna, Notatki'z Polityka rolna. University of Silesia in Katowice

RTF (36 KB)
2 strony
435Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki rolnej dotyczące bonitacji; struktura towarowa w produkcji rolniczej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Bonitacjia Kompleksy przydatności rolniczej na gruntach ornych obok podano klasy bonitacyjne, uprawiane rośliny i % powierzchni kraju 1 kompleks pszenny bardzo dobry kl. I i II; burak cukrowy, pszenica, koniczyna czerwona, lucerna siewna, rzepak ozimy, bobik, wyka jara; 3,8%2 kompleks pszenny dobry kl. II, IIIa, i IIIb; burak cukrowy, pszenica, koniczyna czerwona, lucerna siewna, rzepak ozimy, bobik, wyka jara; 18,0%3 kompleks pszenny wadliwy kl. IIIb, IVa i IVb; jęczmień, owies, kukurydza, słonecznik; 3,1%4 kompleks żytni bardzo dobry (pszenno-żytni) kl. IIIb; uprawa tych samych gatunków co na pierwszych trzech kompleksach oraz pszenżyto, żyto, groch, łubin żółty i wąskolistny, burak i marchew pastewna; 17,1%5 kompleks żytni dobry kl. IVa i IVb; rzepak ozimy, jęczmień, pszenżyto, ziemniak, żyto, gryka, łubin żółty, seradela, wyka ozima, lnianka i gorczyca; 15,6%6 kompleks żytni słaby kl. IVb i V; żyto, owies, gryka, ziemniak, łubin żółty, seradela i wyka ozima; 18,1%7 kompleks żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy) kl. VI; żyto, łubin żółty, seradela, ziemniak, wyka ozima; 11,5%8 kompleks zbożowo-pastewny mocny kl. IIIb i IVa; kukurydza, słonecznik, mieszanki pastewne roślin jednorocznych i wieloletnich, owies; 3,9%9 kompleks zbożowo-pastewny słaby kl. IVb i V; owies, żyto, ziemniak, marchew pastewna,łubin żółty i wąskolistny; 3,0%10 kompleks pszenny górski kl. II, IIIa i IIIb; uprawa tych samych gatunków co na najlepszych kompleksach gleb nizinnych; 1,6%11 kompleks zbożowy górski kl. IVa i IVb; pszenica, żyto, jęczmień jary, owies, ziemniak, koniczyna, brukiew, len włóknisty; 2,0%12 kompleks owsiano-ziemniaczany górski gleby płytkie i zakamienione; ziemniak, owies, mieszanki traw z koniczyną; 1,2%13 kompleks owsiano-pastewny górski gleby płytkie, szkieletowe i kwaśne; owies i mieszanki traw z motylkowymi; 0,5%14 gleby orne przeznaczone pod użytki zielone STRUKTURA TOWAROWA W PRODUKCJI ROLNICZEJ:Produkcja zwierzęca 55% w tym:Żywiec rzeźny 33%Mleko 20%Produkcja roślinna 45% w tym:Zboża 15% STRUKTURA ZASIEWÓW określa procentowy udział poszczególnych grup roślin uprawnych w ogólnej powierzchni gruntów ornych lub zasiewów STRUKTURA ZASIEWÓW W POLSCE:Zboża ogółem: 73%Zboża podstawowe: 70%Ziemniaki 5%Rzepak 7%Pastewne 7,6% ŚREDNIE PLONY W POLSCE 1HA W DT HA:ROŚLINY 2008 Zboża 32,2- pszenica 40,7-żyto 24,7-jęczmień 30,0Ziemniaki 191Buraki 465Rzepak 27,3Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznym oraz wapniowychNPK- > 133kg haCA-> 39kg ha Zużycie środków chemicznych (pestycydów) na 1ha gruntów ornych i sadów wynosi 1,25 kg substancji aktywnej (s.a.) Ilośc zwierząt w Polsce:5,5 mln sztuk bydła16 mln sztuk trzody chlewnej

Wydajnośc mleczna od 1 krowy to 4300 litrów na rok. Świat Europa UE Polska 1)Użytki rolne w tym: 37 30 43,7 51,7GO 10,5 12,8 23,3 38,7TUZ 25,5 16,5 17 10,1Sady 1 0,7 3,4 1,1Inne 1,8 2)Lasy 30 32,5 35 29,6 3)Pozostałe 33 37,5 21,3 18,7

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument