Funkcja gęstości - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Funkcja gęstości - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (198 KB)
2 strony
476Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: funkcja gęstości, definicje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Funkcja gęstości dla rozkładu gamma

 

 

 



0xdla0

0xdla )x(

ex

)x(f

x1

przy czym:

>0, >0 – sa stałymi wchodzącymi w skład parametrów rozkładu,

f(x) – jest funkcją ciągła i większą bądź równą zeru.

Funkcja gamma (całka Eulera drugiego rodzaju)

  

 x0dtte)x( 0

1xt

Rozkład chi – kwadrat ( 2 )

Rozkładem 2 o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która

jest sumą n niezależnych zmiennych losowych o standardowym rozkładzie

normalnym N (0,1):

 

n

1k

2

kn XY przy czym Xk ma rozkład N (0,1)

Gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej o rozkładzie 2 :

 

 

 

  

 

 

0xdla

2

n 2

ey

0xdla0

)y(f

2

n

2

y

2

2n

n

n – określa liczbę stopni swobody

Rozkład t – Studenta Jeżeli zmienna losowa Y ma rozkład normalny N(0,1), zaś zmienna losowa S jest od

Y niezależna i S2 ma rozkład 2 o n stopniach swobody, to zmienna losowa t:

S

nY t

 

ma gęstość prawdopodobieństwa

docsity.com

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

t n

t 1

n 2

n

2

1n

)t(f 2

1n

2

Zmienna t ma rozkład t – Studenta o n stopniach swobody.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument