Metody hodowli roślin obcopylnych - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Metody hodowli roślin obcopylnych - Notatki - Hodowla odpornościowa, Notatki'z Hodowla Zwierząt

PDF (160 KB)
3 strony
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Hodowla: Notatki z zakresu hodowli odpornościowej opisujące metody hodowli roślin obcopylnych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Rodzaje kojarzenia roślin obcopylnych:

-swobodne zapylenie w grupie roślin wytypowanych przez hodowce,

-chów w pokrewieństwie – wybieranie rośl, wytypowanych przez hodowce,

-ród hodowlany –pochodzący od jednej f. matecznej

-chów wsobny – przełamywanie mech. wytwarzanych przez rośl. obcopylne (hodowla

odm. mieszańcowych.

Metody hodowli roślin obcopylnych

1. Met. rezerw (połowek) - met.stosowane dla roślin obcopylnych jednorocznych, gł.

u dyniowatych, dyniowatych których wybór pojedynków (pojedynczy owoc np. u ogórka)

ma miejsce po kwitnieniu roślin, stosuje się tutaj izolację czasową. Dla roślin, u których

formą użytkową jest owoc, zachowujemy cześć nasion z rocznej odm. i w następnym roku,

hodujemy tylko te odmiany, które były najbardziej obiecujące.

2. Met. indywidualno - rodowa – dla rośliny obcopylnych dwuletnich, wybór

pojedynków ( korzeni np. marchwii) ma miejsce przed kwitnieniem rośliny ( selekcja

prowadzona jesienią po zbiorze roślin) przeglądamy formę użytkową, przechowujemy w

formie wysadka, potem wysadzamy w grupach. można tutaj sterować kojarzeniem

zapylonych roślin.

Metody hodowli odmian mieszańcowych ii syntetycznych

- wykorzystanie zjawiska efektu heterozji występującego w pokoleniu F1, oraz takich

mechanizmów występujących u roślin obcopylnych jak np. męska sterylność,

samoniezgodność, jednopienność, linie męskie ( efekt heterozji związanych tutaj z

pokoleniem F1, niedziedziczony – wybujałość F1). Może dotyczyć morfologii jak i anatomi i

zaw. skł. pok.

Etapy tworzenia odmian mieszańcowych

1.wybór materiału wyjściowego o szerokiej zmienności genetycznej

2.uzyskanie homozygotycznych linii wsobnych,

3.sprawdzenie zdolności kojarzeniowej poszczególnych partnerów na podstawie oceny

pok.F1,

4.rozmnażanie wybranych linii rodzicielskich do ilości zapewniających coroczną dostawę

nasion,

docsity.com

5.skrzyżowanie wybranych linii w celu wyprodukowania nasion mieszańcowych dla

potrzeb produkcji.

OWK - ogólna wartość (zdolność) kojarzenia, to zdolność danej linii do dawania nowego

potomstwa.

SWK – specyficzna wartość kombinacyjna, z wielu możliwych - wybieramy 2 konkretne

linie wsobne, jedną kombinację.

Hodowla odpornościowa jako jeden z kierunków hodowli roślin

Wprowadzenie drogą specjalnego programu krzyżowań genów odporności pochodzących

z odpornych form uprawianych lub dziko rosnących do odmian posiadających ważna

gospodarczo cechy.

Materiały wyjściowe stosowane w hodowli odpornościowej

-genotypy dzikie, prymitywne, populacje miejscowe , cenne źródła genów odpornościowy

selekcjonowane w wyniku długotrwałej adaptacji roślin do warunków siedliskowych.

-materiały hodowlanych - różne populacje otrzymywane w wyniku zabiegów hodowlanych

np. krzyżowanie i selekcja; odmiany uprawne, rody hodowlane, linie czyste, linie wsobne,

klony – cenne źródła sprawdzonych genów odporności.

Mat. Hodowlane,

-odm.uprawna wpisana do oficjalnego rejestru odm. Populacja roślino określonych

cechach, które zostają zachowane przy stosowaniu właściwych odmianie sposobów

rozmnażania(odrębność, wyrównanie, trwałość)

-ród hodowlany-populacja spokrewnionych roślin obcopylnych, które rozmnażają się

stosując kontrolę zapylania, rośliny wywodzą się od wspólnych przodków

-linia czysta-poplacja roślin samopylnych w wysokim stopniu homozygot. Pochodzących

od jednej rośliny matecznej

-linia wsobna- populacja roślin obcopylnych o wysokim stopniu homozygot. Uzyskanych w

wyniku wymuszonego samozapłodnienia lub zapłodnienia siostrzanego

-klon- populacja identycznych genotypów uzyskanych poprzez weget. Rozmnażanie

wybranej rośliny matecznej charakt. Się pożądanymi cechami

Krzyżowanie proste AxB

Zwrotne AxB, BxA

Wielokrotne AxB, (AxB)Xc, ((AxB)Xc)xD

docsity.com

Zbieżne AxB, CxD - AxBxCxD

Wsteczna AxBAxBxB

Wprowadzenie genów odporności (odporność warunkowana genem dominującym)

rr x RR

F1 Rr

BC1 Rr x rr testowanie i selekcja odpornych

BC2 -//-

BC3 -//-

BC4 -//-

BC5 -//-

F1BC5 RR +Rr + rr RR i Rr

F2 RR+(RR + Rr + rr) RR i Rr

F3 wybór wartościowych lini

Udział genów odmiany A(wrażliwej) i odm. B(odpornej) w kolejnych pokoleniach po

krzyżowaniu A x B

Krzyżówka A x B

F1 50% genów A i 50% genów B

BC1 75% genów A 25% genów B

BC2 87,5%genów A i 12,5%genów B

BC3 93,7% genów A i 6.3%genów B

BC4 96.9% genów A i 3.1%genów B

BC5 98.4% genów A i 1.6% genów B

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument