Polimery - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia. University of Podlasie in Siedlce
hannibal00
hannibal008 marca 2013

Polimery - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (264 KB)
4 strony
691Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny chemii: polimery; definicja i przykładowe polimery.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument
Polimery

Polimery

Polimery, to substancje o cząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów

("merów"), przy czym mogą to być elementy (monomery) identyczne, np. grupy

etylenowe w polietylenie, lub różne (najczęściej dwa, trzy) jak w przypadku poliamidów

powstających przez kondensację kwasów dikarboksylowych z diaminami. W przypadku

polimerów wytworzonych z niejednakowych monomerów mówimy o kopolimerach.

Sam proces polimeryzacji może przebiegać jako proces o charakterze rodnikowym -

wiązania typu  w cząsteczkach monomerów "pękają" i łącząc się z analogicznymi

wiązaniami innych cząsteczek tworzą struktury polimeryczne, makrocząsteczki.

Oczywiście reakcję łańcuchową musi zapoczątkować powstanie rodnika .

Może też być to reakcja polikondensacji - kiedy cząsteczki monomeru łączą się ze sobą

w elementarnych reakcjach kondensacji.

Najprostsze polimery określamy precyzyjnie, podając ilość merów wchodzących w ich

skład - dimer, trimer, tetramer, itd., polimery o niskim stopniu polimeryzacji, ale nie

określonym ściśle nazywamy oligomerami.

Polimery naturalne, występujące w przyrodzie, to przede wszystkim skrobia, celuloza i

inne policukry, oraz polipeptydy i białka. Gospodarczo ważnym polimerem pochodzenia

naturalnego jest kauczuk. On też (a dokładniej jego brak w czasie wojny) dał asumpt do

docsity.com

poszukiwań polimerów syntetycznych o pożądanych właściwościach mechanicznych i

chemicznych.

Sztucznie otrzymywane polimery określamy najczęściej wspólną nazwą - tworzywa

sztuczne, lub popularnie - plastiki. Właściwości otrzymanych tworzyw mogą znacznie

różnić się między sobą, szczególnie właściwościami fizycznymi, nawet jeśli do

polimeryzacji użyliśmy tych samych substratów. Wiele cech otrzymanego poprzez

polimeryzację materiału zależy od stopnia polimeryzacji (wielkości cząsteczki polimeru)

oraz jego przestrzennej budowy. Innymi właściwościami będzie charakteryzował się

polimer otrzymany w postaci długich łańcuchów złożonych z poszczególnych merów, a

innymi usieciowiona cząsteczka, zbudowana z tych samych i w takiej samej ilości

użytych merów, lecz inaczej ze sobą połączonych.

Kopolimery mogą mieć budowę uporządkowaną, o powtarzającej się sekwencji

cząsteczek monomerów, lub statystyczną, gdzie brak regularności w występowaniu

poszczególnych merów makrocząsteczki. Będzie to miało oczywiście swoje odbicie we

właściwościach tych polimerów.

Ponadto surowy polimer często poddawany jest dalszej obróbce, polegającej na dodaniu

doń uszlachetniających dodatków, plastyfikatorów, barwników itp. w celu polepszenia

jego pożądanych cech. Na przykład, w przypadku kauczuku takim uszlachetniającym

zabiegiem jest proces wulkanizacji, prowadzący do poprzecznego łączenia polimerowych

łańcuchów w sieć, w celu zwiększenia elastyczności (otrzymywanie gumy).

Przykładowe polimery:

typ polimerumonomerwłaściwości

PCV (PCW) -

poli(chlorek

winylu)

niepalny, odporny na

chemikalia

nieorganiczne, w

organicznych

rozpuszczalnikach

pęcznieje.

Otrzymywany w formie

twardego materiału do

wyrobu rur, naczyń,

opakowań (winidur),

lub w formie

uplastycznionej do

wyrobu folii, węży itp.

docsity.com

polistyren

dielektryk, kruchy,

rozpuszczalny

w węglowodorach,

łatwo się barwi,

polietylen

stosowany w postaci

plastycznej (głównie

folie) i sztywnej

(opakowania, naczynia)

anilana

poliakrylonitryl sprężyste włókna

poliamid

np. nylon

sprężysty, wytrzymały

na rozciąganie

otrzymywany przez

polikondensację

kaprolaktamu, kwasu

aminoenantowego lub

aminoundekanowego

bakelit

(żywica fenolowo-

formaldehydowa)

dielektryk,

polietylenoglikol

(PEG)

m.in. podłoża

maściowe

teflon

duża odporność na

wysokie temperatury i

uszkodzenia

mechaniczne, odporny

chemicznie, dielektryk

szkło organiczne

(Plexiglas)

poli(metakrylan

metylu)

idealnie przezroczysty,

zastępujący szkło,

rozpuszczalny w

węglowodorach i

kwasie octowym,

kruchy, podatny na

zarysowania

docsity.com

poliuretany

szerokie zastosowanie,

duża gama wyrobów -

kleje, materiały

konstrukcyjne, pianki,

kauczuki, włókna

poliestry

(np. glikol

etylenowy i kwas

tereftalowy)

włókna (Dacron),

żywice, laminaty z

włóknem szklanym

PDMS (silikony)

oleista ciecz o lepkości

zależnej od stopnia

polimeryzacji, dodatek

do kosmetyków (kremy

silikonowe), surowiec

do wytwarzania protez i

materiałów

medycznych, składnik

róznego rodzaju warstw

ochronnych,

usieciowiony tworzy

żywice silikonowe

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument