Europejski System Walutowy - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Europejski System Walutowy - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (197 KB)
2 strony
675Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: Europejski System Walutowy; elementy tego systemu, jednostka walutowa, EURO, funkcje.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Europejski System Walutowy.

Kiedy w Europie Zachodnie zdano sobie sprawę że w celu przywrócenia wymienialności walut oraz

uwielostronnienia rozliczeń międzynarodowych niezbędne jest stworzenie skutecznego systemu, powołano w

1950r. Europejską Unię Płatniczą która funkcjonowała do 1958r.

Istota jej działania sprowadzała się do przydzielania poprzez nadzorujący jej działalność Bank Rozrachunków

Międzynarodowych każdemu z 15 krajów zachodnioeuropejskich rachunków w jednostce rozliczeniowej o

parytecie równym dolarowi USA. Na takim rachunku kraj mógł się zadłużać lub gromadzić należności ale tylko

do określonej kwoty. Jednym słowem kraj zadłużony mógł korzystać z kredytu Unii do określonej kwoty a kraj

„nadwyżkowy” był zobowiązany do udzielenia Unii też do wysokości przyznanej mu kwoty. Kraje te rozliczały się

wyłącznie z Unią.

Działalność Unii była pożyteczna i w 1958r. w ważniejszych krajach członkowskich przywrócono pełną

wymienialność walut.

W 1978r. powołano Europejski System walutowy który składał się z 3 elementów:

- europejskiej jednostki walutowej, - mechanizmu kursów walutowych, - systemu kredytowego.

Najważniejszą część systemu stanowi jednostka walutowa ECU a następnie nazwana EURO.

Pełni ona 4 funkcje:

- jest wskaźnikiem kształtowania się kursów walut narodowych - stanowi podstawę określania tzw. wskaźnika rozbieżności - pełni funkcję środka płatniczego w rozliczeniach między bankami centralnymi krajów

członkowskich Unii - jest składnikiem rezerw walutowych krajów członkowskich.

Pełni przede wszystkim funkcję środka płatniczego w rozliczeniach między bankami centralnymi krajów

członkowskich .

W sytuacjach kryzysowych można w każdym momencie skorzystać z pomocy systemu kredytowego

nastawionego na udzielanie pomocy krajom członkowskim w finansowaniu interwencji walutowych oraz

pokrywaniu deficytu bilansów płatniczych. Można uzyskać kredyty krótko-, średnio i długoterminowe.

Kraje europejskie wprowadziły zasadę sztywnych kursów z odchyleniami najpierw +,- 2,5%, potem

podwyższono do +,- 15%. Niemcy i Holandia nadal stosują odchylenia +,- 2,5%.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument