Skuteczność oddziaływania reklamy na konsumenta - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja
Quidam00
Quidam0029 May 2013

Skuteczność oddziaływania reklamy na konsumenta - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja

RTF (40 KB)
2 strony
560Liczba odwiedzin
Opis
Reklama: notatki z zakresu reklamy dotyczące skuteczności oddziaływania reklamy na konsumenta.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Ankieta- Skuteczność oddziaływania reklamy na konsumenta

ANKIETA Skuteczność oddziaływania reklamy na konsumenta Szanowni Państwo! Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. W trakcie wypełniania ankiety należy zakreślić kółkiem jedną właściwą odpowiedź i/lub wpisać brakujące informacje. 1. Jak Pan(i) zapatruje się na reklamy telewizyjne a)denerwują mnie b) są mi obojętne c) lubię oglądać 2. Czy reklamy mają wpływ na produkty kupowane przez Pani(ą) a) nie mają żadnego b)czasami kupuje produkty które mnie zainteresowały dzięki reklamiec) kupuje tylko reklamowane produkty 3.Jak Pan(i) postrzega rzetelność reklam a) są nieprawdziwe i nieadekwatne do jakości reklamowanego produktu b) jest w nich sporo prawdy c) wszystko jest bardzo wiarygodne 4. Jakich zakupów dokonała Pan(i) pod wpływem reklamy a) środków czystości b) produktów żywnościowych c) sprzętu RTV i AGD d) inne.............................................................................................. 5. Czy czyta Pan(i) reklamy(ulotki) otrzymane na ulicy a) nie, nie interesuje mnie to b) zależy jakiego produktu bądź usług ona dotyczy c) tak zawsze, często są to interesujące informacje 6. Jakie reklamy przemawiają do Pan(i) najbardziej a) telewizyjne b) radiowe c) bilbordy d) ulotki 7.Najwiekszą rolę w reklamie pełni wg Pan(i) a) informacja b)muzyka c)pomysł d) to nie ma znaczenia 8. Czy większą uwagę przyciągają reklamy wzięte z życia codziennego czy fikcyjne a) wole zdecydowanie te z życia codziennego

b) preferuje te fikcyjne, gdyż są zazwyczaj bardziej oryginalne c) nie ma to dla mnie znaczenia Metryczka:9. Płeć: a) Kobieta b) Mężczyzna 10. Wiek: a) 18-25 lat b) 26-35 lat c) 36-45 lat d) 46-55 lat e) powyżej 55 lat 11. Czy Pan/i pracuje a) Tak b) Nie c) Bezrobotny d) Rencista / emeryt e) Uczę się SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument