Zarządzanie kadrami - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Zarządzanie kadrami - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (137 KB)
2 strony
566Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: zarządzanie kadrami; wymiary, cele, ewolucja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Przedmiot ma wiele nazw, ale chodzi o to samo Human Resources

Management (HRM)

Zarządzanie/kierowanie Kadrami/personelem/zasobami

ludzkimi/potencjałem ludzkim

W Polsce stosunkowo od niedawna, w latach 90-tych, szybko się jednak

rozwija.

ZARZĄDZANIE KADRAMI - obejmuje szereg różnorodnych czynności

zmierzających do zapewnienia organizacji w określonym miejscu i

określonym czasie wymaganej liczby pracowników o odp. kwalifikacjach

oraz tworzenie warunków stymulujących efektywne zachowania personelu

zgodne z nadrzędnym cele org.

Zarządzanie kadrami ma 3 wymiary:

1. funkcjonalny - wyodrębnienie mniejszych fragmentów (funkcji)

zarządzania

2. instytucjonalny - uczestniczy w nim wiele podmiotów, każdy za co

innego odpowiedzialny, musi to ze sobą współgrać (kadry kier., służba

personalna, rada nadzorcza)

3. instrumentalny - órżnorodne narzędzia, metody, techniki stosowane by

usprawnić proces zarządzania kadrami.

CELE ZK:

1. pozyskanie dla org odp. pracowników

2. utrzymanie najlepszych pracowników i efektywne wykorzystanie całego

personelu,

3. rozwój umiejętności i kwalifikacji pracowników (kompetencje)

EWOLUCJA ZK:

1. etap - początek XX w. - lata 20-te - związany z Tayloryzmem,

najważniejszy wskaźnik to wydajność, uwaga kierowniczy skupiona na

administrowaniu, wyznaczaniu zadań, ustaleniu norm pracy i ich

kontrolowaniu. Ludzi traktowano jak żywe maszyny - bez potrzeb itp.

Ludzi traktowano jak elementy rzeczowe czy finansowe org.

docsity.com

Dominowały materialne narzędzia motywacji. Instrumenty - mierzenie

pracy, normowanie itp.

2. etap - 20te - 50te - okres dobrego traktowania ludzi - rozwinęły się

dyscypliny takie jak socjologia, psychologia, fizjologia pracy i zaczęto je

wykorzystywać, kładzie się nacisk na warunki psychospoł. pracy i to

one mają być źródłem wzrostu wydajności pracy, zaczęto się

zastanawiać jak dobierać zespoły itp. Dużą wagę poświęcono

pozamaterialnym bodźcom motywowania.

3. etap - po 1955 - era potencjału ludzkiego, era zasobów ludzkich,

przyjmuje się założenie, że ludzie są najważniejsi i są zasobem

strategicznym, inwestycje w kapitał ludzki kumulują się, a to razem z

odpowiednią polityką daje sukces.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument