Podstawy statystyki, egzamin - Notatki - Statystyka - Część 1, Notatki'z Statystyka. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8424 marca 2013

Podstawy statystyki, egzamin - Notatki - Statystyka - Część 1, Notatki'z Statystyka. Warsaw School of Economics

PDF (96 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z zakresu statystyki: podstawy statystyki, egzamin. Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1

Egzamin ze statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne Termin II /wrzesień 2009 A

Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, należy przyjąć poziom istotności 0,05 i współczynnik ufności 0,95. Zadanie 1 Dane są informacje o strukturze wieku osób pracujących i bezrobotnych w Polsce w IV kwartale 2007 r.: Wiek (w latach) Pracujący (w %) Bezrobotni (w %)

15-25 10 24 25-35 29 31 35-45 26 22 45-55 25 16 55-65 10 7

Razem 100 100 Ponadto wiadomo, że: Parametr Pracujący Bezrobotni Wariancja wieku 133,84 149,99 Trzeci moment centralny dla wieku 120,67 768,40

a) Czy prawdą jest, że co najmniej połowa osób pracujących ma nie więcej lat niż co najmniej połowa osób bezrobotnych? Odpowiedź uzasadnij. (2 pkt.)

b) Za pomocą odpowiednich miar oceń i porównaj zróżnicowanie wieku osób pracujących oraz bezrobotnych. (2 pkt.)

Zadanie 3 Elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej dostarczył informacji na temat czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji w ciągu dnia według wykształcenia wśród losowo wybranych dorosłych 1000 osób:

Wiek Liczba osób

Wariancje nieobciążone czasu oglądania telewizji w

ciągu dnia w godz. 18-24 120 1,39 25-44 290 1,03 45-54 340 1,95 55+ 250 1,42

Razem 1000 X Ponadto wiadomo, że całkowita suma kwadratów odchyleń od średniej ogólnej wyniosła 1615,11, a średni dzienny czas w całej próbie (średnia ogólna) 3,26 godz. a) Oszacuj punktowo (oraz podaj standardowy błąd szacunku) i przedziałowo średni czas spędzony w ciągu dnia

przed telewizorem bez względu na wiek w całej populacji dorosłych osób (zinterpretuj wyniki). (3 pkt.)

docsity.com

2

b) Jakie jest prawdopodobieństwo, że 30 września wśród 1000 losowo wybranych telewidzów ponad 30% osób będzie w wieku powyżej 55 lat? Przyjąć założenie, że udział osób w tym wieku w całej populacji dorosłych telewidzów jest taki sam jak w próbie. (2 pkt.)

c) Czy na podstawie danych w tabeli można stwierdzić, że średni dzienny czas poświęcony na oglądanie telewizji w całej populacji osób powyżej 18 lat jest większy niż 3,0 godz.? Zweryfikuj odpowiednią hipotezę statystyczną. (4 pkt.)

Zadanie5. Otoczyć kółkiem prawidłową odpowiedź T-tak ; N-nie Odpowiedź poprawna 1 pkt;, odpowiedź błędna -1 pkt; brak odpowiedzi 0 pkt

1. Estymator Tn pewnego parametru o wartości oczekiwanej a i wariancji b jest estymatorem nieobciążonym i najefektywniejszym

a) Wartość tego parametru w populacji generalnej wynosi a T N b) Estymator tego parametru z wariancją c, gdzie c>b jest estymatorem mniej efektywnym niż Tn T N c) Obciążenie estymatora tego parametru o wartości oczekiwanej k wyznaczonego inną metodą

zawsze wynosi a bk

T N

2. Tabliczka czekolady waży przeciętnie 100 g, odchylenie standardowe jej wagi wynosi 1 gram, natomiast kaczka (mrożona) waży przeciętnie 2 kilogramy (2000 gramów) odchylenie standardowe jej wagi wynosi 100 gramów.

a) Jeżeli waga kaczki ma rozkład asymetryczny prawostronny (dodatni), a waga czekolady rozkład o asymetrii lewostronnej (ujemnej), to prawdopodobieństwo kupienia kaczki cięższej niż 2 kg jest takie samo jak prawdopodobieństwo kupienia czekolady cięższej niż 100 gramów.

T N

b) Jeżeli mediana wagi tabliczki czekolady wynosi 100,5 gramów, to waga tabliczki czekolady ma w próbie rozkład normalny

T N

c) Jeżeli kwartyl trzeci rozkładu wagi kaczek wynosi 2005 gramów to prawdopodobieństwo kupienia kaczki ważącej co najmniej 2005 gramów wynosi co najmniej 50%.

T N

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument