Konstruowanie zorientowane na koszty - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Konstruowanie zorientowane na koszty - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (768 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynieri: konstruowanie zorientowane na koszty.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
KONSTRUOWANIE ZORIENTOWANE NA KOSZTY

1 | S t r o n a

KONSTRUOWANIE ZORIENTOWANE NA KOSZTY Konstruowanie jest działaniem koncepcyjnym, w którym dąży się do spełnienia postawionych wymagań w możliwie najlepszy sposób. Prawa rynku wymagają, aby współczesne wytwory spełniały możliwie optymalnie liczne a często sprzeczne żądania i życzenia użytkownika, zwane wymaganiami technicznymi. Od konstruktora zależy w dużej mierze stopień ich zaspokojenia.

Wymagania stawiane konstrukcji w procesie konstruowania

Sprostanie marketingowemu wyzwaniu długofalowej konkurencyjności zmusza do minimalizacji stosunku nakładów do efektów, co dla wytworów technicznych można sprowadzić do zasady zadowalającej jakości przy minimalnych kosztach własnych.

Działania zapewniające konkurencyjność produktów

W rozważaniach dotyczących wpływu sfery konstrukcji na koszty wytworu ograniczono się do metod: - poszukiwań informacji o kosztach, - oceny jakości technicznej i ekonomicznej, - obliczeń inżynierskich kosztów produkcji. W procesie konstrukcyjnym poszukuje się zawsze rozwiązań mających w sposób zadowalający spełniać wymagania odbiorców. W trakcie poszukiwań należy jednak dążyć do najlepszego rozwiązania przez analizę licznego zbioru wariantów. Konstruowanie można przedstawić jako wielostopniowy proces rozwiązywania problemu. W pierwszym kroku formułuje się problem, czemu odpowiada analiza zadania i opracowanie listy wymagań.

docsity.com

2 | S t r o n a

Proces poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych

Kolejnym krokiem jest synteza, w ramach której poszukuje się wielu wariantów rozwiązań za pomocą reguł heurystycznych. Wybór najlepszego rozwiązania następuje przez porównywanie cech technicznych i ekonomicznych poszczególnych wariantów za pomocą kryteriów oceny. Aby koszty gotowego wyrobu były możliwie niskie, należy od najwcześniejszych etapów powstawania konstrukcji ciągle je kontrolować.

Sprzężenie działań konstrukcyjnych z ciągłą kontrolą kosztów

Konstruktor musi być w pełni świadomy ekonomicznych konsekwencji podejmowanych decyzji. Jedną z istotnych cech współczesnego podejścia do projektowania jest działanie zorientowane na koszty. Z badań w niemieckim przemyśle budowy maszyn wynika, że wokoło 75% odpowiedzialności za koszty produkcji wytworu ponosi faza rozwoju i konstrukcji.

Wpływ prac konstrukcyjnych na koszty produkcji wytworu

docsity.com

3 | S t r o n a

Możliwości obniżenia kosztów należy poszukiwać w integrowaniu funkcji wytworu, w doborze materiału i w ukształtowaniu postaci konstrukcyjnej wytworu właściwym jej układem wymiarów. Informacja o kosztach Potrzebne konstruktorowi informacje o kosztach są uzyskiwane na podstawie analizy kosztów wcześniej wyprodukowanych podobnych wyrobów. Przepływ informacji o kosztach, wskazuje na potrzebę zbierania informacji nie tylko ze strefywytwarzania, lecz także eksploatacji i recyklingu. Środkami do wczesnego i szybkiego rozpoznawania kosztów są: • uproszczona kalkulacja wstępna, • ocena jakości technicznej i ekonomicznej koncepcji konstrukcyjnych.

Przepływ informacji o kosztach

Uproszczona kalkulacja wstępna Kalkulacja uproszczona może być stosowana we wczesnych etapach powstawania projektu i spełnia zadanie orientacyjnego oszacowania kosztów produkcji. W początkowym okresie konstruktor dysponuje tylko podstawowymi informacjami o cechach konstrukcji (np. główne wymiary, postać geometryczna, materiały) i metodach wytwarzania. Z tego względu kalkulacja uproszczona jest oczywiście niedokładna. Niedokładność przewidywania kosztów jest tym większa, im we wcześniejszej fazie procesu projektowo-konstrukcyjnego następuje oszacowanie.

Niedokładność przewidywania kosztów na różnych etapach produkcji wyrobu

Wyniki uproszczonej kalkulacji wstępnej różnią się zazwyczaj o około : ± 12% od wyników kalkulacji ostatecznej, opartej na danych rzeczywistych, co jest w zupełności wystarczającą dokładnością.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument