Wzory - Notatki - Ekonometria - Część 3, Notatki'z Ekonometria. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Wzory - Notatki - Ekonometria - Część 3, Notatki'z Ekonometria. University of Szczecin

PDF (430 KB)
7 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące ekonometrii: wzory i definicje zagadnień ekonometrycznych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

ZALEŻNOŚCI W ANALIZIE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA

GOSPODARKI ZAMKNIĘTEJ

 popyt pośredni (zużycie pośrednie) xij j

n

 1

 popyt końcowy (równanie podziału) Y X xi i ij j

n

  

 1

 koszt materiałowy KM xj ij i

n

 

 1

 koszt materialny KMA KM Aj j j 

 całkowity koszt produkcji K KMA xj j j  0

 zysk Z X Kj j j 

 wartość dodana D X KMA Z xj j j j j    0

 równanie kosztów X KM A x Zj j j j j   0

 równanie równowagi ogólnej  Z x A Yj j j j

n

i

i

n

    

 0 1 1

docsity.com

TABLICA PM DLA GOSPODARKI ZAMKNIĘTEJ

i Xi 1 2 ... n Yi

1 X1 x11 x12 ... x1n Y1

2 X2 x21 x22 ... x2n Y2

... ... ... ... ... ...

n Xn xn1 xn2 ... xnn Yn

amortyzacja xn+2,1 xn+2,2 ... xn+2,n

xoj x01 x02 ... x0n

Zj Z1 Z2 ... Zn

Xj X1 X2 ... Xn

PRZYKŁADOWA TABLICA PM

i Xi 1 2 3 Yi

1 500 50 195 0 255

2 300 100 0 90 110

3 150 80 45 15 10

amortyzacja 15 30 10

x0j 200 30 15

Zj 55 0 20

Xj 500 300 150

docsity.com

TABLICA PM DLA GOSPODARKI OTWARTEJ

i Xi 1 2 ... n Yi (1) Yi

(2) Yi (3) Yi

(4)

1 X1 x11 x12 ... x1n Y1 (1) Y1

(2) Y1 (3) Y1

(4)

2 X2 x21 x22 ... x2n Y2 (1) Y2

(2) Y2 (3) Y2

(4)

... ... ... ... ... ... ... ... ...

n Xn xn1 xn2 ... xnn Yn (1) Yn

(2) Yn (3) Yn

(4)

n + 1 import xn+1,1 xn+1,2 ... xn+1,n xn+1 (1) xn+1

(2) xn+1 (3) xn+1

(4)

n + 2 amort. xn+2,1 xn+2,2 ... xn+2,n

x0j x01 x02 ... x0n

Zj Z1 Z2 ... Zn

Xj X1 X2 ... Xn

Oznaczenia:

 xn+j,j - koszt materiałów importowanych zużytych w j-tej gałęzi,

 Yi (1) - wartość spożycia produktów i-tej gałęzi,

 Yi (2) - wartość produktów i-tej gałęzi przeznaczonych na inwestycje,

 Yi (3) - wartość produktów i-tej gałęzi przeznaczonych na zapasy,

 Yi (4) - wartość eksportu produktów i-tej gałęzi,

 xn+1 (1) - wartość spożycia produktów z importu,

 xn+1 (2) - wartość produktów z importu przeznaczonych na inwestycje,

 xn+1 (3) - wartość produktów z importu przeznaczonych na zapasy,

 xn+1 (4) - a co to oznacza?

docsity.com

ZALEŻNOŚCI W ANALIZIE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA

GOSPODARKI OTWARTEJ

 koszt materiałowy KM xj ij i

n

 

 1

1

 koszt materialny KMA KM x xj j n j ij i

n

   

2 1

2

,

 całkowity koszt produkcji K xj ij i

n

 

 0

2

 zysk Z X Kj j j 

 wartość dodana D X KMA Z xj j j j j    0

 równanie kosztów X x Zj ij i

n

j  

 0

2

 równanie podziału  

X x Yi ij j

n

i

k

k

   

  1 1

4

 równanie równowagi ogólnej

   Z x x x Yj j n j j

n

n j

j

n

i

k

ki

n

    

 

  0 2 1

1

1 1

4

1

, ,

docsity.com

RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

 amortyzacja

AM xn j j

n

  

 2 1

,

 saldo handlu zagranicznego

   

SHZ Y x xi i

n

n j

j

n

n

k

k

   

 

 

   4

1

1

1

1

1

3

,

 dochód narodowy wytworzony brutto

 DNWB x Z xj j n j j

n

    

 0 2 1

,

 dochód narodowy wytworzony netto

 DNW DNWB AM x Zj j j

n

    

 0 1

 dochód narodowy podzielony brutto

DNPB DNWB SHZ 

 dochód narodowy podzielony netto

DNP DNPB AM 

docsity.com

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI

Oznaczenia:

Lj - liczba pracowników zatrudnionych w j-tej gałęzi,

STj - wartość produkcyjnych środków trwałych w gałęzi j-tej.

 materiałochłonność m KM

X j

J

j

 materiałochłonność gospodarki m

KM

X

j

j

n

j

j

n  

1

1

 importochłonność imp x

X j

n j

j

 1,

 rentowność r Z

K j

j

j

 pracochłonność produkcji L

X

j

j

 wydajność pracy X

L

j

j

 majątkochłonność produkcji ST

X

j

j

 produktywność majątku trwałego X

ST

j

j

 techniczne uzbrojenie pracy ST

L

j

j

docsity.com

MODEL LEONTIEWA

 współczynniki kosztów a x

X ij

ij

j

 macierz struktury kosztów  A  

aij n n

 macierz Leontiewa L I A 

 model Leontiewa  Y I A X 

 prognoza I rodzaju  Y I A X  lub   Y I A X 

 prognoza II rodzaju  X I A Y  1

lub   X I A Y  1

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument