Place barokowe Polski - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Lódz
Jacek90
Jacek9022 marca 2013

Place barokowe Polski - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Lódz

PDF (716 KB)
10 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu architektury: place barokowe Polski.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

Zamek w Rydzynie. Zamek barokowy zbudowany w oparciu o fundamenty i mury gotyckiej budowli, w latach 1685-95 dla Rafała Leszczyńskiego wg projektu królewskiego architekta Józefa Szymona Bellotiego. Powstało wówczas założenie 4-skrzydłowe z narożnymi basztami. Obiekt był kilkakrotnie przebudowywany. Rekonstrukcje rozpoczął w 1700 r. Pompeo Ferrari, który został sprowadzony przez Stanisława Leszczyńskiego. W 1707 r. zamek zniszczył pożar. Następnej przebudowy dla Sułkowskich dokonał w latach 1742-45 Karol Marcin Frantz, który ujednolicił elewacje zamku i zbudował oficyny. Dalszymi pracami w latach 1766-90 kierował architekt i rzeźbiarz Ignacy Graff. W okresie 1785-90 prawdopodobnie wg projektu Dominika Merliniego przebudowano salę balową oraz oficyny. W 1927-28 adaptowano zamek na gimnazjum wg projektu Stefana Cybichowskiego. W 1945 r. pożar zniszczył dach, hełmy wież i wypalił wnętrza. W latach 1950- 65 nastąpiła odbudowa w stanie surowym, od 1972 r. prowadzone były prace konserwatorskie, które stworzyły nowe wnętrza zamku. Zamek wraz z oficynami, ujeżdżalnią, wozownią, stajnią, oranżerią i strzelnicą wchodzi w skład okazałej rezydencji magnackiej. Rezydencja ta jest przykładem barokowego założenia osiowego sprzężonego z układem miejskim (rynkiem).

Pałac w Czempiniu. Pałac barokowy wybudowany w latach 1698-1739 dla Ludwika Szołdrskiego, wojewody poznańskiego. Na planie prostokąta z trzema ryzalitami od frontu i jednym od ogrodu, z bogato dekorowanymi szczytami. W 1841 r. rozebrano wieżę i skrzydła boczne, a ok. 1904 r. częściowo zmieniono układ wnętrz. Fasada bogato zdobiona w stylu regencji, na elewacji frontowej panoplia z kartuszem z herbem Łodzi, a w elewacji ogrodowej z herbem Lew Unrugów. Na attyce środkowego ryzalitu rzeźby symbolizujące 4 kontynenty: Europę, Azję, Afrykę i Amerykę. Pośrodku frontowego ryzalitu z zwieńczeniu portalu owalna tablica z datą 1739.

Pałac w Konarzewie. Pałac barokowy z lat 1689-1699 r. zbudowany dla Andrzeja Radomickiego, autor projektu jest nieznany (możliwe, że był to architekt włoski). Na planie prostokąta, z wysuniętym dwupiętrowym ryzalitem w fasadzie ogrodowej. Kryty dachem czterospadowym. Wewnątrz: sień, kiedyś przelotowa, która posiada sklepienie beczkowe z lunetami. Zachowana dekoracja sztukatorska (częściowo autorstwa Wojciecha Bianco i Franciszka Signo z Leszna) i malarska z XVII/XVIII w. Przed pałacem obszerny podjazd otoczony murem z barokową bramą. Obok pałacu późnobarokowa oficyna z II poł. XVII w. kryta dachem łamanym. Pałac gruntownie odnowiono w 1971 r., obecnie mieści się w nim siedziba spółki z o.o. Animpex Wielkopolska.

Sztukateria z motywami Insygniów biskupich Trójkątny fronton od strony ogrodu. Pałac w Ciążeniu. Pałac biskupi, rokokowy wzniesiony w latach 1758-68 dla biskupa Teodora Czartoryskiego (arch. zapewne Józef Sacco), wykończony w 1818 r. przez biskupa Ignacego Raczyńskiego. Korpus główny trójkondygnacyjny o elewacjach rozczłonkowanych płaskimi pilastrami, zdobiony dekoracjami z motywami biskupimi i elementami uzbrojenia. Dach mansardowy, ponad ostatnią kondygnacją frontony półkoliste, a od ogrodu - trójkątny, dekorowane stiukowymi kompozycjami figuralnymi. Parter wyodrębniono silnie akcentowanym gzymsem. Od zachodu pałac połączony z pawilonem i oficyną poprzez galerię nad bramą przejazdową. Z powodu śmierci Teodora Czartoryskiego pałac nie wykończony po stronie wschodniej.

Dwór w Studzieńcu. Dwór szachulcowy, barokowy z I poł. XVIII w. zbudowany dla rodziny Swinarskich lub Kierskich. Parterowy, na planie prostokąta, od strony zachodniej dwa wysunięte narożne alkierze. W obu fasadach niewielkie ryzality, nad nimi wysokie wystawki. Nad korpusem głównym wysoki dach polski łamany, czterospadowy, nad wystawkami dwuspadowe, nad alkierzykami daszki czterospadowe łamane. Dwór odnowiony w latach 80-tych XX w., obecnie opuszczony. Kopia dworu stoi w skansenie w Lednogórze.

Kościół św. Andrzeja w Krakowie (wnętrze).

Kościół św. Anny w Krakowie. Budowla jest trzynawową bazyliką z transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium. Nawa główna jest sklepiona kolebkowo z lunetami, a na skrzyżowaniu wznosi się ośmioboczna kopułą z tamburem. Fasada jest flankowana wieżami zwieńczonymi późnobarokowymi hełmami projektu księdza Sebastiana Sierakowskiego. Kościół uchodzi za jedną z najpiękniejszych budowli barokowych w Polsce.

Pałac Krasińskich w Warszawie od strony Parku.

Najwspanialszy zabytek architektoniczny baroku w Warszawie - pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Na jego wyjątkową wartość składa się oryginalna architektura - efekt połączenia sztuki europejskiej ze staropolską tradycją budowlaną oraz zachowany wystrój malarsko-rzeźbiarski elewacji i wnętrz pałacowych, który w nawiązaniu do symboliki antycznej głosi apoteozę rodu Sobieskich i gloryfikację sukcesów militarnych króla.

Wnętrze kościoła Il Gesù w Rzymie.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument