Metoda prognostyczna - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Metoda prognostyczna - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (174 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: metoda prognostyczna; Istotą tej metody jest opracowanie prognozy idealnej lub wzorcowej; Adler.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

I. METODA PROGNOSTYCZNA, która bazuje na prognozie. Istotą tej metody jest opracowanie prognozy idealnej lub wzorcowej. Na początku tworzy się model idealny, który jest podstawą rozwiązań. Twórcą koncepcji modelu idealnego jest ADLER, który znany jest w zarządzaniu z trójkąta kosztów.

Koszty funkcjonowania Etapy metody prognostycznej: l. Określenie celu i zadań - co chcemy osiągnąć w wyniku projektowania całej organizacji 2. Projektowanie systemu idealnego a) cel b) wyjście c)

wejście d) przebieg procesu e) otoczenie f) wyposażenie g) ludzie 3. Zbieranie informacji o ograniczeniach 4. Projektowanie wariantów rozwiązań kompromisowych 5. Wybór wariantu optymistycznego 6. Szczegółowe zaprojektowanie systemu 7. Analiza, weryfikacja i korekta systemu 8. Testowanie systemu 9. Wdrażanie systemu i kontrola projektu (realizacja projektu i kontrola, ocena projektu)

System idealny (teoretyczny)

Perspektywiczny system „idealny"

System „idealny" technicznie osiągalny

System zaprojektowany metodą prognostyczną i przez nas prognozowany

System usprawniony np. metodą diagnostyczną

System dotychczasowy

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument