Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie dynamiki zjawisk masowych - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie dynamiki zjawisk masowych - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (236 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: tatystyczne metody badania prawidłowości w zakresie dynamiki zjawisk masowych; wieloboki dynamiki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie dynamiki zjawisk

masowych (7.XI)

W skrócie będziemy mówić po prostu o analizie dynamiki. Podstawową formą prezentacji

danych w analizie dynamiki jest szereg czasowy. Szereg czasowy to ciąg wartości badanego

zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu. Zazwyczaj* szereg czasowy składa

się z dwóch kolumn (wierszy), gdzie w 1. są jednostki czasu, a w 2. jest poziom badanego

zjawiska w jednostce czasu t (yt). *A dlatego zazwyczaj, bo może być np. tak

sformułowane zadanie: w latach 1990-95 poziom badanego zjawiska kształtował się

następująco y1,y2,y3... i tutaj nie mamy drugiego wiersza :)

Szeregi czasowe dzielimy na:

1) szeregi momentów – informują o rozmiarach zjawiska w ściśle określonym momencie czasu – mają zawsze podane informacje typu „stan na” lub „stan w dniu”. Jeśli wielkości są niesumowalne to jest to szereg momentów (np. liczba ludności w Polsce: 1998 – 38,5 mln, 1999 – 38,6 mln i jak dodamy obie wartości, chcąc poznać liczbę

ludności 1998-99 to nam wyjdzie pewna niejasność) 2) szeregi okresów – informują o rozmiarach zjawiska w określonych okresach czasu,

np. „liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu roku 1995” Trudny przykład: „spożycie towaru w Polsce na 1 mieszkańca”; liczbę ludności z danego roku

bierzemy jako stan ze środka roku (30.VI) a że badamy głównie spożycie (na jakiś okres)

tak więc jest to szereg okresowy.

Graficzną formą prezentacji szeregów czasowych są z reguły wykresy liniowe (tzw. wieloboki

dynamiki):

yt yt

docsity.com

wielobok momentów wielobok okresów

(wartości na końcach okresów) (wartości na środkach

okresów)

Badanie dynamiki zjawisk obejmuje trzy zagadnienia:

I) analizę tendencji centralnej, czyli wyznaczanie przeciętnego poziomu zjawiska w czasie, II) badanie zmian krótkookresowych, czyli określanie jakie zmiany zaszły w poziomie

zjawiska w dwóch okresach (momentach) czasu,

docsity.com

III) badanie zmian długookresowych, czyli określanie jakie czynniki wpływają na zmienność zjawiska w czasie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument