Metody dokonywania wyborów ekonomicznych - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Metody dokonywania wyborów ekonomicznych - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (107 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii opisujące metody dokonywania wyborów ekonomicznych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
METODY DOKONYWANIA WYBORÓW EKONOMICZNYCH

METODY DOKONYWANIA WYBORÓW EKONOMICZNYCH

1. Jak jest podstawowa, wspólna dla wszystkich podmiotów gospodarczych właściwość wyborów ekonomicznych? Co jest przyczyną tej właściwości?

Podstawowa właściwość wyborów ekonomicznych mówi o tym, że każdy wybór przynoszący korzyści

wymaga poniesienia nakładów i rezygnacji z innych możliwości.

Wynika ona z faktu gospodarowania w warunkach posiadania rzadkich zasobów.

2. Na czym polega dokonywanie wyborów w gospodarce tradycyjnej, nakazowej, rynkowej?

Pytanie Gospodarka

tradycyjna

Gospodarka

nakazowa

Gospodarka

rynkowa

Jak są określane

cele?

przez zwyczaj,

tradycję, moralność itp.

odgórnie

(klasa rządząca)

racjonalnie

Jak są ustalane środki realizacji

celów?

przez zbiorowe doświadczenie, oceniające

środki metodą prób i błędów

odgórnie (klasa

rządząca)

w myśl zasady maksymalizacji

funkcji celu

Jakie są

ograniczenia działalności osób

gospodarujących?

tradycja ogranicza pole

wyborów do metod

sprawdzonych

wykonują decyzje

pod groźbą przemocy i

przymusu

ich wybory

ograniczają jedynie prawa

rynku

3. Czy twierdzenie, że rynek stwarza przymus dla podmiotów gospodarczych, jest prawdziwe?

Uznając za przymus presję jednych osób na drugie w celu wymuszenia określonego zachowania, nie

możemy stwierdzić, że rynek stwarza przymus. Po prostu rynek podlega pewnym prawom i koniecznością ekonomicznym, do których chcąc nie chcąc podmioty gospodarcze muszą się stosować.

4. Na czym polega racjonalność działania? Na czym polega racjonalność działania

gospodarczego?

Racjonalność polega na wykorzystaniu zasad poprawnego myślenia i skutecznego działania dla osiągnięc ia preferowanego celu. W gospodarowaniu oznacza to takie działania, które przy danym nakładzie środków

pozwalają osiągnąć w maksymalnym stopniu cel lub odwrotnie: przy założonym stopniu osiągnięcia celu pozwalają użyć min imalnego nakładu środków.

5. Czym różni się racjonalność proceduralna od racjonalności rzeczowej?

Jeżeli działanie gospodarcze posiada następujące cechy: a) prawdziwa i pełna wiedza oraz informacje dotyczące przedsięwzięcia;

b) logiczne rozumowanie i wykorzystanie wiedzy; c) umiejętność realizacji decyzji;

to określamy je jako rzeczowo racjonalne.

Jeśli informacje i wiedza są niepełne a logika wnioskowania została zachowana, mówimy o racjonalności proceduralnej.

6. Sformułuj w języku matematycznym problem ograniczonej maksymalizacji celu podmiotu gospodarczego.

Zadaniem podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja pewnej funkcji celu , gdzie zmienne x wyrażają nakłady środków potrzebne do osiągnięcia celu. Jak wiadomo podmiot gospodarczy

dysponuje ograniczonymi nakładami środków: , które z założenia są wartościami

nieujemnymi (warunek brzegowy): , gdzie (i = 1, 2, ..., n). W związku z powyższym maksymalizacja

funkcji celu polegać będzie na znalezieniu maksimum warunkowego tej funkc ji.

7. Dlaczego mikroekonomia nie zajmuje się wyborami w sytuacji liniowego przebiegu funkcji celu oraz funkcji kosztów?

W takim przypadku decyzje mogą być tylko dwie: przestać produkować lub produkować coraz więcej.

Liniowość zaprzeczałaby rzadkości dóbr.

8. Uzasadnij warunek maksymalizacji nadwyżki korzyści nad kosztami poniesionymi w celu uzyskania korzyści, gdy funkcja celu jest nieliniowa.

Warunkiem maksymalizacji nadwyżki korzyści nad kosztami jest maksimum TB - TC. Jeżeli różnicę tę potraktujemy jako funkcję nieliniową (wynika to z nieliniowości funkcji TB i TC) to maksimum znajdować się

będzie w punkcie, w którym pierwsza pochodna przyjmie wartość zero, więc:

.

Zatem maksymalizacja nadwyżki korzyści nad kosztami występuje w punkcie przecięcia lin ii marginalnego kosztu i marginalnej korzyści.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument