Kultura organizacji - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Kultura organizacji - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (133 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: kultura organizacji; kultura klanu, rynku, wewnętrzne funkcje kultury.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

KULTURA ORGANIZACJI to: Zbiór podstawowych przekonań, opracowanych, wymyślonych lub

przyjętych w celu rozwiązania trudności na jakie organizacja napotyka

przystosowując się do otoczenia, zapewniając sobie integrację

wewnętrzna.

Kultura KLANU:

- znane i akceptowane normy i wartości,

- relacje między pracownikami- jak w rodzinie, - zaangażowanie pracownika wykraczające poza kontrakt,

- poczucie bezpieczeństwa w zamian za lojalność,

- długotrwała, wszechstronna socjalizacja (proces wychowywania),

- rozwój zawodowy przez osiąganie kolejnych szczebli, - doświadczeni pracownicy jako mentorzy i wychowawcy,

- świadomość i kultywowanie historii firmy,

- nagłaśnianie misji i respektowanie przez firmę wartości,

- poczucie dumy z przynależności do organizacji, - silna identyfikacja z firmą, poczucie współzależności, wspólnego losu,

- silna presja na przestrzegania obowiązujących norm i zasad

Hawlet Packard, IBM, Johnson&Johnson

Kultura RYNKU: - relacje pracownik- firma oparte na kontrakcie,

- obowiązki obu stron określone z góry,

- wzrost wydajności w zamian za wzrost płac,

- brak poczucia bezpieczeństwa- brak lojalności, - nacisk na poczucie niezależności i indywidualizmu,

- minimalna pensja na przestrzeganie uzgodnionych norm,

- kontakty z przełożonym- głównie negocjowanie (renegocjowanie)

warunków kontraktu, - relacje między pracownikami luźne, z dystansem,

- brak zachęty do wzajemnej współpracy,

- małe zainteresowanie problemami innych jednostek,

- wsparcie dla inicjatywy i przedsiębiorczości,

- swoboda jednostek w osiąganiu celów przy minimum ograniczeń organizacyjnych.

Wewnętrzne funkcje kultury: 1) Integrująca- synteza wspólności, wspólne poglądy, wzory myślenia,

wartości, doświadczenia; integrujące poczucie bezpieczeństwa i

stabilności; budowanie tożsamości (osobowości) organizacji,

2) poznawczo- informacyjna- dostarczenie wiedzy o świecie, poszerzanie horyzontów; objaśnienie sensu zjawisk i procesów; wartościowanie

obserwowanych zjawisk,

3) adaptacyjna- dostarczenie wyuczonych sposobów radzenia sobie w

życiu; wypracowanie gotowych schematów zachowań; zmniejszenie

docsity.com

niepewności; wypracowanie wspólnego języka i rozumienie abstrakcyjnych

terminów.

Kultura organizacji przejawia się poprzez: 1) artefakty- sztuczne twory danej kultury:

- językowe; zachowaniowe; rzeczowe

2) normy i wartości

3) założenia kulturowe dotyczące: natury człowieka, relacji międzyludzkich, samej organizacji, natury

otoczenia

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument