Pytania do egzaminu - Notatki - Mechanika, Notatki'z Mechanika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
raz_dwa_trzy
raz_dwa_trzy8 marca 2013

Pytania do egzaminu - Notatki - Mechanika, Notatki'z Mechanika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (166 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu mechaniki: pytania do egzaminu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
Pytania z mech warior

Pytania do egzaminu mechanika:

1. trzy prawa Newtona 2. definicja stopnia swobody, więzów i rodzaje podpór. 3. iloczyn skalarny i wektorowy dwóch wektorów 4. moment siły względem punktu i prostej. 5. para sił i redukcja siły do punktu 6. redukcja układu sił do punktu 7. niezmienniki układu sił 8. skrętnik 9. rozwiązywanie złożonych układów płaskich 10. równowaga sił z uwzględnieniem tarcia. Przykład: ciało na równi pochyłej 11. opór toczenia 12. środek ciężkości linii i figur płaskich 13. tarcie liny o krążek 14. wyprowadzić wzór na środek ciężkości trójkąta.

15. równania ruchu , toru i drogi punktu. 16. prędkość punktu- wyprowadzenie na podstawie równania drogi. 17. prędkość punktu jako pochodna promienia wektora.

PRĘDKOŚĆ PKT JAKO POCHODNA PROMIENIA WEKTORA W tym przypadku kolejne położenia pkt określonych za pomocą promieni wektora. Prędkość chwilowa

r dt

rd

t

r V

t 

 

 0 lim

. Prędkość pkt jest I pochodną wektora względem czasu. Współrzędne

prędkości pkt są równe pochodnym względem czasu odpowiednich współrzędnych tego pkt. Znając Vx,Vy,Vz wartość prędkości chwilowej pkt wyraża wzór: 222

zyx VVVV 

18. przyśpieszenie średnie i chwilowe punktu. 19. przyśpieszenie normalne i styczne. 20. ruch punktu po okręgu 21. ruch złożony punktu . prędkość i przyśpieszenie bezwzględne.

22. klasyfikacja ruchów bryły 23. ruch płaski bryły. 24. wyznaczanie prędkości punktów bryły w ruchu płaskim

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument