Pytania z marketingu - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Pytania z marketingu - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics

PDF (41 KB)
1 strona
434Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z marketingu: pytania z marketingu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

PYTANIA Z MARKETINGU

Grupa IV

1. Przedsiębiorstwo działające zgodnie z zasadą orientacji marketingowej w drugiej fazie cyklu życia produktu powinno zastosować dystrybucję: b) intensywną

2. W przypadku posiadania przez przedsiębiorstwo lojalnych klientów, może ono liczyć na: a) dokonywanie przez klientów większych jednorazowych zakupów b) działanie klientów na szkodę konkurentów c) tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu d) zaangażowanie i współpracę ze strony klientów

3. Produktowa koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej zakłada, że: d) nabywca kupi produkt pod warunkiem, że będzie on bardzo wysokiej jakości

4. Głębokością asortymentu nazywamy: a) ilość odmian produktu w ramach danej grupy produktowej b) ilość grup asortymentowych c) ilość form produktowych d) ilość wersji produktowych

5. Jeśli w procesie dostarczania produktu mogą być użyte te same metody sprzedaży i kanały zbytu, to wówczas mamy doczynienia ze zwartością: a) wertykalną b) dystrybucyjną c) logistyczną d) funkcjonalno-użytkową

6. Produktem formalnym nazywamy: a) korzyści podstawowe wraz z grupą korzyści uzupełniających b) elementy wzbogacające ofertę produktową c) zmienne mające charakter techniczno-użytkowy, przyczyniające się do realizacji zestawu korzyści danego produktu d) umieszczone na produkcie informacje umożliwiające identyfikację produktu

7. Pomysł na nowy produkt: a) z analizy benchmarkingowej b) z publikacji fachowych c) z gazet codziennych d) od pracowników działu księgowości

8. Testując w grupie docelowej produkt, który ma zaistnieć na rynku można wykorzystać: a) kwestionariusz ankietowy b) testy akceptacyjne c) testy laboratoryjne d) żadne z powyższych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument