PROPOLISAD XX środek do smarowania ran drzew i krzewów - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

PROPOLISAD XX środek do smarowania ran drzew i krzewów - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (132 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin dotyczące środka do smarowania ran drzew i krzewów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

*PROPOLISAD XX

Środek w formie maści przeznaczony do smarowania ran drzew i krzewów.

Zabezpiecza wszelkiego rodzaju rany drzew i krzewów po cięciu, szczepieniu i

uszkodzeniach mechanicznych. Chroni rany przed infekcją patogenów i powoduje

szybsze gojenie się ran.

Substancja biologicznie czynna:

propolan (etanolowego roztworu propolisu) - 1,2 %.

Zezw. MRiGŻ. Nr 199/97 z dnia 29.07.1997 r.

Zmienione decyzją MRiRW Nr R-336/2003p z dnia 12.08.2003 r.

Określenie toksyczności:

dla pszczół - nie dotyczy

Piktogramy:

4 - Chroń dłonie /Używaj rękawic

6 - Ręce myj pod bieżącą wodą

14 - Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzieci

Uwaga!

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody i na terenie

rezerwatów.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

- drzewa i krzewy (owocowe i ozdobne).

Miejsce szczepienia starannie owinąć rafią i dokładnie zasmarować.

Inne rany smarować bezpośrednio po mechanicznym uszkodzeniu.

Środek nanosić pędzlem lub ręką zabezpieczoną rękawicą.

Środek można stosować w każdych warunkach bez względu na pogodę przez cały rok.

docsity.com

PRZECHOWYWANIE

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie

przekraczającej nie przekraczającej 30oC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania

środka.

(S37) Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Resztki środka, używany pędzel i opróżnione opakowania traktować jako odpady

komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady

lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem

Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76 Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

docsity.com

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R- 336/2003p z dnia 12.08.2003r.

zmieniajacej zezwolenie MRiGŻ Nr 199/97 z dnia 29.07.1997r.

Producent/Dystrybutor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe

"Bio - Galen" S.C.; 28-107 Szaniec 268 k.Busko-Zdrój

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument